روزنامه ملی انیس
روزنامه انیس یکی از قدیمی‌ترین روزنامه‌های چاپی در افغانستان می‌باشد. این روزنامه برای اولین بار در 15 ثور سال 1306 ه ش اولین نسخهٔ خود را در کابل منتشر کرد.

آژانس اطلاعاتی باختر هشتاد ساله شد

در این نوشتۀ مختصر مروری شده است به تاریخ گذشتۀ آژانس باختر و فراز ونشیب هایی که این آژانس پشت سر گذاشته است.
تاریخ مطبوعات افغانستان از زمان حاکمیت امیرشیرعلی خان و نشر شمس النهار آغاز می شود.
در دوران امیرحبیب الله خان درکنار شماری ازدگرگونی ها، به ابتکار وخلاقیت محمود طرزی شخصیت مطرح سیاسی وفرهنگی افغانستان،سراج الاخباربه نشرات آغاز کرد ودربیداری ملت افغان نقش بارزی ایفا کرد.
به رهبری مدبرانۀ امان الله خان غازی،پس از حصول استقلال کامل، درتاریخ افغانستان یک مرحلۀ زرین و بی نظیر دگرگونی ها وپیشرفت آغاز شد. دراین دوره روزنامه ها،هفته نامه ها، جریده ها، ماهنامه ها وبه همین گونه مجله های گوناگون درپایتخت ودرولایت ها به نشرات آغاز کرد.
متاسفانه، در پی تحریک و مداخلۀ استعمارگران و بغاوت داخلی، برنامه های توسعه یی امان الله خان عملی نشد وکشور برای یک زمان کوتاه درتاریکی قرار گرفت.
شاید یکی از ویژگی های تاریخ ما همین انقطاع وگسستن باشد.
دردهۀ سوم قرن بیستم، روند نظام سازی دو باره آغاز شد.
با توجه به تجربه های گذشته، این روند آهسته آهسته آغاز شد وهرگامی که برای نظام سازی برداشته می شد، اگر از یک سو با احتیاط همراه بود، از سوی دیگر قایم ومستحکم بود، همه ابعاد آن درنظر می بود وبا درنظرداشت واقعیت های جامعۀ افغانی برداشته می شد.
توجه به مطبوعات بیشتر شد واین ضرورت به وجود آمد که یک ادارۀ مطبوعات ایجاد شود. درسال ۱۳۱۸ خورشیدی به فرمان اعلیحضرت محمد ظاهر، ریاست مستقل مطبوعات ایجاد شد. درآن زمان سردارمحمد هاشم خان صدراعظم بود وسردار نعیم خان وزیرمعارف بود. گفته می شود که سردارنعیم خان درایجاد ریاست مستقل مطبوعات نقش بیشترداشت.
صلاح الدین سلجوقی نخستین رئیس ریاست مستقل مطبوعات گماشته شد.
صلاح الدین سلجوقی یک دانشمند مطرح افغانستان بود و خدمات وی در رشد وتعالی مطبوعات وفرهنگ کشورقابل قدر است.
عبدالحی حبیبی، معاون ریاست مستقل مطبوعات مقررشد.همچنان احمدعلی کهزاد مورخ شهیر وافتخار افغانستان مدیربخش تاریخ گماشته شد و به محمد قاسم رشتیا، شخصیت فرهنگی مطرح کشور مسوولیت مدیریت نشرات، سپرده شد.
با ایجاد ریاست مستقل مطبوعات ضرورت تاسیس یک آژانس خبری هم به میان آمد و در ربع اخیر همان سال آژانس اطلاعاتی باخترتاسیس شد و به گردآوری ، ترتیب ونشرخبر آغازکرد.
درکنار دفتر مرکزی، شعبات آژانس اطلاعاتی باختر درولایت ها هم گشوده شد، روابطش با خبرگزاری های بین المللی قایم شد وبه سوی پیشرفت وترقی گام های موثر برداشت.
درآن زمان همسان آژانس اطلاعاتی باختر درکشورهای همسایه و حتی منطقه وجود نداشت.
