بلوچی

۲۶نوکین ولسوالی جوړه بیت

ډنئ کارانی وزارت  گشیت ۲۶نوکین ولسوالی به جتاجتاین ولایتان جوړه کنت. شه ای وزارتئ معلوماتانی باروا، انون نوکین ولسوالیانی تشکیل جوړکنگئ کار بنا بوتگیت. ډنئ کارانی وزارتئ گشوک عبدالنافع ټکور گشیت، ای ۲۶ ولسوالی به ۱۲ ولایتان جوړه بیت که شه آ ریسگا ۵ ولسوالی شه آ ولسوالیان انت که به دیمئ نظامی تشکیلا گیش که آوانی ملکیین تشکیل جوړ بوته و به نوکین ولسوالیانی تشکیلان نظامیین تشکیل هم گیش بوتگیت.

ډنئ کارانی وزارت  گشیت ۲۶نوکین ولسوالی به جتاجتاین ولایتان جوړه کنت. شه ای وزارتئ معلوماتانی باروا، انون نوکین ولسوالیانی تشکیل جوړکنگئ کار بنا بوتگیت. ډنئ کارانی وزارتئ گشوک عبدالنافع ټکور گشیت، ای ۲۶ ولسوالی به ۱۲ ولایتان جوړه بیت که شه آ ریسگا ۵ ولسوالی شه آ ولسوالیان انت که به دیمئ نظامی تشکیلا گیش که آوانی ملکیین تشکیل جوړ بوته و به نوکین ولسوالیانی تشکیلان نظامیین تشکیل هم گیش بوتگیت.

به ای نوکین ولسوالیان نظر به آوانی تچک و دراجی و نپوس آوانی لوټ چمئ چیرا گپتگه بیت، بلی انگته هم په جوانئ روش و دراه نه انت که ای ولسوالی به گجام ولایتان جوړه بیت.

Related Articles

ځواب دلته پرېږدئ

ستاسو برېښناليک به نه خپريږي. غوښتى ځایونه په نښه شوي *

Back to top button