روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

ارتقای توانمندی نیروهای امنیتی پولیس نیاز کنونی کشور

پولیس ملی افغانستان نهاد عمده یی دفاعی شهرها و دیار کشور بوده که تحت رهبری وزارت امور داخله فعالیت می نماید، پولیس ملی درهمکاری با نیروهای اردوی ملی وامنیت ملی در مجموع نیروهای امنیتی افغانستان را می سازند. اما وظایف اصلی و اساسی پولیس درکنار حمایت و تحکیم امنیت شهرها، برقراری نظم، تحقیقات جنایی، امنیت مرزی، مبارزه علیه مواد مخدر و تروریزم می باشد.

در مرحله اول معلومات مختصری در مورد نیروهای امنیتی پولیس و تغییراتی که در طول سالهای متمادی در صفوف نیروهای این نهاد رونما گردیده است ارائه و فعالیت های همه جانبه پولیس را در مطابقت به نیازمندی کنونی کشور ضمن مرور مختصری به خوانش می گیریم.

بر اساس نگاشته های تاریخی در کشور عزیز ما افغانستان تشکیلات پولیس از قدیم الایام به نام و تشکیلات مختلف وجود داشته است واز این نیروها غرض امنیت شهر، جایدادهای عامه و محلات مهم دولتی استفاده شده است.

با افزایش و ازدیاد نفوس در شهرها وایجاد راه، انکشاف علم وتخنیک تجارت واقتصاد، بروز حوادث و قضایای جرمی بیشتر گردیده است برای جلوگیری از حوادث غیر مترقبه و تأمین امنیت شهرها تصمیم اتخاذ گردید تا به جای نیروهای پراکنده امنیتی پولیس، یک نیروی منظم و با دسپلین نظامی درکشور تشکیل و تنظیم گردد بنابر آن پولیس در یک چوکات نظامی یونیفورم خاصی برای تأمین امنیت همه جانبه وخدمت برای مردم تجهیز گردید. نام و کلمه پولیس اصطلاح قبول شده و تأیید شده بین المللی بوده افراد شامل تشکیلات پولیس در کشورما حامی قانون اساسی و سایر قوانین نافذه کشور و محافظ امن ونظم عامه
می باشند. باید تذکار به عمل آورد که پولیس ملی کشور بر اساس تشکیلات کنونی در چوکات یا نهاد نظامی شامل پولیس یونیفورم دار، پولیس امن و نظم عامه افغانستان، پولیس سرحدی افغانستان و نهادهای کوچکتر در عرصه های مبارزه با مواد مخدر تحقیقات جنایی، ضد تروریزم اطفائیه و رسیدگی به حوادث طبیعی، نیروهای کمکی پولیس و پولیس محلی که این نهاد در چوکات نیروهای قوماندانی های ولایات و ولسوالی ها فعالیت های امنیتی را درمحلات خویش انجام می دهند، فعالیت دارند.

آنچه که در قبال نیروهای امنیتی پولیس ملی باید تذکار به عمل آورد آنست که مهم ترین عاملی که می تواند به امنیت یک جامعه کمک نماید ایجاد اعتماد و همکاری متقابل میان پولیس و جامعه است. وقتی پولیس در انجام وظایف خود مؤفق است که جامعه را با خود داشته باشد و همه اقشار جامعه از استاد دانشگاه گرفته تا مامور نظافت شهرداری این احساس را داشته باشند و احساس مسئولیت کنند که با پولیس وار دو به پیمانه کم کمک نماید تا پولیس بهتر میتواند امنیت جامعه را تأمین نماید.

بر اساس برداشت ها و تجارب در تمام کشورهایی که امنیت همه جانبه و آرامش وجود دارد عامل اصلی آن اعتماد افراد آن کشور به پولیس است که همین اعتماد زمینه هرگونه همکاری را با پولیس فراهم نموده است.

اگرچه در افغانستان در سالهای گذشته با درنظرداشت وظایف و مسئولیت هایی که به دوش آنان قرار داشته تلاش های فراوان و ثمربخشی را انجام داده اند و نیروهای پولیس کوشیده اند تا عملکردهای دفاعی و امنیتی خویش را زیاد تربهبود بخشند
 ولی بازهم دیده می شود که هنوزهم با مشکلات عدیده یی رو به رو می باشند. با تمام تلاش هایی که انجام می دهند با درنظرداشت ابعاد بزرگی که در اثر مداخلات کشورهای بیرونی در کشور ما صورت می گیرد و حملات انتحاری و انفجاری سازمان داده می شود که بر اساس حجم بزرگ ناامنی های ناشی از مداخلات، بیرونی پولیس و در مجموع نیروهای کشور دچار مشکلات زیاد اند و نیاز به ارتقای سطح ظرفیت این نیروها زیاد احساس می گردد.

بررسی ها از فعالیت های دفاعی و امنیتی نیروهای پولیس می رساند که بعضی اوقات عدم درک و آگاهی تعدادی از افراد پولیس سبب بروز خشونت در برابر مردم و نا رضایتی مردم می گردد، یک تعداد از افراد پولیس با پوشیدن یونیفورم پولیس بدست گرفتن سلاح برای دفاع و حمایت از شهر و دیار چنان برخورد با مردم دارند که گویا تمام این ملت و مردم باید از آنان اطاعت کامل داشته باشند و هرچه آنان بگویند انجام دهند، که این تقاضای پولیس فقط در لحظاتی قابل پذیرش مردم است که پولیس مصروف خدمات دفاعی و تأمین امنیت در یک عمل خاص قرار داشته باشند، اما در همین شرایط نیز مردم واجب الاحترام اند و عضو جامعه افغان براساس قانون اساسی حقوق آنان در تمام ابعاد زندگی اجتماعی باید حفظ گردد و احترام شان در نظر گرفته شود نمی شود که تمام مردم را به چشم احترام نگاه کنیم درحالیکه براساس قانون اساسی هیچ فرد جامعه تا قبل از ثبوت جرم، مجرم گفته نمی شود، که این موضوع باید از طریق نیروهای امنیتی پولیس بطور دوامدار در نظر گرفته شود. با وجود جان نثاری ها، از خود گذری ها و تلاشهای زیاد نیروهای امنیتی پولیس، مردم از این نیروها که فرزندان صدیق شان در صفوف آن مصروف خدمت اند تقاضا دارند در هنگام انجام فعالیت های امنیتی و شرایط عادی روال زندگی مردم را در نظر داشته باشند، از تیزرانی های بی مورد موتر های رنجر و خلاف رفتاری های که در سرک های فرعی و اصلی انجام می دهند خود داری کنند مسئولان امور امنیتی پولیس از جمله استادان اکادمی ها و نهاد های آموزشی برعلاوه آموزه های مسلکی تلاش کنند تا اول درس اخلاق و رفتار در برابر شهروندان را برای مداومین کورسهای آموزشی و صنوف مراکز آموزشی بیاموزند نه تنها کشیدن ماشه و فیرهای متواتری که اصلاً اثری از مهاجم و دشمن دیده نمی شود ولی فیرهای بی مورد مردم را به ستوه آورده است. این در حالیست که خشونت در رفتار پولیس هیچ وجه قانونی ندارد وظیفه پولیس رهنمای و تأمین امنیت است.

سمونوال کتوازی

ممکن است شما دوست داشته باشید