روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

ارتقای سطح حاصلات زراعتی تضمینی برای رشد اقتصادی کشور

موضوع ارتقای سطح حاصلات زراعتی را درست زمانی مورد بررسی قرار می دهیم که فصل جمعاوری حاصلات زمین های زراعتی در اکثر ولایات کشور فرا رسیده و زارعان مصورف کار و فعالیت های جمعاوری حاصلات زمین های تحت کشت شان از جمله گندم، جو، باقلی وجمعاوری حاصلات باغ های میوه های سر درختی از قبیل: سیب، زردآلو، گیلاس، شفتالو ودر چند هفته بعد حاصل باغ های انگر را نیز جمعاوری و به بازار عرضه می کنند، همچنان با کوبیدن خرمندهای گندم، جو، باقلی و… بعد از بررسی گندم مور نیاز برای خوراکی و تخم زمین های زراعتی برای سال آینده، گندم و غله جات اضافی را به بازار عرضه می نمایند، تا از پول فروش آن نیازمند های که برای امرار معیشت خانواده های خود می داشته باشند، خریداری و تهیه نمایند.

در چنین شرایط و شباروز های که اکثر حاصلات پخته و آماده جمعاوری می گردد، زارعان و دهقانان از مسئولان عرصه های زراعت اعم از مرکز وولایات توقع دارند تا دست آستین برزنند و با آمادگی کامل و تهیه ابراز های جمعاوری حاصلات زراعتی دهقانان را یاری رسانند و حاصلات و غله جات را از زمین ها همراه دهقانان جمعاوری و انتقال دهند، همچنان با تدابیر قبلی که به خاطر باغداری حفاظت و نگهداری میوه های باغ ها اتخاذ کرده اند، در ولسوالی ها و ولایاتی که میوه های سردرختی و انگور دارند به ایجاد سردخانه ها اقدام کنند تا میوه های باغداران حیف و میل نگردد و در صورت امکان از طریق کوپراتیف های زراعتی برای قرارداد و فروش میوه های باغداران درهمکاری با تاجران و اتاق تجارت و صنایع افغانستان پلان های همه جانبه را با تاجران به خاطر انتقال و صدور حاصلات باغ ها و میوه های تازه به خارج کشور سازماندهی نمایند و از این طریق برای بهبود شرایط زندگی، زارعان و باغداران را یاری رسانند و از جانب دیگر با گسترش صادرات حاصلات زراعتی و بادغداری سطح عواید ومحصولات گمرکی را نیز ارتقا بخشند، بدون شک به هر اندازه که سطح حاصلات زراعتی ارتقا پیدا کنند به همان پیمانه صدور حاصلات زراعتی نیز افزایش می یابد و با این افزایش در عواید مالیاتی در گمرکات تغییرات قابل ملاحظه رونما می گردد همین افزودی سطح حاصلات و گسترش عرصه های صادراتی عامل رشد اقتصادی در کشور می شود.

مسئولان عرصه های زراعتی و تجارتی که همیشه از طریق کمک های کشور های بیرونی برای تهیه آرد و گندم مورد نیاز شهروندان احتیاجات غله مورد ضرورت مردم را اکمال می کنند و هزینه های هنگفت و بزرگ مالی را به خاطر خرید غله جات به خارج اانتقال می دهند، با رشد عرصه های زراعتی و ارتقای سطح حاصلات زراعتی در کشور که بدون شک نقش نهایت مؤثر در افزایش عواید دهقانان دارد و تأثیرات مثبت آن در انکشاف ورشد اقتصاد کشور، ایجاد شغل برای افراد بیکار و بهبود شرایط زندگی زارعان نیز اثر مندی نهایت خاصی وارد می سازند.

از جانب دیگر کمک های حمایتی مسئولان دولتی برای دهقانان عامل زیر کشت قرار گرفت صدها هکتار زمین لا مزروع در قریه ها ولسوالی ها و ولایات گردیده تعداد زیادی از جوانان کشورکه نیاز به کار دارند، زمینه کار برای آنان مساعد می گردد.

یقین کامل داریم که استفاده معقول از هزینه های کمکی کشور های خارجی در عرصه زراعت نه تنها در ارتقای سطح حاصات زراعتی تغییراتی را وارد می نماید، بلکه برای تحت کشت قرار گرفتن زمین های زیادتری نیز مؤثر واقع می گردد که همین افزایش تحت کشت قرار گرفتن زمین های زیاد تر زراعتی  به افراد کاری به خاطر آبیاری و حفاظت حاصلات زراعتی نیاز دارد، بنابر آن تعداد زیادی از افراد بیکار مصروف فعالیت های زراعتی می گردند و در نتیجه همین افزایش فعالیت ها بالای زمین های زراعتی عامل افزایش حاصلات و گسترش اقتصادی کشور و رفع نیازمندی مردم ما از خرید گندم از خارج کشور نیز می گردد با ارتقای سطح حاصلات در داخل کشور از بیرون رفتن پول های هنگفت که برای خرید گندم از خارج هزینه می گردد جلوگیری می گردد و برسرمایه کشور ما فزونی به عمل می آید، بنابر آن مسئولان عرصه های زراعت در قدم اول در همین فصل جمعاوری حاصلات باید زارعان را در جمعاوری حاصلات زراعتی کمک کنند و از جانب دیگر برای صادر نمودن و نگهداری میوه های تازه باغداران نیز تدابیر همه جانبه اتخاذ نمایند تا میوه های تازه حیف و میل و خراب نشود، با ایجاد سردخانه ها در ولایاتی که میوه تازه از جمله انگور وسیب فراوان است، در نگهداشت میوه ها، باغداران را یاری رسانند تا هموطنان ما در طول سال از میوه های استفاده کنند که هم میوه های خراب نگردد، و هم در رشد اقتصادی زراعان و باغداران و عواید مالیاتی دولت تغییراتی رونما گردد و با این ابتکارات زراعت در کشور رشد پیدا کند و جوانان ما صاحب کار شوند و اقتصاد کشور افزایش یابد.  

نوری هروی

ممکن است شما دوست داشته باشید