روزنامه ملی انیس
روزنامه انیس یکی از قدیمی‌ترین روزنامه‌های چاپی در افغانستان می‌باشد. این روزنامه برای اولین بار در 15 ثور سال 1306 ه ش اولین نسخهٔ خود را در کابل منتشر کرد.

اسلام ود موکراسی

صبغت الله محمدی نویسنده:

بخش چهارم

 فرمود مردی عجمی تورا می کشد وفرمود مردم من را میگویند که باید جانشین خود را انتخاب کنم ولی عقیده من اینست که الله(ج) دین و خلافتش را ضایع نمی کند. آن دین که پیامبرش را بخاطر نشر آن فرستاده است واگربرایم حادثه ای رخ داد پس باید خلیفه مسلمانان به مشوره این شش نفرتعین شود که پیامبر صلی الله علیه وسلم ازدنیا رحلت کرد وازآنها راضی بود. اگربه هریکی ازایشان بیعت کردید سخنش را بشنوید واز آن اطاعت کنید ومن میدانم که مردمی هستند که دراین امور طعن وارد می کنند. من‎بادستان خود با یشان جنگیدم بخاطر اسلام .

(علی صلابی، علی محمد محمد الصلابی: سلسله سیرت خلفای راشدین ص ۸۰۲ ).

 شورا ازنظر اسلام:

درنزد اکثر فقهای اهل سنت اعم از پیشینیان ومعاصرین  ازقبیل امام مالک بن أنس و إمام شافعی وازمعاصرین محمد عبده وعبد القادر عوده وغیره معاصرین شان به این باورند که شوری واجب است.

حسین بن محمد المهدی شورا را چنین تعریف نموده است: شورا: تبادل آراء گوناگون ونظرات طرح شده در قضیه ای از قضایا وانتخاب آن توسط صاحبان خبره وفهم تا به ذریعه آن به نظر بهتر ویا بهترین برسند درنهایت نتیجه خوبی متحقق شود وبدان عمل صورت پذیرد. (مهدی، ۱۹۹۸: ۲۸).

ودلیل آنها قول پروردگار است که میفرماید:

ترجمه: پس از ایشان معافی کن وطلب آمرزش نما برآنها ودرکارها باایشان مشوره کن.

این آیه بصراحت تمام بر وجوب شوری دلالت دارد چون صیغه امر بدون قرینه صارفه بوجوب مامور به دلالت میکند. ودلیل دیگری آمده است:

ترجمه: وکسانیکه دعوت پرودگارشان را لبیک گفتند ونماز را برپا داشتند ودرکارهای خود به مشوره می پردازند وباهم رایزنی می‎کنند واز روزی که به آنها نصیب شده است در راه خدا خرج می‎کنند. وامام قرطبی رحمه الله درتفسیر خود برواجب بودن شورا اجماع را از ابن عطیه نقل کرده است. ومیگوید:

ترجمه: شورا ازقواعد ضروری شرع و از احکام مهمی است که اگر حاکم وخلیفه ای که دررهبری مسلمانان قرار دارد واز کسی مشوره نمی خواهد وخودسرانه عمل میکند پس عزلش واجب است به اتفاق علماء. ” (تفسیر القرطبی (۴/ ۲۴۹

 ۲- استخلاف:         

در زمینه خلافت یا امامت بعد از پیامبر اسلام صلی الله علیه وسلم  نظریات متفاوتی در بین مسلمانان مطرح شده است وهرکدام از فرقه های اسلامی به یکی از این دو مبنای خلافت وامامت گرایش پیدا کردند.

البته مورد هدف بنده در این مقطع خلافت یعنی دید اهل سنت را زیر بحث خواهم گرفت

بدون شک هیچ موضوعی بیش از مسئله جانشینی پیامبر اسلام(ص) در بین مسلمانان بحث بر انگیز نبوده است واین موضوع اعتقادات آنان وحیات سیاسی واجتماعی ایشان را تحت الشعاع قرار داده است.درتمامی فرقه های موجود در اسلام بر نبوت پیامبر اسلام(ص) تأکید شده است وبر وجوب وجود جانشین صحه گذاشتند.

از آنجایی که خلافت در نزد اهل سنت بنا بر اهل شورا واهل علم واخلاص است وتمامی خلفای راشدین بر اساس رای اهل علم سر کار آمدند، لازم است تا دلایل این امر مهم مطرح
گردد
.

چون اسلام انتخاب خلیفه وحاکم بر سرنوشت ملت را به مسلمین اهل شورا و اهل علم واخلاص واگذار نموده است. به همین دلیل رسول الله صلی الله علیه وسلم تصریح نفرمودند، که چه کسی جانشین وی وسرپرست امور مسلمین گردد.

چرا پیامبر(ص) بعد از خود جانشینی تعیین نکردند؟

اولا: اگر جانشین تعیین می شد در حکم نبی بود که از طرف خداوند(ج) تعیین شده است در حالی که محمد صلی الله علیه وسلم خاتم پیامبران بود.

ثانیا: اگر این سنت از طرف خداوند انجام می گرفت سر انجام به حکومت ظالمان منجر می گردید ومردم از حق خویش محروم می‎شدند وسرانجام مسئولیت این امر به عهده خدا می بود،.
(سلیمی  ۱۳۸۱: ۱۰)

مسعودی مورخ شیعی نقل کرده است که مردم حضرت علی رضی‎الله عنه بعد از اینکه ضربه خورده بود گفتند: آیا کسی را به جانشینی خود تعیین نمی کنی ؟ گفت: نه. همان طور که پیغمبر خدا آنها را به خود شان وا گذاشت من نیز به خود شان وا می‌گذارم.(مسعودی، ۱۳۷۸،: ۷۷۴)                         ادامه دارد

ممکن است شما دوست داشته باشید