روزنامه ملی انیس
روزنامه انیس یکی از قدیمی‌ترین روزنامه‌های چاپی در افغانستان می‌باشد. این روزنامه برای اولین بار در 15 ثور سال 1306 ه ش اولین نسخهٔ خود را در کابل منتشر کرد.

اختلالات روانی بعد از ولادت

دوکتور احمد الله روحی متخصص امراض روانی و اعصاب

تعریف

عبارت از موجودیت اعراض سایکوتیک)  روان پریشی ) است که  بعد از ولادت طفل نزد مادر بوجود می آید  . که متصف به دیپریشن و هذیانات است . بسیاری نشریه ها ار تباط نزدیک بین     post-partum psychosis و Mood disorder  ( اختلالات خلق)  را ارائه می‌دارند.

این تشوش نوعی از اختلال روانی است  که بعد از زایمان به وجود می‌آید. در این حالت ممکن است علایم افسردگی وجود داشته باشد و علایم امراض روانی دیگر را هم بروز دهد. به طور مثال علایم و نشانه‌های نوعی  دیگر از افسرد ه گی به نام ما نیا که به صورت سرخوشی و شیدایی بروز می‌کند و یا به شکل دیپریشن مثلاً بی علاقه گی ,گوشه گیری بی حوصله گی  یاس و ناامیدی تظاهر نماید .

از نظر اپیدیمولوژی شیوع مرض بین ۲-۱ در ۱۰۰۰ تولدات است . تقریباً %۵۰ -%۶۰  از زنان مصاب این مریضی تنها در ولادت اول شان این مشکل را دارند  . تقریباً %۵۰  از واقعات شامل  ولادت های است که  اختلالات سایکوتیکی را نداشته اند . تقریبآ %۵۰ از خانمها ی مصاب تاریخچه از امراض تشوش خلق یا مزاج را حکایه می‌کنند .

ایتیولوژی

معمولاً بصورت ثانوی تحت امراض عقلی مثل شیزوفرینی یا تشوش خلق دوقطبی مطالعه می‌شود .

  • تغییرات ناگهانی هورمونل بعداز زایمان ممکن کمک کننده مرض باشد
  • بر خورد های سایکودینامیک در مورد رول مادربودن ، نخواستن حمل ، عدم علاقه مندی ورضایت به ازدواج وترس از مادر بودن  از جمله فکتور های است که می‌تواند  در ایجاد این اختلا ل رول داشته باشد .

با آن هم علت سایکوزبعد ازولادت دقیقاً مشخص نشده است ولی چون کسانی که خود یا خانواده شان دچار اختلال خلقی (مثل افسردگی یا مریضی دو قطبی) هستند زیادتر به آن مبتلا می شوند، احتمال دارد  که در حقیقت نوعی اختلال خلقی باشد. از طرف دیگر چون این مریضی در ولادت  اول بیش تر از ولادت  های بعدی رخ می‌دهد ،رول نگرانی های مادر و فشارهای روانی ناشی از حاملگی و ولادت  و مسئولیت های بعدی در قبال فرزند را نیز در بروز آن مؤثر می دانند. البته بر تأثیر تغییرات هورمونی که پس از ولادت در مادر ایجاد می شود نیز تأکید شده است.
سایکوز بعد  از ولادت  در حاملگی ناخواسته بیش تر دیده می شود، زیرا در این موارد مادر تحت فشار روانی بیش تری قرار دارد. هم چنین مادرانی که تن به یک ازدواج ناخواسته داده اند نیز در معرض تنش بیش تری هستند.

گاهی خود مریض یا همسر وی، کودک را مقصر می دانند و چون مریضی با تولد او آغاز شده است، ‌او را بدقدم یا شوم به حساب می آورند. لازم به تذکر است که کودک در این میان هیچ گونه تقصیری ندارد و نباید بعدها از این بابت او را سرزنش کرد

تشخیص تفریقی

post partum  blues1- اندوه بعد زایمان

بسیاری زنان بی ثباتی ایموشنل  را نشان می‌دهد که بصورت بنفسهی دوباره بهبود می یابد . کدام شواهد از افکار سایکوتیک دیده نمی‌شود و اکثرآً به شکل افسرده گی تبارز می‌نماید  .

substance induced Mood disorder2  

دیپریشن اکثراً بعد ازتطبیق انستیتیک ها بوجود می اید مثلاً بعد از cesarean section  یا بی درد ی با  ( Demerol) Mepridin  و scapolamine  انالجیزیک ها که توصیه میشود ایجاد میشود .

  • psychotic disorder resulting in general medical condition

امراض انتانی خارجی ، عدم تعادل هورمونل ( hypothyroidism ) انسفالوپا تی که ارتباط به توکسیمیای حامله گی داشته باشد . preeclampsia   از جمله اختلالاتی است که باید از این اختلال تشخیص تفریقی گردد .

سیر و انزار

خطر کشتن طفل ، خطر خود کشی یا هردو حالت در صورتی که تداوی صورت نگیرد . روابط فامیلی حمایوی و تقویه کننده ،شخصیت خوبی مریض و تداوی متناسب می‌تواند نتایج عالی داشته باشد . حمل های موخر تر ، ریسک حملات دیگر را افزایش می‌دهد . بعضی اوقات بلندتر از %۵۰ می‌باشد .

تداوی

ازسبب اینکه نزد مریضه افکار خودکشی و یا افکار کشتن طفلش مو جود است .بناءً هیچگاهی نوزاد را با مادر ش تنها نباید گذاشت خصوصآ در صورتی که نزد مادر ش هذیان موجود  باشد و یا  در باره طفلش زیاد اندیشناک باشد .

  • فارمکو تر اپی

 توصیه ادویه برای اعراض مقدم .

انتی دیپریسانت ها برای مفکوره های انتحاری و دیپریشن ، اجنت های انزیولایتیک برای حالت تهیج و بی خوابی Ativan 0.5mg/ 4-6 h)  ) لیتیم کاربونات برای سلوک مانیاک و انتی سایکوتیک ها برای هذیانات مثلآ Halopredol 0.5mg  هر ۶ ساعت بعد توصیه می‌شود . از هنگامی‌که این مریضان ندرتآ برای طفل شان شیر می‌دهند خطر اتنقال ادویه به طفل کمتر است .

  • سایکو لوژیکل تراپی

سایکو تر اپی انفرادی و فامیلی رول اساسی دارد . همچنان تجرید این مریضان از محل منزل شان به محل دیگر که می‌تواند این کار در از بین بردن فکتور های استرس زا برای مادر رول داشــــته با شــد و با عث بهبودی حالت روانی وی شود .

در فولدر ۸ سنبله

 

ممکن است شما دوست داشته باشید