روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

اسنادیک‌هزار اپارتمان رهایشی به نیروهای امنیتی و دفاعی و مرکز عدلی وقضایی، توزیع گردید

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، قبل از ظهر دیروز در مراسم توزیع یک‌هزار اپارتمان رهایشی به منسوبین نیروهای امنیتی و دفاعی و مرکز عدلی وقضایی، اشتراک و سخنرانی کرد.

در این مراسم که در قصر چهارچنار ارگ برگزار شد، ابتدا محمدجواد پیکار سرپرستوزارت شهرسازی و اراضی صحبت کرده گفت که اپارتمان‌های یاد شده در شهرک‌هایغزنوی و لاله موقعیت داشته که از این میان ۲۰۰ باب آن به پیلوتان قوای هوایی،۵۳۴ باب آن به منسوبین وزارت های دفاع ملی، امور داخله و ریاست امنیت ملیو ۲۴۲ اپارتمان دیگر آن، برای منسوبین مرکز عدلی و قضایی اختصاص یافته است.

وی افزود که وزارت شهرسازی و اراضی، هم چنین به اساس هدایت رئیس جمهور کشور،تا سه سال آینده در نظر دارد تا ۲۰۰ هزار واحد مسکونی دیگر را نیز کهشامل ۱۰۰ هزار نمره رهایشی و ۱۰۰ هزار اپارتمان رهایشی می باشد، اعمار و به ورثۀ شهدای نیروهای امنیتی و دفاعی، عودت کنندگان، معلمین، کارمندان دولتی و سایر اقشارمستحق، توزیع نماید.در این مراسم، رئیس جمهور غنی، اسناد ۱۰ باب اپارتمان رهایشی را به نمایندگی از یک‌هزار تن از منسوبین نیروهای امنیتی و دفاعی که مستحق اپارتمان ها شناخته شده بودند، به ۱۰ تن از منسوبین وزارت های دفاع ملی، امور داخله، امنیت ملی ومرکز عدلی و قضایی توزیع کرد.رئیس جمهور غنی حین توزیع اسناد یاد شده گفت: من افتخار دارم که در پنج سال گذشته، ملت افغانستان باورمندی کامل را بالای نیروهای امنیتی و دفاعی داشتهدودر حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی ما، ایستاده اند.رئیس جمهور تصریح کرد: غم شما همیشه غم من است، متاسفانه شماری از نیروهای امنیتی و دفاعی را در راه دفاع از وطن  و نظام جمهوریت از دست دادیم. وی افزودکه امروز از نیروهای امنیتی و دفاعی خویش که مصروف دفاع از وطن هستند، تقدیرمی نمائیم و نقش همه نیروهای امنیتی و دفاعی به ویژه پیلوتان ما، قابل افتخاراست.رئیس جمهور افزود: هربار که در جایی حادثۀ اتفاق می افتد، عکس العمل این است که قوای امنیتی و دفاعی ما را ملامت می کنند، اما من می دانم که صدها تا هزاران حادثه را این قهرمان های ما به قیمت جان خود جلوگیری کرده اند.رئیس جمهور کشور بیان داشت که نیروهای امنیتی و دفاعی ما مطلقاً به جلوگیری ازتلفات ملکی متعهد اند و در جای که تلفات ملکی صورت می گیرد و ما مسئول باشیم،تعهد من این است که در روشنایی قانون آنرا پیگیری می‌کنیم.رئیس جمهور با اشاره به خدمات وزارت شهرسازی و اراضی، گفت که نصف مسئولین اسبق این وزارت امروز در زندان به سر می برند، زیرا آن ها دزدی می کردند و در هروزارتی که فساد و ضعف وجود داشته باشد، به گونه جدی با آن‌ها برخورد می‌کنیم.

رئیس جمهور غنی گفت: زمانی که من رئیس جمهور شدم، می گفتند در کابل زمین دولتی وجود ندارد، حالا بیشتر از چهار میلیون جریب زمین در بانک زمین ثبت گردیده وهمه این زمین ها در خدمت شما قرار دارد.رئیس جمهور در اخیر سخنان‌اش گفت: دَین ما به شهدای نیروهای امنیتی و دفاعی وشهدای ملکی ما ادا شده نمی تواند، اما با فراهم نمودن سقف قابل اعتبار، جایداد شرعی و جایداد اساسی برای ورثۀ آنان، می توانیم درد نبود خانواده های شهدا راتسکین دهیم و حق آنان را ادا نمائیم.

ممکن است شما دوست داشته باشید