روزنامه ملی انیس
روزنامه انیس یکی از قدیمی‌ترین روزنامه‌های چاپی در افغانستان می‌باشد. این روزنامه برای اولین بار در 15 ثور سال 1306 ه ش اولین نسخهٔ خود را در کابل منتشر کرد.

اصلاحات در ساختار و تغیر در رهبریت امریست معمول

رئیس جمهوری اسلامی افغانستان با صدور حکم های جداگانه، اسد الله خالد را به وزارت دفاع ملی و امر الله صالح را به وزارت امور داخله کشور منصوب کرد.

هرچند این اقدام حکومت واکنش های متفاوتی را در قبال داشت، اما اگر غیر جانبدارانه به این مسئله دقت نماییم در خواهیم یافت که گزینش های جدید در وزارت های ارشد امنیتی در شرایطی که گروه طالبان مذاکره رو در رو با هیئت مذاکره کننده حکومت وحدت ملی را درابوظبی رد کردند، یعنی به تشدید خشونت تأکید نمودند، یک امر ضروری پنداشته می شود، زیرا حوادث اخیر و حملات پیهم گروه طالبان، نگرانی های زیادی را برانگیخته و آگاهان امور نیز تشدید حملات گروه طالبان و تلفات ناشی از این حملات را منوط بر مدیریت ضعیف مقام های ارشد امنیتی میدانستند.

از این رو حکومت وحدت ملی دست به یک سلسله اصلاحات در ساختارها و هم در رهبری ادارات حکومت زد که می شود احکام و فرامین اخیر رئیس جمهور کشور را مبتنی بر تغییر رهبری سکتور امنیتی و مدغم نمودن ادارات ملکی حکومت که تداخل وظیفوی دارند، بخشی از این اصلاحات و تغییر درساختار ها دانست.

تغییر در رهبری و اصلاحات در ساختار های حکومتی در حالی صورت می گیرد که مذاکرات صلح ابوظبی که بیشتر امید های به آن دوخته شده بود، بدون نتیجه ملموسی به پایان رسید.

هرچند حکومت افغانستان منحیث طراح اصلی روند گفتگو های صلح که در دومین نشست پروسه کابل در حضور نمایندگان کشور های همسایه، منطقه و جهان بسته پیشنهادی صلح را بدون قید و شرط به گروه طالبان ارائه کرد و به احترام عید سعید فطر و فتوای سه هزار عالم دین آتش بس یک طرفه را نیز اعلام نمود، از همچو نشست ها و موفقیت ویا عدم موفقیت آن، هیچگاهی مأیوس و دلگیر نمی گردد، چنانیکه رئیس جمهور غنی در نشست که به هیئت مذاکره کننده حکومت وحدت ملی بعد از برگشت از ابوظبی داشت، تأکید کرد که عدم مذاکره گروه طالبان  با حکومت افغانستان بدان معنی نیست که حکومت افغانستان خواست برحق مردم را که صلح می باشد، کنار بگذارد، پلان ها و تلاش های مدبرانه و با جرأت دولت افغانستان ادامه دارد، اما در پهلوی آن از آماده گی های قوای مسلح کشور نیز یاد نموده که برای حفاظت از خاک و مردم خویش آماده گی دارد. این مسئله واضح می سازد که دولت افغانستان علاوه بر ادامه مذاکرات در پی تأمین امنیت هرچه بیشتر کشور و دفع حملات احتمالی گروه های تروریستی به ویژه گروه طالبان نیز است.

از اینرو دست به یک سلسله تغییرات در رهبری سکتور امنیتی و ساختار های اداری حکومتی زد، تا بتواند در راستای حکومت داری خوب و رفع تداخل وظیفوی، همچنان تأمین امنیت کشور کارهای مؤثری را انجام داده باشد که این اقدام حکومت از سوی مردم افغانستان به گرمی استقبال گردیده و آنان انتظار دارند تا اشخاصی که براین مسئولیت خطیر گماشته شده اند به وجه احسن از عهده این مسئولیت برایند  و تغییرات گسترده را در وضعیت امنیتی کشور رونما سازند. 

ممکن است شما دوست داشته باشید