روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

آگاهی از میراث‌ها و بناهای تاریخی برای متعلمان، امر مهم است

محمد طاهر زهیر، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ روزپنجشنبه در برنامه فرهنگی‎ که در لیسه عبدالرشید خلیلی در شهر کابل برگزار شده بود، گفت آگاهی از میراث‌های فرهنگی و بناهای تاریخی برای متعلمان مکتب‎ها و ‎همه جوانان کشور یک امر مهم است.
سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ روی نقش فرهنگ در توسعه جوامع بشری تاکید کرد و نقش برگزاری برنامه‌های آگاهی‌دهی فرهنگی را در این راستا با اهمیت عنوان کرد.‎ همچنان، او از تمام مکتب‌های دولتی و خصوصی تقاضا کرد که برای آگاهی متعلمان از میراث‌های فرهنگی، چنین برنامه‌های آگاهی‌دهی برگزار کنند. سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ حمایت‎همه جانبه این وزارت را از برگزاری چنین برنامه‌های اعلام کرد.

ممکن است شما دوست داشته باشید