روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

آسیب پذیری اقتصاد افغانستان دامنگیر کشور های منطقه نیز خواهد گردید

بحران اقتصادی و بشری در افغانستان در حقیقت ناشی از عدم توجه شماری از کشور ها به ویژه ایالات متحده امریکا است، زیرا این مسئله اظهر من الشمس است که امریکا و متحدانش همواره اهداف و برنامه های خود در جهان را با استفاده از شعار حقوق بشر و حمایت از آن عملی ساخته اند، اما امروز که فقر و تنگدستی در افغانستان افزایش یافته این کشور ها به خصوص امریکا، وضعیت وخیم اقتصادی مردم افغانستان را نا دیده گرفته، سرمایه های مردم درد مند و آزاده این سرزمین را مسدود و رهایی پول های منجمد شده را نیز مشروط به ایجاد حکومت دلخواه خود می داند، در حالی که ایجاد نظام، سیستم حکومت داری، همچنان سیاست داخلی و خارجی یک کشور وابسته به خواست و اراده همان ملت و نظام است.

بعد از روی کار آمدن امارت اسلامی در افغانستان و خروج نیروهای خارجی از این کشور، نه تنها تمامی کمک های بیرونی به افغانستان متوقف شد، بلکه امریکا سرمایه های ملی مردم این کشور را نیز مسدود ساخت که این اقدام غیر منصفانه امریکا، واکنش های ملی، منطقوی و جهانی را برانگیخته است و شماری از کشور ها به ویژه چین، امریکا را مسبب ادامه این وضعیت در افغانستان می داند و تأکید بر رهایی پشتوانه های پولی مردم افغانستان دارد و در داخل کشور نیز حرکت های مدنی پیرامون آزاد سازی پول ها از طرف شهروندان افغانستان به ویژه زنان همواره صورت می گیرد.

به تازگی انتونیوگوتریش سرمنشی سازمان ملل متحد از افزایش فقر و گرسنگی در افغانستان هشدار داده و تأکید نموده که بیشتر از نصف نفوس افغانستان به کمک های نجات بخش جامعه جهانی نیاز دارند و اگر جامعه بین المللی به گونه همآهنگ در این راستا اقدام نکند، فقر و گرسنگی بیش از این دامنگیر مردم افغانستان خواهد شد.

سرمنشی سازمان ملل متحد گفته است که برای فراهم آوری کمک های بشری برای افغانستان در سال ۲۰۲۲ میلادی به بیش از پنج میلیارد دالر نیاز است، وی همچنان خاطر نشان ساخته که سازمان ملل به دنبال اقدامات برای تزریق نقد ینگی به اقتصاد افغانستان است تا از فروپاشی اقتصاد این کشور جلوگیری شود و فعالیت بانک مرکزی در افغانستان ادامه یابد.

واکنش های ملی، منطقوی و جهانی در حالی پیرامون آزاد سازی پول های منجمد شده افغانستان بالا گرفته که نه تنها امریکا، بلکه بانک جهانی نیز حدود یک و نیم میلیارد دالر این کشور را منجمد ساخته است که این اقدامات مغرضانه، بانک مرکزی و بانک های خصوصی کشور را به چالش های متعددی مواجه ساخته، روال تجارت (صادرات و واردات) را نیز صدمه زده و مردم را در تنگنای اقتصادی قرار داده است، در حالی که فضای مصون و مطمئن امنیتی در کشور، تعهد و ظرفیت تجار ملی، می تواند با آزاد سازی دارایی های افغانستان، گره گشای مشکلات اقتصادی و بحران بشری در این کشور باشد، زیرا حکومت جدید افغانستان، بیشترین توجه خود را بعد از تأمین امنیت سراسری به جمعاوری مالیات، تقویه چشمه های عایداتی  و ایجاد سیستم مالی عملگرا نموده که بدون شک این برنامه های مدون اقتصادی، بودجه ملی و انکشافی را در کوتاه مدت تقویه نموده افغانستان را انشاء الله به خود کفایی خواهد رساند.

حالا که سازمان ملل در صدد جلب توجه کشور های جهان برای رفع معضل اسفبار اقتصادی در افغانستان شده، مردم صلح دوست و قدرشناس این کشور و نظام کنونی از این اقدام به موقع سازمان ملل و سایر کشور ها، پیرامون آزاد سازی پول های منجمد شده و آغاز کمک های بشر دوستانه به مردم افغانستان، قدر دانی می نمایند پیرامون این موضوع دیروز امارت اسلامی نیز نخستین نشست اقتصادی را به حضور نمایندگان سازمان ملل متحد، دیپلومات های خارجی وسایر کمک کنندگان در کابل برگزار کرده که این خود نمایانگر اینست که امارت اسلامی در صدد رفع این معضل به صورت اساسی می باشد.

بنابرین مردم افغانستان انتظار دارند که این کشور ها و سازمان ملل و دیگر نهاد های جهانی، راه حل بنیادی و اساسی را در همآهنگی با امارت اسلامی در افغانستان جستجو کنند، زیرا این مسئله فراموش نشود که تمامی مصارف حکومت پیشین از سوی کشور های خارجی تمویل می شد، اما با پیروزی امارت اسلامی این کمک ها متوقف شد که طبعاً با قطع شدن این کمک ها و مهم تر از همه منجمد ساختن دارایی های مردم افغانستان، در ماندگی اقتصادی در این کشور به وجود آمد.

از این رو کشور های جهان به ویژه امریکا نباید با انجماد کردن سرمایه های مردم افغانستان این کشور را در تنگنای اقتصادی قرار دهند و از بحران اقتصادی به عنوان حربه و یا اهرم فشار کار گیرند و مردم مظلوم و آزاده افغانستان را به جرم آزادگی مجازات کنند، کافی است که به حقوق بشر که خود را حامی جهانی آن می دانند در افغانستان نیز احترام گذارند و برای جلوگیری از بحران انسانی و اقتصادی، تلاش های صادقانه و مضاعف را به خرج دهند، زیرا با بدتر شدن وضعیت اقتصادی در افغانستان، طبعات ناگوار آن دامنگیر کشور های همسایه، منطقه و جهان خواهد شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید