روزنامه ملی انیس
روزنامه انیس یکی از قدیمی‌ترین روزنامه‌های چاپی در افغانستان می‌باشد. این روزنامه برای اولین بار در 15 ثور سال 1306 ه ش اولین نسخهٔ خود را در کابل منتشر کرد.

استاد دانش: روند مذاکرات صلح باید در چارچوب نظام سیاسی و قانون اساسی افغانستان به انجام برسد

لیوجنسونگ، سفیر کشور جمهوری خلق چین مقیم کابل، بعد از ظهر روز چهارشنبه با استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان دیدار کرد. دراین دیدار موضوعات چون پروسۀ صلح و همکاری کشورهای منطقه در این پروسه، مذاکره با مخالفان مسلح دولت، انتخابات ریاست جمهوری و دیگر مسایل مورد علاقه بررسی شد.

سفیر کشور چین، سال جاری را برای مردم افغانستان سال سرنوشت ساز خواند و آمادگی کشورش را برای کمک به دولت و مردم افغانستان در زمینۀ صلح، همکاری های اقتصادی و امنیتی اعلام داشت.

وی همچنین از جریان نشست چهارجانبه نمایندگان کشورهای چین، روسیه، امریکا و اتحادیه اروپا در واشنگتن و تصمیم شورای امنیت سازمان ملل متحد مبنی بر تمدید مأموریت یوناما یا دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد درافغانستان نیز گزارش داد.

به گفتۀ وی در نشست واشنگتن به نقش محوری دولت افغانستان در مذاکرات صلح و اینکه پروسه صلح به مالکیت ورهبری دولت و مردم افغانستان به پیش برده شود و بر تداوم حمایت بین المللی از نیروهای امنیتی افغان در مبارزه باتروریزم، تأکید شده است.

سفیر دولت چین تطبیق هرگونه توافق صلح را بدون حضور دولت افغانستان ناممکن دانسته و برهماهنگی بیشتر همکاران بین المللی افغانستان مبنی بر تأمین نقش دولت افغانستان در روند مذاکرات صلح برای حفظ دستاوردهای کنونی تأکید کرد.

دراین دیدار، استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری از موضع‌گیری‌های دولت چین و دیگر همکاران بین المللی افغانستان مبنی برچگونگی پیشرفت مذاکرات صلح قدر دانی کرده گفت: تأکید به نقش محوری دولت افغانستان در روند مذاکرات صلح، خواست همه مردم افغانستان و دیدگاه مشترک جامعه جهانی است.معاون رئیس جمهور گفت: از نظر بین المللی و کشورهای منطقه تا زمانی که یک توافق واضح و تضمین مطمئن بدست نیاید، نمی توان به خطر از میان برداشته شدن تروریزم و افراط گرایی در افغانستان اطمینان داشت.استاد دانش با بیان اینکه تغییر برخورد گروه طالبان با برخی از جوانب ذی‌دخل در قضیه افغانستان به معنی تغییر ایدئولوژی و باور طالبان نسبت به گذشته نیست، گفت: مردم و دولت افغانستان همچنان تأکید دارند که روند مذاکرات صلح باید در چارچوب نظام سیاسی و قانون اساسی افغانستان به انجام برسد.

استاد دانش درپیوند به اظهارات برخی از مقامات کشورهای خارجی و برخی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری برای ایجاد یک دولت سرپرست یا موقت پس از ماه جوزا نیز گفت که برای ادامه کار حکومت وحدت ملی تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری هیچ مشکل قانونی و حقوقی وجود ندارد.

به گفته معاون دوم رئیس جمهور، تأخیر در برگزاری دور دوم حکومت آقای کرزی و همچنین تأخیر در برگزاری انتخاباتی که حکومت وحدت ملی براساس آن روی کار آمد و ادامه کار حکومت های قبلی تا زمان روی کار آمدن حکومت های جدید، به عنوان یک رویۀ عملی در کشور سابقه دارد و می تواند مورد استناد حقوقی قرار گیرد.وی همچنین گفت که در کشورهای دیگر نیز ادامه کار حکومت های انتخابی تا روی کار آمدن حکومت جدید تقریبا به عنوان یک اصل پذیرفته شده است و علاوه برآن در قوانین فرعی افغانستان از جمله قانون انتخابات به ادامه کار نهاد و یا مقام انتخابی تا زمان برگزاری انتخابات، حکم شده است.معاون دوم رئیس جمهور تصریح کرد: در اینگونه موارد نیاز به تفسیر قانون اساسی هم است و در مورد مشابهی که برگزاری انتخابات در زمان حکومت آقای کرزی به تأخیر افتاد، ستره محکمه به دوام کار حکومت آن زمان تا برگزاری انتخابات و روی کار آمدن حکومت جدید، قرار صادر کرد.

استاد دانش گفت که از طرف دیگر تصمیم تأخیر دوماهه در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری از سوی کمیسیون مستقل انتخابات به دلایل تخنیکی اتخاذ شده و حکومت در این مورد به هیچ صورت دخالت نداشته و بلکه همواره بر برگزاری آن در میعاد معین قانونی تأکید داشته است.

ممکن است شما دوست داشته باشید