روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

استاد دانش: انتخابات، اصل آزادی‌ها و حقوق شهروندی مسایل قابل بحث در مذاکرات صلح نیست و این ارزش‌های پذیرفته شده مردم افعانستان است

رئیس و معاون بخش آسیایی انستیتوت دموکراتیک ملی آمریکا(NDI) با استاد دانش معاون دوم ریاست‌جمهوری در باره مسائل چون همکاری‌ها  امروزدر بخش انتخابات پیشرو، روند صلح و برگزاری لوی‌ جرگه مشورتی صلح گفت گو کردند.

به اساس معلومات دفترمطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر، معاون رئیس‌جمهور از همکاری‌های همیشگی انستیتوت دموکراتیک ملی آمریکا، در زمینه‌های انتخابات و تقویت احزاب سیاسی اظهار قدردانی کرده گفت که برنامه‌های آموزشی NDI در جهت ارتقای ظرفیت اعضای کمیسیون‌های انتخابات، ناظران انتخاباتی و اعضای احزاب سیاسی از اهمیت خاصی برخوردار است.

به گفته معاون رئیس‌جمهور، انستیتوت دموکراتیک ملی آمریکا در سال‌های گذشته فرصت آموزش‌های خوبی به افراد، احزاب سیاسی و نامزدان فراهم کرده اند و در انتخابات پیشرو نیز چنین انتظاری از این انیستیتوت می رود.

استاد دانش با اشاره به این که در سال جاری انتخابات مهم و سرنوشت سازی در پیشرو داریم گفت: کمیسیون انتخابات با کمیشنران جدید فعالیت خویش را آغاز کرده است، بیشتر از همه نیازمند همکاری‌های فنی نهادهای بین المللی است. وی اشاره کرد که کمیسیون‌های قبلی انتخابات نتوانستند به خوبی از امانت شهروندان کشور حفاظت کنند و کمیشنران جدید نباید آن اشتباه تاریخی را تکرار کنند.

معاون دوم رئیس‌جمهور در رابطه به روند صلح و انتخابات پیشرو گفت: این دو روند ملی به صورت جداگانه تعقیب می شود و هیچ تضاد و مشکلی با هم ندارند.

 وی افزود که رهبری حکومت تلاش می کند هم روند گفتگوهای صلح در مسیری که مردم افغانستان می‎خواهد به پیش برود و انتخابات ریاست جمهوری در میعاد زمانی تعیین شده از سوی کمیسیون برگزار شود.

استاد دانش در رابطه به روند صلح گفت: انتخابات، اصل آزادی‌ها و حقوق شهروندی مسایل قابل بحث در مذاکرات صلح نیست و این ارزش‌های پذیرفته شده مردم افعانستان است.

وی در رابطه به برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح نیز گفت که این لوی جرگه شکل نیمه انتخابی را دارد تا کوشش شود نظر اکثر شهروندان کشور در سطح کل در رابطه به نحوه مذاکرات صلح جمع آوری شود.

مسئولان NDI در رابطه به آموزش ناظران نامزدان انتخابات گفت که قرار است به زودی برنامه آموزشی خویش را در سراسر کشور در چهار زون به شمول کابل آغاز کند.

آنان همچنین گفتند که قرار است در این برنامه ۲۵ الی ۳۰ هزار ناظر را که از طریق نامزدان معرفی می شوند، آموزش دهند.

مسئولان NDI افزودند که همکاری‌های تخنیکی و برنامه‌های آموزشی با کمیسیون‌های انتخاباتی نیز در دستور کار آنان قرار دارد و نظر به خواست کمیسیون‌ها این نهاد آماده همکاری است.

ممکن است شما دوست داشته باشید