روزنامه ملی انیس
روزنامه انیس یکی از قدیمی‌ترین روزنامه‌های چاپی در افغانستان می‌باشد. این روزنامه برای اولین بار در 15 ثور سال 1306 ه ش اولین نسخهٔ خود را در کابل منتشر کرد.

ازمهارت های جوانان مسلکی باید بهره گرفت

شفیق

مردم صداقت و درستی را دوست دارندو می خواهند که دوست داشته شوند، مورد احترام واقع گردند، نظریاتشان شنیده شود و مورد توجه قرار گیرند. مردم دوست دارند که به آزادی‌های مشروع و قانونی‌شان احترام گذاشته شود.

مردم دوست دارند که رهبران آنها صمیمانه و بی‌ادعا خدمتگزار و خیرخواه آنها باشند و در این راه از خودگذشتگی داشته باشند. مردم می‌بینند که چه افرادی از فرصت‌ها و امکانات خود می‌گذرند تا به مردم خدمت کنند.

با توجه به اهمیت ارزش‌های مشترک در تقویت کار تیمی و اثربخشی،  لازم است ارزش‌های اخلاقی و مدیریتی که مسئولان در عمل به آن پایبند خواهند بود، تبیین گردد. در انتصاب اشخاص مسلکی در بدنه نهادهای دولتی نیز پایبندی عملی افراد مذکور به آن ارزش‌ها باید یکی از ملاک‌های مورد توجه باشد.

بروز و ظهور ارزش‌های والای اخلاقی در عمل موجب استمرار حمایت و اعتماد مردم به مسئولان و دولت خواهد شد. آنچه بر کارآیی،  جلب اعتماد، حمایت مردم و فرهیختگان جامعه اثر می‌گذارد «ارزش‌ها در عمل» است.

یعنی چیزی که مردم عملاً در آنچه مسئولان انجام می‌دهند می‌بینند. ارزش‌ها وقتی در عمل ظاهر می‌شوند که اعتقاد به آنها عمیق باشد. عمق اعتقاد به ارزش‌ها در عملکرد گذشته و حال افراد ظهور و بروز پیدا می‌کند.

جوانان کشور سرمایه اجتماعی اند، سرمایه عظیم و با ارزشی که اگر از آن مراقبت و کار گرفته نشود از دست می‌رود. امارت اسلامی باید مشکلات جوانان را درنظر گرفته و به خواست آنان توجه نماید. به هرگونۀ ممکن زمینه اشتغال و مصروفیت را باکتگوریهای مختلف مهیا سازد تا از استعداد سرشار جوانان در امور اداری و بازسازی کشور بهره برداری شود.

امروز بیشتر از هر وقت دیگر به کمک جوانان با انرژی و صادق  برای بهبود شرایط اقتصادی کشور نیاز است. ایجاد شرایط بهتر و فراهم آوردن زمینه اشتغال برای جوانان تحمل و همکاری مسئولان امارت اسلامی  را می‌طلبد.

مردم با مسئولانی که به وعده های خود صادقانه  عمل می کنند، اعتماد خواهند کرد. باید از طیف های مختلف جوانان تحصیل کرده و مسلکی بدون درنظرداشت نسبت های قومی، زبانی، سمتی ویا گروهی استفادۀ بهینه صورت گیرد.

آنچه در انتخاب شان مهم است حس ذکاوت آنها از در دجامعه و ظرفیت مدیریتی آنان، شایستگی، هوشمندی و کارآیی شان می‌باشد. انتخاب چنین افراد در بست های مختلف، به مسئولان امکان می‌دهد که ارگانهای مربوطه خود را از افراد شایسته و توانا تشکیل دهند و برای مقابله با چالش‌ها به توان و ظرفیت ذهنی و کارشناسی مناسبی مجهز سازند.

یکی از اقدام های با ارزش که می‌تواند مورد توجه مردم قرار گیرد، توجه حکومت بر بهبود ساختار و سیستم به جای توجه به تغییر افراد است.  مدیران موفقی که موفقیت‌های ماندگار از خود به جا می‌گذارند آنهایی هستند که نظام تحت مدیریت خود را چنان اصلاح نموده و سازمان می‌دهند که سازکارهای موجود در نظام منجر به بهبود عملکرد شود و حتی وقتی خود، راس نظام را ترک می‌کنند،  نهادهای ایجادشده عملگرا را به جامی گذارند.

نه آن چنان نظام سالارانی که بیشتر ازدو دهه با امکانات وافر اقتصادی جهان، که طورمجانی و بلا تکلیف در اختیار شان گذاشته شده بود،آینده خوبی را برای ملت خود به جا نگذاشتند.

باگذشت این مدت طولانی درکشور، زیر بناهای اقتصادی، سیاسی و نظامی کشور درحالت صفر نگهداشته شد. اگردرین مورد طی دو دهه مسئولانه توجه صورت می گرفت نهادهای اقتصادی می‌توانستند فعال باشند.  سرمایه ‌گذاری افزایش و بیکاری کاهش می یافت، تولید رشد می کرد، تورم کم می شد، فقر از بین می رفت، تحرک و نشاط اقتصادی در آحاد مردم به وجود می آمد.

اگرچه دولت منابع مالی فراوان داشته باشد و هزاران طرح عمرانی را برای اجرا در نظر بگیرد و مدیران کارآمدی را هم برای اجرای آن طرح‌ها بگمارد، ولی نظام اقتصادی در اثر نهادینه شدن فساد اداری دراداره های تصمیم گیرنده بپوسد، سامان نیابد و به حرکت درنیاید؛ پیشرفت اقتصادی دوام نیافته نظام دولتی رامانند موریانه ازدرون کاویده منجربه پاشیدنش می گردد. چنانکه شاهد متلاشی شدن نظام مفسد قبلی بودیم.

 

 

 

ممکن است شما دوست داشته باشید