روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

اثرات منفی مناقشه قدرتهای بزرگ بر روند مذاکرات بین الافغانی

کشورهای منطقه و جهان اکنون آماده حمایت از تلاش دولت افغانستان برای تأمین صلح وتدویرمذاکرات بین الافغانی هستند. امضای توافقنامه صلح یک گام قوی در مسیر پایان دادن به جنگ در افغانستان و خروج نیروهای امریکایی از این کشور تلقی میشود. افغانستان، روسیه و امریکا با توجه به اهمیت همکاریهای منطقهای و بینالمللی به عنوان سنگ بنای موفقیت در مذاکرات بینالافغانی خواستار مشاورت منطقهای و بینالمللی شده اند. هدف از این مشاورت نیز تقویت بیشتر اجماع بینالمللی و منطقهای برای حمایت از روند صلح افغانستان خوانده شده است. شرکتکنندگان آن از تلاش صلح به مالکیت و رهبری افغانها و حفظ دستآوردهای ۱۹ ساله حمایت کردهاند. مردم به این باوراندکه بیش از هرزمانی دیگر به یک توافق صلح سراسری در کشور نزدیک شده ایم. درعین زمان ازجامعه جهانی میخواهند به حمایت خوداز افغانستان در راستای تلاش برای یافتن یک راه حل صلح آمیز از طریق مذاکرات ادامه دهد. زیرا این یک قدم نخست و اما بسیار مهم به سوی یک توافق صلح پایدار در افغانستان خواهد بود. این درحالیست که نشریه نیویارک تایمز گفته است که تحقیقات مقامات اطلاعاتی ایالات متحده حاکی از آن است که یک واحد اطلاعاتی نظامیروسیه، در خلال مذاکرات صلح برای پایان دادن به جنگ بیست سالۀ افغانستان، بطور مخفیانه به برخی ازطالبان پول داده تا نیروهای ائتلاف بینالمللی حاضر در افغانستان از جمله سربازان امریکایی را بکشند. این گزارش با اتکاء به یافتههای حاصل از بازجویی ستیزهجویان طالبان و دیگر جنایتکاران اسیر شده تهیه شده است. ایالات متحده امریکا ماههاست به این نتیجه رسیده که یک واحد اطلاعاتی روس که با تلاشها برای انجام ترور و دیگر عملیات مخفیانه در اروپا نیز مرتبط است، سال گذشته بطور پنهانی در قبال حملات موفقیتآمیز ستیزهجویان علیه نیروهای ائتلاف، پاداشهایی را به آنها پرداخت کرده است. مقامات اطلاعاتی امریکا میگویند که این پولها هم به ستیزهجویان تندرو در افغانستان پرداخت شده و هم به نیروهای مسلحی که با آنها در ارتباط نزدیک بودهاند. تنها در سال ۲۰۱۹ میلادی بیست سرباز امریکایی در جریان درگیریها کشته شده اند؛ هنوز روشن نیست که چه تعداد از این حملات در چهارچوب این توافق پنهانی انجام شده است.
شورای امنیت ملی کاخ سفید نیز این موضوع را در نشستی در ماه مارچ به بحث گذاشته است. پس از برگزاری این نشست، مقامات کاخ سفید فهرستی از واکنشهای احتمالی در قبال روسیه را آماده کردند که اعتراض دیپلوماتیک به مسکو و درخواست توقف این فعالیتهای مخفیانه تا تحریم روسیه و حتی پاسخهایی شدیدتر را شامل میشده است. با این وجود کاخ سفید تا اکنون دستوری برای برداشتن گامیدر راستای این فهرست صادر نکرده است. اما وزارت خارجه روسیه گفته است به خبرهای جعلی منتشره توسط رسانههای مرتبط با جامعه نهادهای اطلاعاتی امریکا توجه نمیکنیم. اگر ما درباره حقایق مورد قبول همگان صحبت کنیم، باید بگوییم مدتهاست که در افغانستان اعضای جامعه اطلاعاتی امریکا در قاچاق مواد مخدر، پرداخت وجوه نقدی به شبه نظامیان برای عبور کاروانهای حمل و نقل، باج گیری برای عقد قراردادها جهت اجرای پروژههای مختلف به حساب مالیات دهندگان امریکایی، دست دارند و در صورت تمایل میتوان لیست اقدامات آنها را بیش از این هم ادامه داد. شاید سازمان اطلاعات امریکا خوشش نمیآید که دیپلماتهای ما و آنها به طور مشترک در راه اندازی مذاکرات صلح میان کابل و طالبان نقش داشته باشند؟! زیرا آنها نمیخواهند در آمدهای غیر قانونی خود را از دست بدهند. در جریان سالهای گذشته، برخی از قوماندانان نظامیکشور نیز با نشر تصاویر از تسلیحات پیشرفته، تفنگهای شببین و نشانزن روسی، به طالبان گزارش داده بودند. نیویارک تایمز فرضیههای مختلفی را در مورد این که چرا روسیه احتمالاً تلاش کرده ایالات متحده را در جنگ افغانستان زمینگیر کند، نشر کرده است. واشنگتن درجریان سالهای اخیر اتحاد جماهیر شوروی پیشین در افغانستان از گروههای جهادی حمایت میکرد و احتمالاً اکنون روسیه در تلاش حمایت از حملات طالبان است. ممکن روسیه به خاطر کشتن جنگجویان این کشور توسط امریکا در سوریه، در پی انتقام جویی باشد. از طرف دیگر، رابرت اوبرایان، مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ، گفته است که اگر گزارشها مبنی بر این که روسیه برای کشتن سربازان امریکایی در افغانستان به شورشیان طالبان پاداش نقدی داده است تایید شود، ایالات متحده به این اقدام «واکنش قاطعانهای» نشان خواهد داد.
پیش از این نیز مقامات ایالات متحده امریکا از حمایتهای روسیه از طالبان سخن گفته بودند که افشای این موضوع ممکن بر تشدید تنشها میان دو قدرت بزرگ جهان بیافزاید.ن. فروتن

ممکن است شما دوست داشته باشید