روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

از نشست بن تا ژنیو 

ششم قوس برابر با ۲۷ نوامبر مصادف است با آغاز نشست جلسه تاریخی «بن» در سال ۱۳۸۰اندکی پس از حمله نظامی امریکا به افغناستان و سقوط رسمی حاکمیت طالبان، کنفرانسی در شهر بن آلمان برگزار شد و توافق نامه ای به امضا رسیدکه به نام «موافقت نامه بن» شهرت یافت. از اهداف اساسی نشست کنفرانس بن، ایجاد حکومت انتقالی مشروع، پایان جنگ و برقراری آشتی ملی، صلح و ثبات پایدار، احترام به حقوق بشر، برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، تدوین قانون اساسی، حفظ حاکمیت ملی و تمامیت ارضی افغانستان، و… به کمک و حمایت جامعه بین المللی بود.

اینک با گذشت هفده سال از آن روز، دیدگاه ها و نظریات متفاوت درباره کنفرانس بن و دست آورد های آن مطرح است. شماری از آگاهان سیاسی نسبت به نشست بن دیدگاه خوش بینانه دارند. آنان معتقدند، پس از امضای موافقتنامه بن، در افغانستان در راستای تشکیل حکومت واحد، تشکیل لویه جرگه، تصویب و به رسمیت شناختن قانون اساسی، برگزاری چندین انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی، گام برداشتن در جهت تشکیل اردو و پولیس ملی، گسترش حضور زنان در جامعه، گسترش چشم گیر آموزش و پرورش، افزایش حضور ارگان ها و جوامع مدنی و نهاد های بشر دوستانه، رشد رسانه ها در کشور و… گام های مثبت و مؤثری برداشته شد.

در مقابل دیدگاه انتقادی نیز نسبت به کنفرانس بن و دست آورد های آن مطرح است. این دیدگاه ضمن پذیرش اجرای موارد یاد شده و دیدگاه پیشین، بدین باورند که کنفرانس بن و پیامد های برآمده از آن دارای کاستی ها و چالش های فراوان وجدی است که برجنبه های مثبت آن سایه انداخته است. در این دیدگاه نتیجه و دستاورد توافقنامه بن در دو حوزه مورد توجه قرار گرفته است. حوزه نخست حضور و فعالیت نهاد های بین المللی و درصدر آن دولت امریکا است که مدعی برخورد با تروریزم بودند و وعده تامین امنیت و حمایت همه جانبه از ساختار سیاسی، اقتصادی افغانستان و ترویج و حمایت از ارزش های دموکراتیک را داشتند؛ حوزه دوم حکومت های افغانستان است که مسئولیت اجرای معاهدات بین المللی در رابطه با کشور و تحقق آنچه در قانون اساسی کشور در زمینه حقوق همه جانبه شهروندی بیان شده است، باید عمل می کرد.

واقعیت امر آنست که پس از برگزاری نشست بن در سال ۲۰۰۱ و حضور جامعه جهانی در افغانستان، شکل گیری نظامی سیاسی و برقراری حکومت هایی از میان آرای مردم، فرصت های فراوان سیاسی، امنیتی و اقتصادی برای بازسازی و ایجاد ثبات در کشور فراهم گردید. اما وضعیت امروز به خوبی نشان می دهد که افغانستان تا چه اندازه از آن فرصت ها بهره برده است.

واقعیت های کنونی فرایند نشست بن دوم را با وجود آوردن تغییرات عمده و اساسی و غیر قابل کتمان در کشور، در حوزه های حمایت و نقش جامعه بین المللی و نیز نقش کشورهای همسایه و منطقه خوب نشان می دهند که این دستاورد ها واقعاً بنیادین و پایدار خواهد ماند و یا خیر؟

به هر صورت با گذشت این همه سال ها مردم و حکومت های افغانستان مسیر دشواری را به خصوص بعد از سال ۲۰۱۴ میلادی طی کردند، هرچند جامعه ملل به ویژه کشورهای عضو ناتو در حمایت از قوای مسلح کشور به آموزش، تجهیز و تمویل این نیروها، اقدامات خوبی نمودند، اما اینکه در حضور ائتلاف ضد تروریزم و ناتو، نیروهای مخالف مسلح دولت دوباره عرض اندام نمودند، پرسشهایی را خلق کرده که گذشت زمان به آن پاسخ خواهد داد.

به هر صورت حالا که ما شاهد نشست ژینو در سویس هستیم و در آن ۶۲ وزیر خارجه از کشورهای جهان حضور به هم می رسانند و ۳۵ سازمان و نهاد بین المللی نیز شرکت می کنند و رهبری این نشست از سوی منشی عمومی سازمان ملل متحد و محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان مدیریت می گردد، بازهم بهترین فرصت مساعد شده تا حکومت وحدت ملی از آن استفاده ممد نماید و به صورت واضح و روشن با ارائه مستندها، واقعیت های عینی جامعه افغانستان را در حضور اشتراک کنندگان بیان کند و با دیپلماسی قوی کشورهای جهان را به دنبال خود کشاند که به تعهدات قبلی که در نشست های توکیو، لندن و بروکسل به کابل سپرده بودند به آن عمل کنند و دولت افغانستان را در راستای پیشرفت، رفاه و شگوفایی، همراهی و از صلح بین الافغانی به رهبری و مالکیت افغانان حمایت نمایند، زیرا حکومت افغانستان در راستای رشد اقتصادی منطقه و پروژه های منطقوی اقدامات سازنده و عملی را روی دست گرفته و در عرصه های مانند، مبارزه با فساد اداری، اصلاحات اداری، صلاحات سکتور خصوصی، اصلاحات مالی و اقتصادی، مبارزه با مواد مخدر، حکومتداری خوب و… کارهای چشمگیری را انجام داده است که متأسفانه تغییرات به وجود آمده، زایر سایه جنگ و خشونت قرار گرفته است.

از اینرو یگانه خواست و آرزوی مردم افغانستان در شرایط کنونی صلح عادلانه و صلحی که دستاوردهای ۱۷ سال گذشته و قانون اساسی کشور و حمایت جامعه جهانی در آن تضمین گردد است.

نوید

ممکن است شما دوست داشته باشید