روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

اعلامیۀ ریاست جمهوری در پیوند به حملۀ تروریستی در ایران

دولت جمهوری اسلامی افغانستان حمله تروریستی در شهر اهواز ایران را که منتج به قربانی شماری از شهروندان آن کشور گردید، به شدت تقبیح می کند.

حکومت و مردم افغانستان سال ها است که در راه مبارزه با تروریزم، قربانی های فراوان داده اند و هم اکنون نیز نیروهای دلیر امنیتی و دفاعی ما در خط نخست نبرد با این پدیده شوم قرار دارند.

حکومت افغانستان به این باور است که تروریزم پدیدۀ منطقه‌ یی و جهانی است و نیاز به همکاری مشترک همه کشورها در مبارزه بدون تفکیک علیه آن می باشد و این نوع همکاری می تواند موثریت مبارزه با تروریزم را مضاعف بسازد.

ما معتقد هستیم که تروریزم مرز نمی شناسد و دشمن همه بشریت است، زیرا شهروندان همه کشورها را در هرکجا هدف قرار می دهد و به همین دلیل وقت آن رسیده است تا با اجماع همگانی علیه این پدیده مقابله صادقانه و جدی صورت گیرد.

ممکن است شما دوست داشته باشید