روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

اعلام همکاری متخصصان بانک جهانی در مدیریت سیستم آموزشی تحصیلات عالی

سرپرست وزارت تحصیلات عالی در یک کنفرانس ویدیویی، سیستم مدیریت آموزشی تحصیلات عالی را به متخصصان بانک جهانی معرفی کرد.
به گزارش آژانس باختر: پوهنمل عبدالتواب بالا کرزی سرپرست وزارت تحصیلات عالی هنگام معرفی سیستم (HELMS) گفت: این سیستم از طرف کابینه کشور منحیث ممد درسی به هدف تبدیل کردن شرایط ناگوار پیش آمده ناشی از شیوع ویروس کرونا به یک فرصت آموزشی، مصروف کردن سالم محصلان نهادهای تحصیلی و سایر موضوعات مرتبط به آن که راهکارهای برای اجرایی شدن سیستم مذکور در نظرگرفته شده است، می باشد.
پوهنیار احمد مسعود لطیف رای رئیس امور محصلان دولتی وزارت تحصیلات عالی

سیستم (HELMS) را به اعضای جلسه، معرفی کرد و اظهار داشت که سیستم یادشده در هر نوع مبایل هوشمند، تبلیت و کمپیوتر که موارد استفاده از انترنت را داشته باشد، کار گرفته شده است و کورس ها به شکل صدا، تصویر و جزوه در آن ثبت می شود.
همچنان سیستم حاضری، کارخانگی و طرح سوال و جواب نیز شامل آن است و همچنان به زبان های رسمی دری و پشتو و زبان انگلیسی کاربرد دارد.
در این ویدیو کنفراس بالای دیتا سنتر، وصل کردن تمام پوهنتون های کشور با آن، دسترسی محصلان به کتابخانه دیجیتالی، ایجاد مرکز منابع دیجیتالی افغانستان و برنامه اصلاحات امور محصلان نیز بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
متخصصان بانک جهانی در زمان محدود این دستاورد را به جامعه اکادمیک افغانستان تبریک گفتند و با استقبال از راه اندازی سیستم مدیریت آموزشی تحصیلات عالی (HELMS) ، گفتند که در تطبیق این سیستم وزارت تحصیلات عالی راهمکاری خواهند کرد.

ممکن است شما دوست داشته باشید