روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

استقبال جوانان خوست ازطرح برگزاری جرگه صلح

جوانان درولایت خوست از طرح حکومت برای راه اندازی جرگه صلح استقبال کردند.

آنان همچنان ازطالبان خواستند تا برای پایان جنگ در کشور تن به گفتگو های رو در رو با حکومت بدهند.

جوانان این خواست های شان را در نشستی که ازسوی معینیت امور جوانان وزارت اطلاعات وفرهنگ در شهر خوست راه اندازی شده ، ابراز کردند.

آنان رسیدن به صلح دایمی و رفتن به سوی پیشرفت و ثبات را از خواست های دیرینه مردم خواندند و گفتند از راه جرگه و گفتگو و هم دیگر پذیری می شود به این
آرزو رسید.

داکتر کمال سادات معین امورجوانان وزارت اطلاعات وفرهنگ دراین نشست ازجوانان خواست تا راه صلح و برادری در پیش گیرند.

اوهمچنان گفت که علمای اسلامی می توانند از راه تبلیغ مردم را به صلح و همدیگر پذیری فراخوانند.

عبدالواحد پتان معاون والی خوست دراین نشست گفت که با دست به دست هم دادن می شود به جنگ پایان داد.

محمد امین شاه الفت رئیس اطلاعات وفرهنگ خوست دراین نشست ازجوانان خواست تا روند صلح را درپیش گیرند.

عبدالسلام یکی از جوانان شرکت کننده دراین نشست تلاش حکومت برای برپایی جرگه به خاطر دست یابی به صلح پایدار در کشور را ستود و گفت که طالبان اگر صلح می خواهند با حکومت افغانستان گفت وگو کنند.

ممکن است شما دوست داشته باشید