نورستانی

کابینه سته ګعم وری

افغانستان اسلامی امارت سته کابینه سته ګعم وری دوس ګرجار جوزاماس سته وڅاسوت بولی واس تں ریاست الوزراء سته ښه دری جے سیاسی بټه تں کودیوم ساټ مولوی عبدالکبیرسته جیښټوارمښ با. ریاست الوزراء سته مطبوعاتی دفترباخترسته ښوپعله تں ګجیکو:

افغانستان اسلامی امارت سته کابینه سته ګعم وری دوس ګرجار جوزاماس سته وڅاسوت بولی واس تں ریاست الوزراء سته ښه دری جے سیاسی بټه تں کودیوم ساټ مولوی عبدالکبیرسته جیښټوارمښ با. ریاست الوزراء سته مطبوعاتی دفترباخترسته ښوپعله تں ګجیکو:

 ریاست الوزرا ء سته ګعم وری تںاینه وری شپه یا کی انیوپعں اڅلی سنبله ماس سته نوبولی واس کی اسه باسته ایموسته ګول تعں کاټ لات سعیں نوکسه سته تں تتی ایموسته ګول تں ملی جے رخصتی واس شکل تں ګول تں اوجوپچوعه رخصتی واس بولےکی که شنګں یا. ایکیی ایموسته ګول تں اڅلی سه تں قمری سه تں نویی جنتری تں ګول تں امکی رخصتی واس تعں ڃماسته بولے کی که وری وله یه.

ایکی ګعم وری تں آجست کتی سوره ګول سته معیں واکودیوم تعں چےبدخشان ولایت تعں ارښم(راه ابریشم) اوکښه تی ایپاسته جے ایکی پوت اوجوپچوعه پمم(اساس) ستعں ایپاسته بګانه دی سمعں وارمښ امکی اویج بوله لترےپوړاسته بولا کی که  وری وله تی ایموسته ګول تں ورں دی اوریاسته کی پروژه ای با امکیاں اچاک دی لسته که پمیوک ګاسته بګانه وری وله یه.

Related Articles

ځواب دلته پرېږدئ

ستاسو برېښناليک به نه خپريږي. غوښتى ځایونه په نښه شوي *

Back to top button