روزنامه ملی انیس
روزنامه انیس یکی از قدیمی‌ترین روزنامه‌های چاپی در افغانستان می‌باشد. این روزنامه برای اولین بار در 15 ثور سال 1306 ه ش اولین نسخهٔ خود را در کابل منتشر کرد.

آیاآب های زیر زمینی صحی است

آب ماده حیات  و یکی از  پنج عنصر اساسی زندگی انسان ها و همه ای مخلوقات خدادر روی زمین می باشد بدون آب  هوا(آکسیجن) وخوراک ، زندگی نا ممکن  می باشد   آب و هوا از بهترین  نعمت های خداوند می باشد که برای ما ارزانی گردانیده است.

آب افغانستان مزه دار  ترین شیرین ترین و با هضم ترین ماده حیاتی در روی زمین می باشد چون افغانستان محاط به خشکه بوده اراضی آن کوهستانی و آب های زیر زمینی کاملاً ازریگ تولید می شود از همین خاطر است که مردم جهان بیشتر علاقه مندی برنوشیدن آب های افغانستان را دارد چشمه های خروشان این سرزمین مردم جهان را به سوی این کشور جلب نموده است. سی سال قبل  دریا  ی کابل مملو از آب پاک بود در چهار فصل سال هیچ گاهی کسی شاهد نبود که دریا های منتهی در افغانستان بدون آب بوده باشد ، سی سال قبل  آب آشامیدنی دریا‌ها ، چاه های داخل منازل و جوی های که در قریه ها و محلها بود تاًمین می شد و  برای استفاده زراعت ، مالداری و دیگر امورات زندگانی شان نیز از آن آبها استفاده می کردند ، مردم افغانستان به خصوص کابلی ها  مانند سایر هموطنان ما که در کابل زندگی می کردند از همین آب ها استفاده می گردند اما با تاًسف با تحولاتی که روز به روز دامنگیر مردم شد کشور دچار یک بحران نظامی کردید  هیچ قریه و هیچ منطقه  ای از  کشور نبود که دچار  بحران و جنگ نشده باشد ، بحرانی که نه مردم افغانستان آرزوی آن را داشتند و نه هم اکثر جامعه بین الملل . اما بحران در کشور ما زاده شد و تا امروز از سوی حلقا ت  بیرونی مورد حمایت قرار دارد ،  بحران چهل سال جنگ در کشور تمام هست و بود مردم را از نزد شان گرفت از جمله آب هایی را  که قبلا ً در مورد آن بحث شد.جنگ و بد بختی دامن گیر همه ای ملت افغانستان گردید از سبب همین جنگ مردم از گوشه ، گوشه کشور به سوی شهر های بزرگ رجوع نمودند بیشترین مردم به شهر کابل مسکن گزین گردیده اند از  این سبب وضعیت بسیار اسفباری برای شهریان کابل به بار آمده است  بعد از ایجاد اداره موقت  شهر کابل به یک بارگی د‌چار دیگر گونی شده هزاران خانه  معیاری و غیر معیاری در هر گوشه‌ای از شهر و حتی  درکوه ها و تپه ها اعمار گردید ه اند و نیز  شهرک  های رهایشی توسط زورمندان ساخته شد شهر کابل  هیچ زمانی دارای کانالیزا سیون معیاری نبوده است  تمام این شهرک ها  ومنازل خلاف تمام نورم های ساختمانی  اعمار گردیده است و چاه های سپتیک غیر معیاری حفر گردیده   از این سبب آب های زیر زمینی برای نوشیدن و برای پخت و پز قابل استفاده  نمی باشد. دو سال قبل شاروالی و اداره مستقل محیط زیست اعلام کرد که آب آشامیدنی چندین ناحیه شهر کابل قابل استفاده نمی باشد قبل از اعلام این موضوع اکثریت مردم شهر از آب های چاه های منازل شان استفاده می کردند اما بی خبر از آن که آب های زیر زمینی به نسبت غیر معیاری بودن چاه های فاضلاب  منازل رهایشی  و شهرک  ها کاملاً ملوث  شده است از این رو بیشترین مردم اعم از کودکان و بزرک سالان به امراض چون اچ پای لوری و سایر امراض مبتلا شده اند  دولت و سایر نهاد ها نتوانسته اند جلواعمار منازل و شهرک های غیر معیاری را بگیرد  از این رو تجاران با استفاده از این جو پیش آمده روی تولید آب تصفیه شده سرمایه گذاری نمودند که از این کار شان استقبال می نماییم اما در عین حال وزارت  صحت عامه ، شاروال کابل ، اداره محیط زیست و سایر نهاد هایی مربوط ازطریق  رسانه ها از صحی بودن و مطمئین بودن این آبها به مردم اطمینان نداده اند   و از سویی هم شهروندان ما تا هنوز آگاهی ندارند که این آب هاتوسط کدام شخص ، کدام کمپنی و از کدام ساحات شهر کابل تولید و به دسترس مردم قرار می گیرد هر ماه شاهد هستیم  که بوتل های نو  با آرم های نو در بازار عرضه می شود معلوم نیست که تا حال چند کمپنی در کدام ناحیه با کدام شیوه  آب آشامیدنی را تولیدمی کنند  از جانب دیگر نرخ آب از سوی کدام مرجع حکومتی تثبیت نشده که باید فی  بوتل کلان در بازار چند افغانی  به فروش برسد و بوتل های خورد چند افغانی به فروش برسد در حالیکه یک بوتل خورد آن تا ۱۵ الی بیست افغانی در بازار ها بالای مردم به فروش میر سد در حالیکه آب از خود کشوراست نه اینکه از کدام کشور بیرونی وارد افغانستان شود بناً از وزارت محترم صحت عامه شاروال کابل ، اداره مستقل محیط زیست و سایر نهاد های مربوط تقاضا داریم  برای مردم جواب قناعت بخشی ارایه   نمایند.

و  –  م

ممکن است شما دوست داشته باشید