روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

استقبال وزارت خارجۀ افغانستان از اعلامیۀ نشست پایانی روم

وزارت خارجۀ افغانستان از اعلامیۀ نشست پایانی روم که سه روز قبل برگزار شد، استقبال کرده است.
به گزارش آژانس باختر، امریکا، اتحادیه اروپا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ناتو، ناروی و بریتانیا در نشستی که به روزهای پنجشنبه و جمعه در شهر رومایتالیا داشتند٬ پنج شرط خود را برای کمک به دولت آیندۀ افغانستان اعلام کردند.
نمایندگان ویژۀ این کشور ها دراین نشست اوضاع و تحولات افغانستان را مورد بحث قرار داده‌اند.
حکومت فراگیر، حق انتخاب رهبران سیاسی، حمایت از حقوق بشر، حقوق زنان، جوانان و اقلیت‌ها، تعهدات در زمینه مبارزه با تروریزم و عدم مبدل شدنافغانستان به پایگاه های تروریستان ، پای‌بندی به قوانین بین‌المللی از جمله حقوق بشردوستانه بین‌المللی٬ مواردی است که در نشست روم روی آن بحثشد واین کشورها بر لزوم رعایت آن در توافق‌نامه نهایی صلح تأکید کرده‌اند.
آنان تاکید کردندکه حمایت بین‌المللی از هر دولت در افغانستان٬ به پای‌بندی به این پنج عنصر بسته‌گی خواهد داشت.
حکومت‌داری خوب، تعهد به قانون و حقوق بشر از جمله حفظ دستآورد های زنان و دختران، اقدام قاطع دولت برای مبارزه با فساد و انجام تعهدات ژنیونیز از شرایط کمک جامعه جهانی برای افغانستان خوانده شده است.
نمایندگان امریکا، اتحادیه اروپا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ناتو، ناروی و بریتانیا، تأکید کرده‌اند که مساله افغانستان راه حل نظامی ندارد و آن‌ها از دولتی کهاز طریق نیروی نظامی تحمیل شود، حمایت نمی‌کنند.
در بخشی از اعلامیه نمایند‌گان امریکا، اتحادیه اروپا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ناتو، ناروی و بریتانیا آمده است که مذاکرات در سطح بلند که بین جمهوریاسلامی افغانستان و طالبان در هفدهم و هژدهم جولای برگزار شد، در آینده باید روی موضوعات اصلی متمرکز باشد و از دولت افغانستان و گروه طالبانخواسته‌اند که روی اصول اساسی برای دولت آینده افغانستان توافق کنند٬ وباید در مورد آتش‌بس دایمی و جامع و جزییات توافق‌نامه‌های حکومت انتقالی تارسیدن به توافق سیاسی نهایی به تفاهم برسند.
وزارت خارجۀ افغانستان با صدور اعلامیه یی از نتایج و فیصله های این نشست استقبال کرده است. در اعلامیه وزارت خارجه افغانستان گفته شده است: «از اعلامیه نمایندگان خاص سازمان ناتو، اتحادیه اروپا، امریکا، فرانسه، جرمنی، ایتالیا، ناروی و انگلستان که به تاریخ اول اسد در شهر روم ایتالیا بههدف توقف خشونت‌ها از جانب طالبان، استقرار آتش‌بس فوری و دریافت راه حل سیاسی در افغانستان صادر شد، استقبال می‌کند.» در این اعلامیه،نمایندگان خاص کشورها و سازمان‌ها، بر تعهد‌شان برای تداوم حمایت‌ها از افغانستان جهت رسیدن به راه حل سیاسی، با درنظرداشت پنج اصل عمده تأکیدکردند. این اصول دربرگیرنده دولت‌داری همه‌شمول، حق مردم برای انتخاب زعامت سیاسی، حفظ حقوق‌ بشر به شمول حقوق زنان، جوانان و اقلیت‌ها، تعهددوام‌دار برای مبارزه با تروریزم به منظور حصول اطمینان از مبدل نشدن افغانستان به پناهگاه‌های امن تروریستان و احترام به قوانین بشردوستانهبین‌الملل، می‌باشد.
وزارت خارجه پنج اصل اعلامیه نشست روم را بیانگر خواست و ارادۀ واقعی مردم و دولت افغانستان در راستای تامین صلح و ثبات پایدار در کشور دانستو از آن حمایت کرده است.

ممکن است شما دوست داشته باشید