روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

اعلامیه مطبوعاتی ریاست عمومی امنیت ملی

اداره امنیت ملی دیروز ضمن انتشار اعلامیه یی گفته است ، دو خانم که چند روز قبل در هلمند بازداشت شده بودند، دوباره آزاد شده اند و با خانواده های خود یکجا شده اند.

در اعلامیه گفته شده است، ریاست عمومی امنیت ملی چند روز قبل عملیاتی را در ولایت هلمند بالای یک شبکه مخفی گروه تروریستی بین المللی القاعده اجرا کرد که در آن، ضمن گرفتاری اضافه تر از ده تن افراد مشکوک ، دو زن  نیز طور موقت توسط کارمندان زن توقیف شدند.

جهت روشن ساختن موضوع،‌ رییس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان هدایت صادر کرد تا تحقیقات همه جانبه در مورد حادثه صورت گیرد و به اعتراضات و شکایات مردم رسیدگی شود. با درنظر داشت بررسی های سریع و ابتدایی یی که صورت گرفت، نکات ذیل خدمت هموطنان شریف ارائه می شود:

نیرو های امنیتی و دفاعی کشور با در نظر داشت قوانین نافذه، اصول اسلامی و عنعنات افغانی وظایف خود را انجام می دهند و در جریان این عملیات نیز این اصول کاملاْ رعایت شد. این قضیه یک مسئله خاص بود و جزء مسائل امنیت ملی کشور می باشد.

دو زن که به شکل موقت توسط کارمندان امنیتی زن تحت توقیف قرار گرفته بودند،‌ بعد از اخذ معلومات و ارتباط با اعضای خانواده های شان، رها و به خانواده های شان سپرده شدند.

در اعلامیه تذکر رفته است:  از بزرگان سیاسی کشور توقع داریم تا قبل از صدور اعلامیه ها، اولاْ معلوماتی که برایشان می رسد، تدقیق کنند تا از سوء استفاده از احساسات پاک مردم جلوگیری شود.

اینگونه بهره برداری های سیاسی از هر مسئله، به خصوص از مسایلی که مربوط به امنیت ملی کشور می شود فقط به نفع دشمنان افغانستان تمام می شود.

ممکن است شما دوست داشته باشید