روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

استاد دانش: سیاسیون در شرایط کنونی علیه چالش‌های موجود متحدانه مبارزه کنند

استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور که روز گذشته به مناسبت معرفی والی جدید هرات در آن ولایت سخنرانی می‌کرد از تمامی‌سیاسیون و بزرگان کشور خواست تا در شرایط حساس کنونی مردم خود را مأیوس نساخته و در محور اسلام و جمهوریت جمع شده و دست از خودخواهی ها و سودجویی های شخصی بردارند.
معاون دوم رئیس جمهور گفت که امروز در کنار بحران کرونا، قضیه مهم صلح و امنیت و همچنین برخی از چالش‌های سیاسی را نیز داریم و کلید حل تمامی این چالش‌ها اتحاد و همبستگی ملی است.
وی تأکید کرد که سیاسیون باید منافع ملی را بر منافع شخصی و حزبی ترجیح دهند و علیه مشکلات کنونی که دامنگیر مردم و کشور است مبارزه کنند.

وی در بخشی از سخنانش خطاب به سیاسیون گفت: «بیایید در شرایط حساس کنونی مردم خود را سرخورده و مأیوس نسازید، بیایید همگی در محور اسلام و جمهوریت و زیر چتر قانون اساسی و نظام سیاسی مبتنی بر قانون اساسی گردهم آییم و از خودخواهی ها و سودجویی های شخصی دست برداریم.
به گفته معاون دوم رئیس جمهور، چتر دولت و دامنه حکومت آن قدر گسترده و پهناور است که منافع همه را تأمین می‌کند و آروزهای همه را بر می‌تابد.
وی افزود که اکنون دوره رقابت های انتخاباتی سپری شده و آغوش حکومت به روی همه باز است، حکومت در انحصار هیچ تیم خاصی نیست و مشارکت ملی اصل اساسی حکومتداری است.

ممکن است شما دوست داشته باشید