روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

استاد دانش پیگیری قضایای خشونت علیه خبرنگاران را یک گام مثبت خواند

بیست و چهارمین جلسه کمیته مشترک حکومت و رسانه ها بعد از ظهر روز چهارشنبه به ریاست استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری و رئیس آن کمیته برگزار شد.

در جلسه کمیته مشترک، به بررسی موضوعاتی چون پی گیری فیصله های قبلی کمیته، ارائه گزارش اجراآت وزارت امور داخله، ریاست امنیت ملی، لوی څارنوالی و اداره ارگان های محل، بررسی طرح رهنمود کمیته مصئونیت و موضوعات دیگری چون تهدیدات امنیتی علیه خبرنگاران در مناطق نا امن کشور، دسترسی به اطلاعات و آینده آزادی بیان و رسانه در پروسه صلح اختصاص یافته بود.

در بخش اول جلسه، نمایندگان وزارت امور داخله، اداره لوی څارنوالی و اداره ارگان های محل، گزارش اجراآت و کارکرد خویش را مبنی بر تأمین امنیت خبرنگاران و رسانه ها، بررسی تهدیدات احتمالی و رسیدگی به قضایای خشونت علیه خبرنگاران و گزارش کاری کمیته های ولایتی ارائه کردند.

وزارت امور داخله از پی گیری یازده قضیه جدید خشونت علیه خبرنگاران در ولایت های مختلف کشور خبر داده گفت که برای رسیدگی دقیق این قضایا و از جمله قضیه قتل دو خبرنگار در ولایت تخار که دو مظنون نیز در پیوند به آن باز داشت شده اند، تحت بررسی بیشتر قرار دارد.

استاد دانش پیگیری قضایای خشونت علیه خبرنگاران را یک گام مثبت خوانده و تأکید کرد که قضایای تحت بررسی نیز هرچه سریعتر به نتیجه مطلوب برسد.

جلسه در مورد قتل دو خبرنگار در ولایت تخار فیصله کرد که یک کمیته خاصی متشکل از نمایندگان وزارت امور داخله، امنیت ملی و اداره لوی څارنوالی آن ولایت ایجاد گردد تا قضیه را به صورت همه جانبه مورد بررسی قرار دهد.

نماینده اداره ارگان های محل از چگونگی برگزاری جلسات و کارکرد کمیته های ولایتی گزارش داد. کمیته مشترک اما به نظارت جدی و منظم اداره ارگان های محل مبنی بر تدویر جلسات و نحوۀ اجراآت کمیته‌های ولایتی به هدف تأمین امنیت و مصئونیت خبرنگاران تأکید کرد.

در این جلسه نماینده لوی څارنوالی نیز موارد رسیدگی به قضایای خشونت علیه خبرنگاران را به جلسه ارائه کرد که براساس آن از مجموع ۱۸ قضیه تحت بررسی در لوی څارنوالی ، ۱۳ مورد نهایی شده است، ۲ قضیه دوباره به وزارت داخله ارجاع داده شده، ۳ قضیه به شمول قضیه ارغند خبرنگاری که در ولایت قندهار به شهادت رسیده بود، تحت کار اداره لوی څارنوالی و محاکم قرار دارد.

همچنین در این جلسه، رهنمود تامین امنیت و مصئونیت خبرنگاران و رسانه ها نیز مورد بررسی قرار گرفت. دراین رهنمود مکلفیت های مسولان و مالکان رسانه ها در راستای مصئونیت رسانه ها و کارمندان آنها و همچنین مکلفیت های ایمنی خبرنگاران وگزارشگران از ساحه تعیین شده است. اعضای جلسه پس از بحث و بررسی این رهنمود، فیصله کرد که این طرح برای دقت بیشتر به فدراسیون خبرنگاران ارجاع داده شود.

ممکن است شما دوست داشته باشید