روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

آغاز روند بازشماری آرای کابل، قندهار سرپل و هلمند

روند بازشماری بخشی از ۳۰۰ هزار رای جنجالی دیروز درچهار ولایت آغازشد.

این روندکه  صبح روز پنجشنبه هفته گذشته  آغاز شد اما باگذشت چند ساعت، هنگامی که نمایندگان کمیسیون رسیدگی به  شکایات انتخاباتی محل را ترک کردند متوقف شد.

عبدالعزیز ابراهیمی معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات دراین باره به خبرنگارآژانس باختر گفت: روند بازشماری مبنی بر بخشی ازفیصله های کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی درچهارولایت ( کابل ،قندهار،سرپل وهلمند )  با حضور نهاد های ناظرانتخابات ، نمایندگان کمیسیون شکایات انتخاباتی ، تکت های انتخاباتی احزاب وجریان های سیاسی  آغازشده است. 

 ابراهیمی افزود :اما بخش تفتیش ویژه تاهنوز به دلیل حضورنداشتن نمایندگان کمیسیون شکایات انتخاباتی آغازنشده است .

به گفته ابراهیمی ٬کمیسیون مستقل انتخابات تلاش دارد که فیصله های کمیسیون شکایات انتخاباتی را برا ی تفتیش ویژه و بازشماری آرا ،  تطبیق کند.

کمیسیون انتخابات با نشراعلامیه  یی گفته است  که روند بازشماری مجدد در ریاستهای انتخابات بدخشان، تخار، سرپل، فاریاب، غزنی، ننگرهار، هلمند، قندهار، کابل؛ و تفتیش ویژه در دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات برگزار میشود و از ناظران شکایتهای انتخاباتی ، مشاهدان و رسانه ها خواسته است که  جهت نظارت از این روند حاضر شوند.

این درحالیست که کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی ، یک هفته پیش فیصله کرد که بخشی از ۳۰۰ هزاررای جنجالی باید تفتیش ویژه  و بازشماری مجدد شود.

حدود پنج ماه از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان می گذرد اما تاهنوز کمیسیون های انتخاباتی نتوانسته اند نتیجه نهایی این انتخابات را همگانی کنند.

ممکن است شما دوست داشته باشید