روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

اعطای تقدیرنامه به معین امور نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ

فاضل سانچارکی معین امور نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ را به خاطر رهبری و مدیریت گروپ دادخواهی و آگاهی عامه در چارچوب کمیته عالی رهبری آجندای ملی امنیت غذایی و تغذیه تقدیر کرد.

سانچارکی پس از دریافت تقدیر نامه از سوی رهبری این کمیته ضمن سپاس از ریاست اجرایی و سکرتریت کمیته آجندای ملی امنیت غذایی به خبرنگارآژانس باختر گفت :با گذشت هر روز اهمیت و ضرورت آجندای مصونیت غذایی و تغذیه در قدم اول نزد مدیران دولتی و همین طور نزد مردم افغانستان بیشتر درک می شود. ترویج این آجندا یک مساله بسیار پر چالش و در عین زمان یکی از رسالت های انسانی همه ماست.

 سانچارکی افزود که وزارت اطلاعات و فرهنگ به عنوان یکی از شرکای جدی این اجندا، تا حال ۱۰ جلسه کمیته کاری دادخواهی و آگاهی دهی پیرامون امنیت و مصونیت غذایی را موفقانه ریاست و مدیریت کرده است که نشانگر تعهد ما به این اجنداست. همکاران ما در وزارت اطلاعات و فرهنگ، به این برنامه به عنوان یک کار اداری نمی بینند، بلکه این موضوع به حیات ما و خانواده های ما تعلق دارد و نیز به حیات جمعی مردم ارتباط می گیرد و ما از حیث رسالت اخلاقی و انسانی به این آجندا می بینیم و در تحقق کامل آن تلاش می کنیم

. معین نشرات اضافه کرد : چنانچه از آغاز، وزارت اطلاعات و فرهنگ در تسوید و تدوین چارچوب ملی پلان آگاهی دهی و دادخواهی سهیم بود، تعهد می دهیم که در تطبیق این پلان در سال پیش رو، با تمام توان و با استفاده از ظرفیت ها و منابع دست داشته خویش تلاش کنیم.

. یکی از اهداف اساسی این پلان آگاهی و دادخواهی، اثرگذاری روی تصمیم گیری هاست که باید در تمامی برنامه‌ها، این اجندا گنجانیده شود که بدون اطلاع رسانی و آگاهی دهی ما قادر به تغییر تصمیم گیری ها به نفع این آجندا نخواهیم بود.

وی افزود: شناسایی منابع و شرکای دخیل در این اجندا بخشی دیگر از اهداف این پلان است که بعد از شناسایی دادخواهی به نفع آجندا از وظایف اصلی دیگر ماست. ما باید منابع را به نفع این آجندا بسیج کنیم.

حصول اطمینان از چگونگی کیفیت مواد غذایی برای همه ما مهم است که خوشبختانه این روزها ما روی کانسپت ایجاد اداره ملی مواد غذایی بحث می کنیم و امیدواریم این اداره بتواند مشکلات کیفیت مواد غذایی را به خوبی کنترول کند

. معین امور نشرات افزود: اطلاع رسانی در زمینه امنیت غذایی و تغذیه ایجاب یک مشارکت وسیع و فراگیر را می کند و توقع داریم ضمن این که وزارت ما از حیث ماموریت کاری به انجام فعالیت هایش در این زمینه می پردازد، سایر ادارات نیز در امر اطلاع رسانی و اگاهی دهی مردم، مشارکت وسیع داشته باشند و در ترویج این آجندا از طریق توسعه برنامه های اگاهی دهی سهم بگیرند.

نمایندگان‌ وزارت اطلاعات و فرهنگ همیشه در جلسات کاری حضور داشته اند و ما خود را بخش مهمی از اجندا می دانیم و در این راستا در کنار دیگر ادارات در ترویج این آجندا انشاالله سهم اساسی خواهیم داشت.

. قابل تذکار است که در یک سالگی تاسیس آجندای ملی امنیت غذایی و تغذیه شماری از وزارت ها و ادارات و نیز نهادهای بین المللی به خاطر تلاش ها و سهم گیری فعال در خصوص پیشبرد این اجندا تقدیر گردیدند.

ممکن است شما دوست داشته باشید