روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

از گذشته ها باید آموخت

افغانستان از لحاظ داشتن موقعیت خوب جغرافیایی، همواره در تیررس دیدگاه کشورهای قدرتمند جهان قرار داشته و کشور گشایان زیادی برای تسخیر و نفوذ این خطه تاریخی، در رقابت بوده اند، موضوعی که از علت های اساسی شعله ور بودن آتش جنگ در افغانستان به شمار می رود.
از این روز همین موضوعات منطقه یی و جهانی است که کشور ما هیچگاهی از مداخله بیرونی ها در امور داخلی اش و یا هم از تهاجم و لشکرکشی قدرت های جهان در امان نبوده است که می شود به گونه مثال از تهاجم قشون سرخ شوروی وقت به افغانستان یاد آور گردید که این تهاجم در حقیقت سرآغاز نابسامانی ها وانهدام پایه های مستحکم نظام وقت و کشتار افغانان بی گناه بود.
بنابر این ماه ثور یاد آور دو حادثه یی در تاریخ سیاسی افغانستان است. در هفتم ثور ۱۳۵۷ کودتای خونینی در کشور صورت گرفت که منجر به سرنگونی حکومت داوودخان و سقوط جمهوریت وی شد، رژیمی که به قدرت رسید، بیگانه با ارزش های ملی و اسلامی مردم افغانستان بود و گردانندگان آن هم تجربه یی از حکومت وحکومتداری نداشتند و در عرصه عمل چنان زشت و نابخردانه عمل کردند که جنگ، خشونت و قیام های وسیع مردمی را به همراه داشت که پیامد های آن تا به امروز بر شانه های مردم دردمند ما سگنینی می کند.
بناءً گفته می توانیم که هشتم ثور زاده و در ادامه هفتم ثور و نتیجه عملکرد زمامداران آن زمان است که با ایدیولوژی غیر اسلامی، کشتار و به بند کشیدن افراد بی گناه را، راه پیروزی و پیشرفت خود و کشور می دانستند، اما از تاریخ و رشادت ها و آزاده بودن باشندگان این سرزمین در ادوار تاریخ، نا آگاه و بیگانه بودند که این موضوعات سبب شد تا مردم افغانستان در مقابل نظام قرار بگیرند و بهانه یی شود تا شوروی وقت با استفاده از عدم آگاهی سران حزب دموکراتیک، سود ببرد تا به اهداف سیاسی و استعماری خود دست یابد، اما غافل از این که نه تنها به اهداف خود نمی رسند، بلکه با مقاومت مردم افغانستان مواجه شده، سر انجام این غول نظامی مجبور به ترک افغانستان می شود و بعد حکومت نجیب الله سقوط و مجاهدین به پیروزی می رسد.
هرچند در رابطه به سقوط داکتر نجیب الله از طرح پنج فقره یی ملل متحد گرفته تا اختلاف درون حزبی و فاصله گرفتن شماری از جنرالان اردوی آن زمان در برگه های تاریخ ذکر شده، اما موضوعی که بیشتر در این سقوط کارا واقع شد، فاصله گرفتن مردم از حکومت و حمایت بی دریغ آنان از مجاهدین بود که این همه عوامل سبب پیروزی مجاهدین و ایجاد حکومت اسلامی در افغانستان شد که با تأسف پیش از این که مردم افغانستان طعم شرین پیروزی را بچشند، طعم تلخ جنگ های ذات البینی، آوارگی و مهاجرت را تجربه کردند که تا به امروز این جنگ بر شانه های شان سنگینی می کند.
مردم افغانستان در حالی از هشتم ثور روز پیروزی حق علیه باطل تجلیل و گرامیداشت به عمل می آورند که افغانستان روزهای دشوار سیاسی و نظامی را پشت سر می گذارند که اگر از گذشته ها و طرح های بیرونی ها تجربه نگریم، یقیناً صفحه یی دیگری از جنگ و خشونت، همچنان نابسامانی ها در کشور رقم خواهد خورد.
بنابراین نظر به شرایط کنونی و طرح های بیرونی ها نسبت به آینده سیاسی افغانستان و راه حل سیاسی این کشور، بایست دولت مردان، سیاسیون، رهبران احزاب سیاسی و جهادی و… از نشست صلحی که قرار است در آینده نزدیک در استانبول برگزار شود با طرح بیرونی ها ذوق زده نشوند، بلکه محتاطانه و مسئولانه سخن بگویند، استوار و متکی به خود گام بردارند و بدانند که مردم افغانستان، مردم دیروز نیست و امروز از آگاهی کامل سیاسی برخوردارند، از نظامی که به اراده این ملت ایجاد شده و به ثمر نشسته است دفاع و حراست می نمایند.

ممکن است شما دوست داشته باشید