روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

ادارات تدارکاتی باید از تطبیق و مدیریت پروژه ها نظارت جدی نمایند

جلسۀ کمیسیون تدارکات ملی قبل از ظهر روزیکشنبه تحت ریاست رئیس جمهور غنی برگزار شد و روی ۱۸۰ موضوعات تدارکاتی مربوط ادارات مختلف بحث نمود.
کمیسیون تدارکات ملی در خصوص پیشنهادات منظوری قراردادهای احداث سرک ها در ولایات مختلف که از سوی وزارت فواید عامه ارائه شد، هدایات لازم صادر کرد.
همچنان کمیسیون تداراکات ملی پروژه های قرارداد سرک حلقوی شهر گردیز، چاپ بانکنوت های جدید مربوط دافغانستان بانک، دیزاین، تهیه، نصب و انتقال لین ۲۲۰ کیلوولت از ارغندی کابل به جلال آباد، اعمار پل و سرک کانکریتی تورخم، تدارک ۴۴۱ پایه کمپیوتر لبپتاپ مورد نیاز ادارۀ ملی احصائیه و معلومات بخاطر مراکز توزیع تذکره های الکترونیکی، انترنت برای پوهنتون های ۹ ولایت کشور و تامین امنیت فزیکی تاسیسات مربوط وزارت مالیه در مرکز و ولایات را پس از بحث منظور نمود.
رئیس جمهور غنی در جریان بحث روی پروژه های مختلف، یکبار دیگر تاکید کرد که ادارات تدارکاتی باید از تطبیق و مدیریت پروژه ها نظارت جدی نمایند و به ادارات متذکره بخاطر حمایت از شرکت های تولید کنندۀ داخلی، هدایات لازم داد.

ممکن است شما دوست داشته باشید