روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

ادامه آتش سوزی گسترده در کلیفرنیا

صدها آتش نشان در کلیفرنیا در حال مبارزه با بزرگترین آتش سوزی در این ایالت هستند. آتش نشانی این ایالت گفته است: آتش سوزی مک کینی که از روز جمعه آغاز شد، تاکنون ۲۱ هزار هکتار را سوزانده است. مقام های ایالاتی گفتند که حداقل ۲ هزار ساکن و همچنین کوهنوردان منطقه را ترک کرده اند. گزارش ها از آسیب شدید به خانه‌ها حکایت دارد. شرایط منطقه در وضعیت هشدار قرمز قرار دارد. کلیفرنیا از خشکسالی مداوم رنج می برد. فرماندار ایالت گفت که پس از تخریب خانه‌ها و تهدید زیرساخت‌ها، در یکی از شهرها وضعیت اضطراری اعلام شده است. آتش با سوخت های خشک، شرایط خشکسالی شدید، دمای بالا، باد و طوفان و وقوع رعد و برق تشدید و گسترش یافته است.

ممکن است شما دوست داشته باشید