روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

از ارزش‌های مردم افغانستان پاسداری کنید

روند صلح افغانستان در حال حاضر، نیاز به شکل گیری یک اجماع منطقوی و جهانی دارد، اجماعی که باید در محور منافع ملی و مصالح علیای کشور شکل گیرد تا معضلات کنونی به گونه ریشه یی حل گردد.
افغانستان کشوریست که بیش از چهار دهه در آتش جنگ های نیابتی می سوزد و هر روز شهروندان این کشور، قربانی رقابت قدرت های منطقه و فرا منطقه اند.
از همین رو گفته می توانیم که بحران کنونی افغانستان بیش از این که به خود افغانان تعلق بگیرد، بیشتر جنبه بیرونی دارد و وابسته به تقابل قدرت ها و منافع بیرونی ها است.
هرچند در قضایای افغانستان مردم این کشور بیشتر نقش کلیدی نداشته و سناریوی جنگ افغانستان در اتاق های فکر دستگاه های استخبارات بیرونی، طرح و برنامه ریزی می شود، اما شرایط نامناسب اقتصادی، عدم اشتغالزایی، ادامه بحران و دورنگهداشتن جوانان این کشور از مزایای تعلیمی و تحصیلی، سبب شده که این طرح ها و برنامه هایی در داخل کشور شکل گیرد و تا به امروز مردم افغانستان در آتش جنگ های تحمیلی و نیابتی بسوزند و بسازند.
حالا که روند مذاکرات میان دولت افغانستان و طالبان، آغاز شده، کشورهای زیادی اند که منافع خود را در قضایای افغانستان دخیل می دانند، علیرغم این مسایل در این جای شک نیست که بحران چهار دهه افغانستان بر کشورهای همسایه، منطقه و جهان نیز اثر نگذاشته باشد، بلکه هستند کشورهای که از ناحیه امنیت، فعالیت گروه های تروریستی چند ملیتی، مواد مخدر، جرایم سازمان یافته و… آسیب های دیده کنون نیز از این ناحیه نگران اند و تلاش دارند تا به این بحران خاتمه داده شود.
از همین رو شماری از کشورهای همسایه و منطقه در این روز ها از سران حکومت دعوت به عمل می آورند و تعهد می کنند که روند مذاکرات صلح افغانستان را، حمایت و یاری می رسانند، اما این مسأله را نباید فراموش کرد که افغانستان از ناحیه مداخلات بیرونی و جنگ های نیابتی دچار چالش است که باید به آن خاتمه داده شود و کشورهای منطقه و فرامنطقه مشترکاً تعریف واحد از صلح در افغانستان داشته باشند نه این که در ظاهر تغییر رویکرد دهند و در باطن در پی اهداف خود در افغانستان باشند.
وضعیت کنونی و مشکلات به وجود آمده در روند مذاکرات صلح دولت افغانستان و طالبان در دوحه از عموم شهروندان، هیئت مذاکره کننده و به ویژه سیاست گران می طلبد که در محور منافع ملی و مصالح علیای کشور حرکت کنند و در هر کشوری که حضور می یابند، بایست صدای واحد جمهوری را بلند کرده، از ارزش های نوزده سال پسین مردم افغانستان به ویژه قانون اساسی، آزادی مطبوعات و حقوق بشر که تضمین کننده هویت امروز و فردای ما است، پاسداری نمایند.
بناءً ما اگر برای شکل دهی و یا تقویت اجماع منطقوی و فرامنطقوی تلاش می کنیم و یا می خواهیم این اجماع را گسترش دهیم، بایست به گونه یی گام برداریم که ارزش های مردم افغانستان در آن حفظ و صلحی به وجود آید که علاوه بر طرف های درگیر، مردم افغانستان نیز خود را در آن مصئون احساس کنند.

ممکن است شما دوست داشته باشید