روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

افتتاح سیستم مدیریت آموزشی الکترونیکی تحصیلات عالی از سوی رئیس جمهور غنی

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی ‌افغانستان قبل از ظهر دیروز سیستم مدیریت آموزشی الکترونیکی تحصیلات عالی را افتتاح کرد.
در نشستی که به همین منظور از طریق ویدیوکتنانس در ارگ انجام شد، ابتدا عبدالتواب بالاکرزی سرپرست وزارت تحصیلات عالی صحبت نمود و ضمن تبریکی به خاطر افتتاح سیستم مدیریت آموزشی الکترونیکی تحصیلات عالی، از توجه رئیس جمهور و همکاری وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی و ریاست عمومی‌احصائیه مرکزی، قدردانی کرد.
وی افزود که محصلین افغانستان از این سیستم مستفید خواهند شد و با توجه به ظرفیت‌های کافی که در اختیار داریم، در بخش‌های آموزشی و حکومتداری الکترونیکی نیز گام‌های بیشتری برداشته خواهد شد.
بالاکرزی گفت که این یک چالش بود و ما آنرا به فرصت مبدل ساختیم و طرح آن از سوی کابینه تصویب شده است. وی افزود که در این ویدیوکتنانس ۳۸ پوهنتون دولتی و ۱۱ مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی حضور دارند.
سرپرست وزارت تحصیلات عالی گفت که با ۲۰ پوهنتون خصوصی تفاهمنامه امضاء‌ شده و دروس به گونه آنلاین ارائه خواهد شد، برای هر استاد و محصل آی.دی نمبر خاص و ویدیوهای درسی نیز آماده شده و در بخش ارزیابی سیستم نیز کار شده است.
بعداً داکتر محمد همایون قیومی‌مشاور ارشد رئیس جمهور صحبت کرده، گفت که قرن ۲۱ از سده‌های متفاوت در زمینۀ تکنالوژی به ویژه در بخش تعلیمی‌و تحصیلی است. اکنون تدریس از طریق آنلاین مؤثرتر از تدریس حضوری ثابت شده است.
قیومی‌افزود که از طریق سیستم الکترونیکی تحصیلات عالی، استادان و محصلین می‌توانند نتایج فعالیت‌های شان را با استادان و محصلین سایر کشورهای جهان مقایسه نمایند.
سپس فهیم‌هاشمی‌سرپرست وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی صحبت کرده، گفت که با افتتاح سیستم مدیریت آموزشی الکترونیکی تحصیلات عالی، ما گام عمده را در راستای دیجیتال سازی تحصیلات عالی برداشتیم.
وی افزود که دیجیتال سازی تحصیلات عالی در صدر برنامه‌های ما قرار داشت و ما در این زمینه اقدامات بیشتری را انجام خواهیم داد.
هاشمی‌گفت که این سیستم در دو مرحله راه اندازی خواهد شد، مرحله اول مرحلۀ اضطراری بخاطر ویروس کرونا است و در مرحلۀ دوم ما گام‌های بیشتری را در زمینۀ ارتقای ظرفیت انترنت خواهیم برداشت.
سرپرست وزارت مخابرات تصریح کرد که این وزارت در بخش تخنیکی تمام آمادگی‌های لازم را گرفته است و شرکت مخابراتی سلام پنجاه هزار سیم کارت آماده کرده است و آن را به گونۀ رایگان به دسترس محصلین قرار خواهند داد.
رئیس جمهور غنی پس از استماع صحبت‌های آنان، ضمن تبریکی بخاطر افتتاح سیستم مدیریت آموزشی الکترونیکی تحصیلات عالی، گفت که این نخستین بار است که تحصیلات عالی کشور به سیستم آموزشی دیجیتالی مجهز می‌گردد.
وی افزود که این سیستم از سوی متخصصین افغان ایجاد شده، قیمت آن کمتر و کیفیت آن بلند می‌باشد و در بخش دیجیتال سازی حکومتداری و سایر عرصه‌ها نیز کار خواهد شد و از کسانی که در این بخش کار کرده اند، تقدیر بعمل خواهد آمد.
رئیس جمهور گفت که این یک گام مهم است، اما بسنده نمی‌باشد، زیرا در جهان امروزی حکومتداری دیجیتالی و تحصیلات دیجیتالی رایج اند و باید در این بخش بیشتر به پیش رویم.
رئیس جمهور غنی خاطرنشان کرد که پالیسی واضح ایجاد گردد، زیرا پالیسی برمبنای معلومات ترتیب می‌گردد و به هر اندازۀ که معلومات بیشتر باشد به همان اندازه پالیسی‌ها موفق می‌شوند.
وی گفت که با راه اندازی این سیستم، شیوۀ درسی استادان و محصلین تغییر خواهد کرد و در مطابقت به معیارات جهانی عیار خواهد شد.
رئیس جمهور کشور گفت که امروز زمینۀ انکشاف متوازن فراهم شده و وزارت تحصیلات عالی باید خدمات متوازن و معیاری را پیشکش کند و اکنون هر محصل در هر نقطۀ کشور می‌تواند از آن به گونه برابر استفاده کند.
رئیس جمهور غنی تصریح کرد که وزارت مخابرات در بخش توزیع متوازن انترنت بیشتر کار کند، زیرا مشکلاتی در این خصوص وجود دارد.
رئیس جمهور با اشاره بر اینکه زمینۀ آموزش الکترونیکی فراهم شده است، از تمام محصلین خواست تا از این فرصت استفادۀ اعظمی‌نموده، با استادان شان در تماس مداوم باشند. وی گفت که من نیز مسایل جدید را می‌آموزم، زیرا کسب علم به گونه دوامدار می‌باشد، به ویژه در بخش‌های علوم اجتماعی و ارزش‌ها.
رئیس جمهور گفت که مردم از تمام محصلین توقع خدمت را دارند و محصلین ما باید این اراده را داشته باشند. وی از سرپرست وزارت مخابرات خواست که با شبکه‌های مخابراتی در این زمینه کار کند تا آنان نیز در این بخش به جوانان و مردم خدمت نمایند.
رئیس جمهور غنی گفت که باید کیفیت شبکه‌های مخابراتی نیز ارتقا یابد و خدمات آنان گسترده تر شود، تا هموطنان ما در هر گوشه و کنار کشور از خدمات مخابراتی مستفید شود.
رئیس جمهور کشور در اخیر سخنانش گفت که وزارت تحصیلات عالی در زمینۀ مدیریت آموزشی الکترونیکی گام اساسی برداشت و باید وزارت معارف نیز از آن الهام گرفته، گام بردارد.

ممکن است شما دوست داشته باشید