روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

ارزشهای عالی انتخابات و انتظار مردم از نامزدان ریاست جمهوری

مردم رنجدیده افغانستان در شرایط حساس تاریخی، با آرمان ها و انتظارات عمیقی، به سوی انتخابات رفته با یک حرکت پرخروش در انتخابات سهم فعال می گیرند، نباید فراموش گردد که این انتخابات از انتخابات هایی که گذشت و در سالهای قبل تدویر یافت تفاوت زیادی دارد، زیرا از یک طرف امیدواری های تأمین صلح و آرامش بالاثر تدویر مذاکرات بین الافغانی و از جانب دیگر امید و انتظار مردم در تغییر و پیام نوید بخش انتخابات نهفته است.

مردم می خواهند تا ثمره امیدها و انتظارهای شان را هم از مذاکرات صلح و هم در مکانیزم جریان های انتخابات ریاست جمهوری در کیفیت و حاصل انتخابات ببینند که این موضوع و انتظار مردم را می توان در ارزشهای عالی و ماهیوی آن مشاهده کرد.

در مرحله اول باید اهمیت تدویر انتخابات را مورد بررسی همه جانبه قرار داد. از نظر آگاهان عرصه های سیاسی مسأله تدویر انتخابات خود یک ارزش و یک دستاورد تاریخی است. انتخابات پروسه تغییر و انتخابات زعامت و قدرت، به اراده مردم در نظام های دموکراتیک و مردمیست.

این ارزش که تذکار یافت محصول مبارزات طولاین ملت ها در راه رهایی شان از ستم و استبداد دولت های مستبد و خودکامه بوده که در شرایط کنونی چهان نیز در اکثر کشورها با مقاومت و احساسات حفظ و بقای قدرت مواجه شده و کشاکش دام و تحمیل قدرت بر مردم در افغانستان نیز موضوع حفظ قدرت و گذشته جنجال برانگیز و بحرانزا بوده است و اما این بار شرایط و روند انتخابات را باید متفاوتر از گذشته دانست. در شرایط امروزی، خواست های تغییر و رسیدن به قدرت بیشتر از گذشته بوده و داوطلبان ریاست جمهوری نیز تعداد شان افزایش یافته است. از سوی دیگر خواست مردم، پروسه انتخابی و قانونمند تغییر قدرت را به یک ضرورت مبدل ساخته است.

از اینکه شرایط دردناک و اندوهبار چهار دهه جنگ که منجر به قربانی ها و رنجهای بیکران مردم گردیده و این همه دردها پیرامون قدرت، حفظ قدرت و رسیدن به قدرت چرخیده است، بی باوری مردم به همه ساخت و بافت های سیاسی بیشتر شده هنوز هم با وجود اطمینان های مکرر رئیس جمهور در مورد انتخابات و تغییر قدرت بازهم مردم با شک و تردید به انتخابات دیده حتا اکنون که چند روزی برای رفتن مردم به پای صندوق های رأی دهی برای انتخاب زعیم و رئیس جمهور جدید باقیمانده است، ولی گاهی عده یی سخن از تغییر وضعیت بر زبان می آورند.

اما واقعیت امر این است که رئیس جمهور و حکومت با تحلیل درست از شرایط جامعه، نه تنها انتخابات را براه انداختند، بلکه به خاندانی شدن آن نیز چندان دل خوش نکرده و مردم را به رقابت های سالم میدان دادند، برای ۱۸ تن از افراد داوطلب ریاست جمهوری موقع رقابت مساعد گردیده است.

ولی در کنار آن عناصر دیگری مانند مؤقف کاندیدان، شفافیت، شخصیت ها، حامیان انتخابات، فضای امنیت انتخابات عادلانه و آزاد، تشخیص و آگاهی مردم از اهداف قدرت مردم و… نیز هرکدام از ارزشهای است که با رعایت آن ماهیت و کیفیت تدویر انتخابات را بهتر خواهد ساخت.

رئیس جمهور فعلی افغانستان اگرچه از طریق یک جور آمد با پای درمیانی جان کری نماینده امریکا مقام ریاست جمهوری را حاصلکرد، بازهم اکنون با تمام مشکلات و نا رسایی های که در طول پنج سال گذشته رونما گردید و از تغییرات در دسترخوان مرم خبری نبود مردم ما با خوشبینی و امید به انتخابات کنونی و این دور می نگرند، ولی نباید از یاد برد که شخصیت ها و چهره های کاندیدان و نامزدان ریاست جمهوری از هر لحاظ با گذشته متفاوت است.

حضور داکتران و اشخاص اندیشمند و تحصیل کرده  در مقایسه با اکثر کشور های دیگر ارزشمند تر است. خروش و علاقمندی نامزدان در پروسه کمپاین ها نظر و دیدگاه مردم نسبت به نامزدان، انعکاس دهنده پیام ها و انتظارات شان از زعیم دولت آینده است.

کاندیدان هرکدام با برنامه های تازه و تعهدات بهتر خدمتگذاری درمیان مردم طی نشست ها و گردهمایی ها ظاهر می شوند. این ها همه موارد روند رشد ترقی و تکامل اندک در دستگاه دولت در پنج سال گذشته است. ولی نباید انکار کرد که روند فعلی حاصل و تجربه دولت فعلی است که به آینده انتقال می کند، مردم ما نباید از دولت جدید انتظار تغییرات آنی را داشته باشند، چرا که مشکلات اقتصادی و مشکلات ناشی از فساد اداری، گسترش مواد مخدر، عدم تطبیق پروژه های ساخت ساز در برنامه های که شامل پلان های دلت بوده است، نمی تواند به زودترین فرصت شرایط بهبودی در زندگی مردم به مشاهده برسد و رنج های پنج ساله در یک یا چند ماه ازمیان برداشته شود و مشکلات رفع گردد. اما نباید ازیاد برد که روند فعلی حاصل و تجربه دولت فعلی است که به آینده انتقال می یابد. بررسی ها نشان می دهد که مردم از دولت آینده و رئیس جمهور جدید انتظار تغییرات نوین و نوینتری را خواهند داشت.

مهمترین خواست و انتظار مردم از دولت آینده، تأمین صلح و امنیت و تحکیم عدالت و صداقت سالاری است.

مهمترین چیزی که در دولت فعلی مورد سوال بوده است گستردگی فساد اداری و بی عدالتی، و مهتمرین سوال در مورد کاندیدان و کارزار انتخاباتی شان اینست که چگونه زعامت آینده دولت را از انحصار حلقات وابسته به فساد عاری خواهند ساخت؟

به هر صورت از اینکه شعار ها و احساسات در گذشته کار ساز نبوده است و دسترخوان مردم از نان و غذاهای رنگارنگ تهی بوده است، می باید آینده را با خوشبینی و امید نگریست و انتظار آن می رود تا یکی از شخصیت های کاندیدان ریاست جمهوری برده بار و حوصله مندی که به قدرت خواهد رسید می تواند با انعطاف و حوصله فراخ و درعین حال با جرأت و جسارت رهبرانه، مردم را از آتش جنگ های تحمیلی بیرون آورده و کشتی شکسته را به ساحل مقصود برساند.

این تقاضا و انتظار مردم در حالی تذکار می یابد که شرایط کشور ما نهایت دشوار است، حفظ وحدت ملی مردم افغانستان آزاد آباد و واحد و مستقل از خواسته های تاریخی کنونی است که حفظ و تحکیم آن شایسته یک رهبری ملی است.

نوری هروی

ممکن است شما دوست داشته باشید