روزنامه ملی انیس
روزنامه انیس یکی از قدیمی‌ترین روزنامه‌های چاپی در افغانستان می‌باشد. این روزنامه برای اولین بار در 15 ثور سال 1306 ه ش اولین نسخهٔ خود را در کابل منتشر کرد.

اطلاعیه ریاست هنرستان وزارت اطلاعات وفرهنگ

قرار است دفتر دیده بان مهاجرت افغانستان به همکاری ریاست هنرستان وزارت اطلاعات وفرهنگ مسابقه نقاشی یی زیرعنوان مهاجرت درشهر کابل ،راه اندازی کند .

هنرمندانی که می خواهند دراین مسابقه اشتراک کنند آثار هنری شان را که نمایانگر موضوع مهاجرت باشد از تاریخ ۲۶ ثور تا ۱۲ جوزا سال روان به آمریت نگارستان ملی واقع جاده آسمایی بسپارند.

قابل ذکر است برای افرادی که اثرهای شان مقام های اول ، دوم و سوم راکسب کند جایزه نقدی نیز درنظر گرفته شده است. 

ممکن است شما دوست داشته باشید