نورستانی

کښتا تات بعاں کلی ۲۵سه پټیاره یاسته بدنشیں ګوه

نورستان ولایت سته کامدیش ولسوالے سته کام جه کښتاں سته کره کراتں تتی ګول تعں چیله تی ګوسته کښتا تات بعاں کلی شترک اینه درے ولتں امشیں سته شال ګعام تں پلنګں تی ګوه.

 امکی تات بعاں سته ګول تں پلنګں تی استه مښ اونډور تں تتی بلیوک کویں ستعں پڃن شترک کښعں که ۲۵سه کویں اتکے ستعں چیله تی ګوسی، آمکی آسته ولتں یاسته شال ګعام تں پلنګں تی اتت چے امکیاں سته شال ګعام پلوته تتی نش پنش بیسته ای. کام جے کښتا تات بعاں کلی اینه درے ولتں نورستان ولایت سته والی حافظ محمد آغا حکیم سته ابل مښ امکی یاپمیج کله تعں دویی اوکښه تی ارم(صلح) بوسته تں میوک کعا.

نورستان ولایت سته والے پارستعں امکی چیله تی الاں دی یاسته شال ګعام تں پارالاں ۳۸۹ خیمه سوره کټیو اټپع(ظروف) ورں دی اویج بوله لتری پعه تی سمیه. سوره امکی چیله تی الاں وښوار(صحت) زراعت جے معارف وزارت تعں اینه شتان کوسته بیسه کی امکی شوش وعں له ګول وعیں سته شال ګعام اوکښه تی  ایپاں بټه تں لسته که کودیوم کوسته بولا کی که.

Related Articles

ځواب دلته پرېږدئ

ستاسو برېښناليک به نه خپريږي. غوښتى ځایونه په نښه شوي *

Back to top button