روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

اعضای هیئت رهبری «روند ائتلاف ملی نهج نوین» با معاون دوم رئیس جمهور دیدار کردند

اعضای هیئت رهبری نهاد «روند ائتلاف ملی نهج نوین» دیروز بااستاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری دیدار کردند و مطالبات خویش را با وی در میان گذاشتند.

در این دیدار هیئت رهبری روند ملی نهج نوین نخست کارکردها و فعالیت های گذشته خویش در امور اجتماعی، فرهنگی و سیاسی آن نهاد را به معاون رئیس جمهور معلومات داد و در خصوص برنامه ها و طرح های آینده شان توضیح دادند.

استاد دانش معاون دوم رئیس جمهور با تأکید بر انسجام و هماهنگی اعضای روند ملی نهج نوین تأکید کرد که این نهاد باید برای ظرفیت سازی اعضا و دیگر جوانان کشور فعالیت های خویش را با نگاه کلان آینده نگر به پیش ببرد. معاون دوم رئیس جمهور گفت که نقش نهادهای اجتماعی و فرهنگی در همگرایی نیروهای اجتماعی مهم است و این نهاد نیز فعالیت های خود را با یک دید دراز مدت به پیش ببرد.

استاد دانش در خصوص دیگر خواسته ها و مطالبات اعضای روند ائتلاف ملی نهج نوین وعده سپرد که همکاری خواهد کرد.

اعضای نهاد روند ملی نهج نوین نیز تاکید کردند که برنامه های اجتماعی و فرهنگی خویش را پرشور تر از گذشته در جهت آگاهی دهی جامعه به پیش می برند.

ممکن است شما دوست داشته باشید