عبدالرشید لطیفی پیشکسوت مطبوعات، تیاتر و سینمای افغانستان نخستین مدیرآژانس اطلاعاتی باختر بود.
بعد عبدالرحمن پژواک شخصیت فرهنگی، سیاستمدار و دیپلمات نامدار، مدیر آژانس باختر مقررشد.
آژانس باختر درهشتاد سال عمرش راه پرخم وپیچ سپری کرده و تحولات زیاد سیاسی را متقبل شده است و کارکرد نشراتی اش ازتاثیراین دگرگونی ها درامان نماند.
آژانس باختر نخست مدیریت بود بعد به ریاست ارتقاء کرد ودرسال های شصت به کمیتۀ دولتی که درسطح وزارت بود، ارتقاء داده شد و بودجۀ مستقل داشت.
رئیس کمیتۀ دولتی آژانس اطلاعاتی باختردر نشست های کابینه شرکت می کرد، اختیارات و صلاحیت هایش با اختیارات وصلاحیت های وزیر برابر بود.
بعد به ریاست عمومی تنزیل یافت و به اساس ریفورم جدید به ریاست پایین آورده شد.
اما آژانس باختر،به حیث یک رسانۀ ملی همیشه به رسالت ملی خود متعهد با قی مانده است.
آژانس دراطلاع رسانی مسوولیت خویش را انجام داده است وخبرهای داخلی وخارجی را در زمان معین ازطریق روزنامه ها، رادیو و تلویزیون به نشرسپرده است.
از زمان ایجاد آژانس اطلاعاتی باختر تا امروز در روز نامه ها این جمله همیشه به چشم می خورد واز رادیو وتلویزیون شنیده می شود که به گزارش آژانس باختر، مردم افغانستان با این جمله آشنا استند.
آژانس اطلاعاتی باختر، درکنار اطلاع رسانی درآموزش خبرنگاران جوان نیزنقش موثر ایفاکرده است، خبرنگاران زیادی مهارت های خبرنویسی را به گونۀ عملی ونظری درآژانس باختر فراگرفته اند و این روش نیکوی مسلکی امروز هم دراین رسانۀ ملی ادامه دارد. چنانچه محصلان پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون کابل وهمچنان سایرپوهنتون ها ونهاد های تحصیلی خصوصی برای فراگیری مهارت های عملی به آژانس باختر به گونۀ رسمی معرفی می شوند و دوره های آموزشی را سپری می کنند.
درسال روان با وجود شرایط کرونایی،۳۶خبرنگار جوان دورۀ آموزش مهارت های عملی را درآژانس باختر سپری کردند وتصدیقنامه گرفتند.
همچنان آژانس باختر به حیث یک مرکزمهم ترجمه باقی مانده است وشمارزیادی دراین رسانه ترجمۀ دری، پشتو و انگلیسی را آموخته اند.
دربخش عکاسی خدمات آژانس باختر قابل قدر است.برای نخستین بار درافغانستان نمایشگاه عکس به همت وابتکار آژانس باختر برگزار شد. به همین گونه نخستین آلبوم های مصور افغانستان ازعکس های عکاسان آژانس باختر تهیه شد.
آرشیف عکاسی آژانس باختر درسطح کشور بی نظیر است
دراین اواخر آژانس باختربه ایجاد پرودکشن اقدام کرده است وبه زودی به نشر کلیپ های تصویری وصدا می پردازد.
آژانس باختربرای بلند بردن مهارت های مسلکی خبرنگاران خویش کارمی کند وبرنامه های آموزشی گوناگون برگزار می کند.
خبرنگاران آژانس باختر وهمۀ کارکنان آن یک بار دیگر درامر اطلاع رسانی دقیق به ملت خدمات مسلکی صادقانه وراستین خویش را تعهد می کنند.
سالگرد آژانس باختر به همه مبارک باد!

ممکن است شما دوست داشته باشید