روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

اعراض و علایم تایروتاکسیکوزیس

.هنگامی که فعالیت غده تیروئید زیاد شود، باعث افزایش تولید هورمون تیروئید می شود که از طریق آزمایش خون، این افزایش هورمون مشخص می گردد. تیروتوکسیکوزیس یک بیماری خطرناک است که ناشی از افزایش هورمون تیروئید می باشد. این بیماری  می تواند در اثر افزایش مصرف هورمون تیروئید و یا افزایش تولید هورمون تیروئید توسط غده تیروئید بوجود آید.

اعراض و علایم عبارت اند از دریافت های کلینیکی تایروتوکسیکوزس و انهائیکه مربوط عامل سببی مرض میشوند:

تهیج، عدم تحمل گرمی، تکی کاردی، تپش قلب، خستگی و ضیاع وزن یکجا با جاغور نودولر و یا جدره منتشر از دریافت های کلاسیک در هایپرتایروئیدیزم میباشند. ممکن وجه مریضان سرخ رنگ شده و چشمان باز و کلان با توجه دوام دار بطرف شخص باشند. جلد گرم، نازک و مرطوب میباشد و مو های مریض نازک میشوند ضمنا اعراض و علایم دیگر از قبیل پندیدگی ها، تزاید دفعات مواد غایطه، اسهال، فبریلیشن اذینی، ضخامه طحال، liver palm، بزرگ شدن سدیه ها، قبضیت و گرفتن وزن نیز موجود بوده میتواند که فیصدی شان کم است ضمنا انجین ها و غیر منظم شدن عادت ماهوار نزد زنان دیده شده میتواند.

اعراض و علایم بارز با فیصدی های شان قرار ذیل است: 

در مرض graves ممکن است exophthalmos، pretibial mexedema و vitiligo نیز دیده شود که در جدره توکسیک مولتی نودولر و نودول توکسیک واحد دیده نمیشود زمان رفلکس وتر اشیل در این مرض کوتاه میشود.

مریضان قریب طوفان تیروئیدی (thyroid storm) اعراض و علایم شدید تایروتوکسیکوزس را نشان میدهند. که توام با تب بسیار بلند، تکی کاردی، عدم کفایه قلب، تهیج عصبی، دیلریوم ویرقان میباشند.

جدره در تایروتوکسیکوزس ابتدائی وعائی و منتشر است ممکن کلان، خورد، سخت و یا نرم باشد تریل و سوفل ممکن موجود باشد که همیشه در قطب علوی بالای شریان درقی علوی موجود میباشد. تایروتوکسیکوزس ابتدائی شروع انی و شدت زیاد دارد عدم کفایه قلبی نادر است در شکل تالی ان شروع خفی بوده ممکن بصورت عدم کفایه قلبی و یا فبریلیشن اذینی ظاهر شود علایم کره عین در ان بسیار نادر است.

ریتم قبلی: حرکات قلب سریع بوده که در هنگام خواب نیز ادامه پیدا میکند که برای تایروتوکسیکوز بسیار وصفی است اریتمی های قلبی اکثرا نزد اشخاص پیر دیده میشود.

مایوپاتی: ضعیفی در قسمت قریبه اطراف دیده میشود بعضا ضعیفی وخیم عضلات مشابه میاستینی گراویس دیده میشود. در صورتیکه فرط فعالیت غده درقی کنترول شود مایوپاتی نیز بهبود میابد.

علایم چشم

اوفتالوپاتی از نظر کلینیکی در ۲۰-۴۰% مریضان گراویس دیده میشود و متشکل از ادیمای منضمه، التهاب منظمه و پروپتوزیس خفیف چشم از باعث ارتشاح انساج خلف کره چشم توسط مایع و حجرات مدور با درجه های متخلف کشش و سپزم جفن علوی که باعث نیمه باز ماندن چشم گردیده و صلبیه در قسمت علوی حافه قرنیه دیده میشود.

اگر هایپرتایروئیدیزم کنترول گردد سپزم و کشش اجفان نیز از بین میرود این حالت با تطبیق بیتا ادرینرجیک بلاکر و قطرات گوانیدین چشم از بین میرود. ضعیفی عضلات خارج کره عین خصوصا عضله منحرفه سفلی باعث دوبینیش میشود عصب اوپتیک در واقعات شدید تحت فشار قرار گرفته میتواند خشک شدن قرنیه از سبب بسته نشدن کامل جفن علوی بوجود امده میتواند.

تغیرات چشم بعضا یکطرفه بوده میتواند شدید بودن اعراض چشم به شدید بودن تایروتوکسیکوزس بستگی ندارد بعضی مریضان graves exophthalmopathy از نظر کلینیکی ایوتایراید اند حالت وخیم با سیر پیشرونده بنام اگزوفتالمی خبیث یاد میشود که ممکن کره عین را تخریب کند افت کره عین در مرض graves یک افت اوتوایمیون میباشد از تاثیر انتی بادی بالای عضلات کره عین تولید میشود.

مگزودیم قسمت قدامی ساق: عبارت از ضخیم شدن جلد ناحیه قصبه توسط رسوبات میوسین مانند میباشد که تقریبا همه وقت با اگزوفتالمی حقیقی، فرط فعالیت درقی و سویه بلند TsAb همراه است.

.تداوی تایروتاکسیکوزس به علت و شدت مریضی بستگی دارد. تداوی این مریضی بعد از تشخیص با یک و یا چند موارد از روش های زیر انجام می پذیرد:

  • ادویه های انتی تیروئید
  • ایودئن رادیواکتیو برای از بین بردن غده تیروئید و متوقف کردن تولید بیش از حد هورمون های تیروئید
  • جراحی برای برداشتن غده تیروئید

اگر تیروئید شما با جراحی برداشته شود و یا با رادیواکتیو نابود گردد، برای باقی عمرتان باید. از داروهای جایگزین هورمون تیروئید استفاده نمایید.

دوکتور وحیدالله نذیری، ترینر متخصص جراحی عمومی شفاخانه استقلال

ممکن است شما دوست داشته باشید