روزنامه ملی انیس
روزنامه انیس یکی از قدیمی‌ترین روزنامه‌های چاپی در افغانستان می‌باشد. این روزنامه برای اولین بار در 15 ثور سال 1306 ه ش اولین نسخهٔ خود را در کابل منتشر کرد.

احترام و دقت به رأی مردم، مشروعیت شورای ملی را ضمانت می کند

مردم متدین و پاک طینت کشور ما از ابتدای پروسه انتخابات و آغاز کمپاین های انتخاباتی به این باور و عقیده بودند و اکنون نیز به همان باورمندی اند که شورای ملی مشروع و قابل قبول بالاثر حمایت اکثریت مردم افغانستان و در نتیجه شمارش رأی پاک مردم، و عاری از تقلب در روند انتخابات شورای ملی بوجود می آید، زیرا یقین کامل وجود دارد که انتخابات شفاف و شمارش آرا بدون تقلب و مهندسی از پیامد نهایت خوب و مثبتی در آینده برخور دار خواهد بود.

تجارب به اثبات رسانیده که هرگاه شورای ملی مشروع و افراد سالم که دور از تقلب و در اثر رأی پاک و به حمایت مردم بوجود می آید نه تنها در داخل کشور و در جامعه ما از اتوریته و اعتبار خاصی برخور دار می باشد، بلکه درمیان کشور های جهان و در سطح سازمان ملل متحد نیز از اعتماد و اعتبار جهانی برخور دار خواهد بود.

مردم افغانستان با قبول تمام زحمات و حتا با خطرات ناشی از حملات انتحاری بالای ستادهای انتخاباتی نامزدان شورای ملی در پروسه کمپاین‎ها و کار زار های انتخاباتی که متأسفانه چند واقعه غیر مترقبه عرض وجود کرد و به تعداد ده تن از نامزد وکیلان نیز جام شهادت نوشیدند، ولی روز شنبه و یکشنبه مردم سراسر کشور ما در مطابقت به وقت وزمان تعیین شده به پای صندوق های رأی دهی رفتند تا با رأی پاک شان بهترین ها را که به آنان اعتماد داشتند به خانه ملت فرستادند.

این در حالیست که جامعه جهانی وسازمان ملل‎متحد پروسه انتخاباتی افغانستان را یک پروسه کاملاً مؤفق بررسی نموده اند و پشتیبانی خود را از برگزاری شفاف انتخابات شورای ملی و روند شمارش آرای مردم اعلان کردند.

اما آنچه که می تواند این پروسه را از بحران نجات دهد و رأی پاک مردم را تحت حمایت قرار دهد، رعایت و ایجاد شفافیت شمارش آرا از جانب کمیسیون های مستقل انتخابات و کمیسیون سمع شکایات می باشد.

زیرا کوچک ترین تعلل و کوتاهی در پروسه نظارت و کنترول شمارش آرای مردم نه تنها پرستیژ و اتوریته افغانستان و مردم پاک طینت ما را لطمه می زند، بلکه عامل بی اعتمادی مردم و کشور ما در سطح کشور های جهان و منطقه نیز خواهد شد.

براساس نظر و دیدگاه کارشناسان به هر اندازه که در پروسه شمارش آرا و پاسخ به شکایات کاندیدان نامزد وکیلان شورای ملی در پروسه انتخابات و شمارش آرا جدیت وجود داشته باشد و پروسه بایومتریک درست تطبیق گردد به همان پیمانه رأی پاک مردم از رأی ناپاک و دست بازی های تقلبی تذکره های تابیعت که ستیکر های تقلبی نصب شده باشد. تفکیک گردیده و بر مشروعیت شورای ملی ونمایند گان مردم در شورای ملی آینده کشور فزونی به عمل می آید.

در صورتی که ثابت و حاکمیت در پروسه شمارش آرای مردم زیادتر تحکیم یابد، بدون شک مشروعیت شورای ملی آینده از ضمانت، اعتماد و اعتبار زیاد برخور دار خواهد بود.

یقین کامل داریم که ناظرین سازمان ملل متحد و ناظرین کاندیدان شورای ملی با کنترول از پروسه رأی پاک مردم که باخلوص نیت و اعتماد کامل به آینده به پای صندوق های رأی دهی رفتند، از پروسه شمارش آرا و رأی مردم ضمانت می نمایند.

و برای شفافیت بخشیدن پروسه شمارش آرا و اعلان نتایج با حوصله مندی کامل تلاش می‎نمایند و بر رعایت قوانین و مقررات انتخابات شورای ملی احترام می گذارند، که با چنین حرکت قانونی در شمارش آرا و انتقال نتایج رأی مردم برای نامزد وکیلان مورد نظر شان در مشروعیت بخشیدن شورای ملی آینده که مدت محدودی به آن باقیمانده است براعتماد و اعتبار کاندیدان تأثیر نهایت زیاد بخشیده اعتماد مردم و حکومت را در رابطه به نمایندگان مردم فزونی می بخشد و از ایجاد شورای ملی با اعتبار و مشروعیت ضمانت می گردد.

نوری هروی

ممکن است شما دوست داشته باشید