روزنامه ملی انیس
روزنامه انیس یکی از قدیمی‌ترین روزنامه‌های چاپی در افغانستان می‌باشد. این روزنامه برای اولین بار در 15 ثور سال 1306 ه ش اولین نسخهٔ خود را در کابل منتشر کرد.

آژانس باختر  (روز ملی خبرنگار) را تجلیل کرد

مسئولان و کارمندان ریاست آژانس باختر  به حضورداشت عبدالمنان شیوای شرق معین امور نشراتی وزارت اطلاعات وفرهنگ ، دیروز، ” روز ملی خبرنگار” را تجلیل کردند.

به گزارش خبرنگار آژانس باختر: به اساس پیشنهاد وزارت اطلاعات فرهنگ و منظوری کابینه کشور، ۲۷ حوت درتقویم کشوربه عنوان ” روز ملی خبرنگار”، نامگذاری شده است.

درمراسمی که به این مناسبت درآژانس باختربرگزارشد ، معین امور نشرات وزارت اطلاعات وفرهنگ درصحبتی روز ملی خبرنگار را به  تمام خبرنگاران و به ویژه خبرنگاران آژانس باختر، تبریک گفت و خاطرنشان کرد : ” درکنار سایر نیروها ، دو نیروی شجاع ، سربه کف و قدرتمند درکشورداریم .”

وی افزود که یکی ازاین نیرو های قدرتمند، نیرو های امنیتی و دفاعی کشوراند و دیگر خبرنگاران شجاع، نیروی مسلکی رسانه های کشورهستند.

شیوای شرق، با ستایش از کارکرد های خبرنگاران و رسانه های کشورگفت: ” می دانم تهیه کردن خبرازرویداد های مختلف  و از دورترین نقاط کشور ، کار دشوار است. “

او از قربانی هایی که خبرنگاران و رسانه ها درراه آزادی بیان ، اطلاع رسانی و خبرنگاری، متقبل شده اند  یاد کرد و حمایتش  را ازرسانه ابرازکرد .

همچنان معین امورنشرات وزارت اطلاعات وفرهنگ وعده داد و تاکید کرد که متعهد است و اراده دارد که درراستای بهبود هرچه بیشترفعالیت های رسانه یی آژانس باختر، این خبرگزاری را حمایت خواهد کرد.

دراین مراسم نجیب الله شینواری رئیس آژانس باختر، نیز صحبت کرد و ” روزملی خبرنگار” را برای تمام خبرنگاران و به ویژه خبرنگاران آژانس باخترمبارک گفت و به روح شهدای رسانه یی و سایرشهدای کشوراتحاف دعا کرد.

شینواری گفت که خبرنگاران و رسانه ها مسئولیت و رسالت سترگی درراستای اطلاع رسانی و کار مسلکی بی طرفانه ، به منظور داشتن افغانستان مترقی ، مرفه و شگوفا ، به دوش دارند.

رئیس آژانس باختر،  سال جدید را ، سال تامین صلح  پایدار و به دوراز خشونت و هرگونه مشکل ، برای مردم افغانستان و خانواده رسانه های کشور آرزو کرد.

دراخیراین مراسم معین امورنشرات وزارت اطلاعات وفرهنگ ، تندیس سپاس را که ازسوی خبرنگاران آژانس باخترآماده شده بود ، به نجیب الله شینواری رئیس آژانس باختراعطا کرد.

همچنان مسئولان  لوح های تحسین را به پاس کارکرد های شایسته ، به خبرنگاران آژانس باختر اعطا کردند .

ممکن است شما دوست داشته باشید