روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

آغاز پیکارهای انتخاباتی گامی به سوی نهادینه شدن نظام دموکراتیک

قرار است بعد از این روز پیکار های انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری در افغانستان آغاز گردد، بربنیاد ماده ۷۶ قانون انتخابات، مبارزات انتخاباتی ۶۰ روز ادامه دارد و در این مدت ۱۸ نامزد انتخابات با هم رقابت خواهند کرد.

گفتنیست کمیسیون های انتخاباتی آمادگی های شانرا برای نظارت و بررسی از پیکار های انتخاباتی رویدست گرفته اند و تأکید دارند که نه میلیون و ششصدو هفتادو هشت هزار و دوصدو هشتاد سه نفر برای رایدهی در این روند نام نویسی کرده اند، بودجه انتخابات پیش رو یکصدو چهل و نه میلیون دالر تخمین شده است که تا کنون وزارت مالیه کشور متعهد به پرداخت نود میلیون و دولت امریکا نیز متعهد به پرداخت ۲۹ میلیون دالر از این بودجه شده است و هنوز مشخص نیست که سی میلیون دالر دیگر این بودجه توسط کدام نهاد بین الملی تمویل خواهد شد. 

مبارزات انتخابات ریاست جمهوری در شرایطی آغاز می گردد که حملات مرگبار تروریستی در کابل و سایر ولایات به ویژه غزنی تشدید یافته است که شدت این حملات احتمالاً روند گفتگوهای صلح و امضای توافقنامه ابتدایی صلح میان دولت و طالبان را به بن بست خواهد کشاند، زیرا زمزمه های وجود دارد که پیش از برگزاری انتخابات توافق نامه ابتدایی صلح باید در حضور کشورهای جهان میان طرف های درگیر جنگ در افغانستان به امضا برسد تا اینکه انتخابات ریاست جمهوری در یک فضای مصون و مطمئن با اشتراک گسترده مردم افغانستان برگزار گردد، زیرا پرداختن به این دو روند یعنی انتخابات و صلح در زمان وشرایط معیین آن یکی از اولویت های دولت افغانستان است. حالا که قرار است مبارزات انتخاباتی آغاز گردد، بایست نامزدان انتخابات ریاست جمهوری مبارزات انتخاباتی شان را به گونه عیار سازند که در آن واقعیت های جامعه و ظرفیت حکومت بعدی مد نظر گرفته شود، زیرا انتخابات یک اصل در نظام های دموکراتیک است و این نظام دموکراتیک از خود اصول، قواعد و مقررات دارد که باید از سوی نامزدان و تیم های انتخاباتی شان مراعات گردد که نه بر روند دموکراتیک و نه هم به باور مردم صدمه وارد شود و مسئله دیگر که باید جدی گرفته شود موضوع تأمین امنیت پیکار های انتخاباتی است، زیرا اگرگروه های مسلح مخالف دولت به خواست شان نرسند، با استفاده از فرصت سعی خواهند کرد تا این روند ملی را مختل سازند و مانع حضور مردم چه در پیکار های انتخاباتی و یا هم در پروسه رایدهی شوند.

هرچند نهادهای سکتور امنیتی از طرح سه مرحله امنیت انتخابات : یعنی پیش از انتخابات، در جریان انتخابات و بعد از انتخابات، خبر داده اند، اما با آن هم مردم افغانستان انتظار دارند تا نیروهای امنیتی  ودفاعی ما مانند انتخابات گذشته در این دور نیز با تدابیر پیشگیرانه امنیت مطمئن را برای برگزاری انتخابات سالم و شفاف مساعد سازند تا شهروندان کشور بدون اندک دغدغه امنیتی به پای صندوق های رایدهی رفته و رأی شانرا به نفع کاندیدای مورد نظر شان استعمال نمایند.

ممکن است شما دوست داشته باشید