روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

اعلامیه ریاست جمهوری در پیوند به حادثۀ لغزش زمین در ولایت پنجشیر

رئیس جمهور کشورکه در حال حاضر در یک سفر رسمی در کنفرانس سران سازمان ناتو در بروکسل بسر می برد، با آگاهی از این حادثه المناک، به مسئولین ملکی و نظامی هدایت داد که به زودترین فرصت از طریق زمین و هوا، در قسمت رسانیدن مواد غذایی و سایر کمک اولیه به آسیب دیدگان و نجات آن عده از هموطنان ما که در زیر آوارها گیر مانده اند، اقدام نمایند.

رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، مراتب همدردی و تسلیت عمیق خویش را به خانواده های قربانیان این رویداد المناک ابراز می کند و از بارگاه ایزد متعال برای آنان صبر و شکیبایی آرزو می نماید.

ممکن است شما دوست داشته باشید