روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

استاد دانش:  هرگونه تصمیم مرتبط به انتخابات باید براساس تفاهم همه جوانب ذیدخل اتخاذ گردد

کَرِن دیکر، معاون سفیر امریکا در کابل با استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری دیدار کرد. در این دیدار موضوعات مرتبط به پروسه صلح و همکاری جامعه جهانی در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سال آینده مورد بحث قرار گرفت.

خانم کَرِن دیکر معاون سفیر امریکا در کابل، ضمن قدر دانی از نقش استاد دانش معاون رئیس جمهور در رهبری و مدیریت روند تعدیل قانون انتخابات و از اقدامات حکومت افغانستان برای تعیین کمیشنران جدید کمیسیون های انتخاباتی استقبال کرد و برای همکاری با این کمیسیون ها اعلام آماده گی کرد.

به گفته وی، با تعیین کمیشنران جدید در نحوۀ مدیریت هردو نهاد، خوشبینی های فزاینده مبنی بر احیای اعتماد مردم نسبت به پروسه انتخابات بوجود آمده و همکاران بین المللی افغانستان امیدوار است که روند اجراآت کمیسیون های جدید انتخاباتی با شفافیت و مطابق انتظار مردم افغانستان باشد. 

استاد دانش معاون رئیس جمهور اعلام نتایج نهایی انتخابات پارلمانی و آمادگی برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال آینده را دو اولویت اساسی کمیسیون های انتخاباتی خواند. وی نسبت به اینکه بین کمیشنران جدید کمیسیون های انتخاباتی هماهنگی های بیشتری وجود دارد و روند اجراآت مربوطه نیز به سرعت و دقت بیشتر دنبال می شود، ابراز خوشبینی کرد.

به گفتۀ معاون رئیس جمهور نتایج نهایی انتخابات پارلمانی ۱۸ ولایت قبلا اعلام شده است و کار کمیسیون های انتخاباتی برای اینکه برای نتایج ولایات باقی مانده نیز اعلام شود به شدت جریان دارد و به زودی ممکن نتایج نهایی شماری از ولایات اعلام خواهد شد. وی گفت: براساس معلومات ارائه شده از سوی کمیسیون های انتخاباتی از میان ولایات باقی مانده نتایج نهایی انتخابات پارلمانی شش ولایت به زودی اعلام خواهد شد.

استاد دانش افزود که استفاده از تکنالوژی بیومتریک، تغییر نظام انتخاباتی و تقویم انتخابات ریاست جمهوری از اولویت های اساسی کمیسیون مستقل انتخابات است و این نهاد روند بررسی چگونگی تطبیق هر یک از این موارد را در دستور کار قرار داده است.

معاون رئیس جمهور با تأکید براینکه حکومت افغانستان مکلفیت های قانونی اش برای همکاری با کمیسیون های انتخاباتی در زمینه های مالی، تخنیکی و اداری به دلیل محدودیت زمانی به سرعت انجام خواهد داد گفت که حکومت در امور داخلی کمیسیون ها هرگز مداخله نخواهد کرد. وی تأکید کرد که هرگونه تصمیم نسبت به اولویت های ملی مرتبط به انتخابات باید براساس تفاهم و توافق نظر همه جوانب ذی دخل اعم از احزاب سیاسی، کاندیدان، جامعه مدنی، جامعه بین المللی و حکومت اتخاذ گردد.

راجع به مذاکرات صلح نیز استاد دانش مذاکرات بین الافغانی را اولویت اصلی روند مذاکرات صلح خوانده و به جلوگیری از هرگونه سؤتفاهم در روابط استراتیژیک هردو دولت افغانستان و امریکا تأکید کرد.

معاون رئیس جمهور از تصمیم حکومت افغانستان مبنی بر بازنگری هیأت مذاکره کننده دولت خبر داده و اطلاع رسانی شفاف از روند مذاکرات صلح را برای اذهان عامه به خصوص مردم افغانستان مهم خواند.

معاون سفیر امریکا ضمن ارائه معلومات لازم در خصوص روند مذاکرات صلح، از دیدگاه های معاون رئیس جمهور در مورد چگونگی پیشرفت مذاکرات صلح استقبال کرده گفت که همۀ موارد مطرح شده را با دولت امریکا شریک می سازد.

ممکن است شما دوست داشته باشید