نورستانی

کابینه سته ګعم وری:ګول سته الی پوت تں هرصدکیلومیټرتں او نمچ امومسجد) ایپاسته بولے

افغانستان اسلامی امارت سته کابینه سته ګعم وری تں اینه وشپه یا کی ګول سته الی الی پوت تں هر صد کیلومیټرتں اونمچ اموایپاسته بولے چے اتکی جکوع جے مچکوعاں کں نماچ کوسته کں اسانی پمیوک اڅلا کی که.

آسته ګعم وری تں اینه بګانه دی وری وله یه کی! کابل ښآرتں دی الی الی نویی نمچ امو(مسجد) ایپاسته بګانه دی حج جے اوقاف سته وزارت سته کودیوم ساټ سته جیښټوارمښ هییت تں کودیوم پلوشیه یا کی! اوپچوکڅه تی کوو لسته که نمچ امو ایپاسته بګانه ایچل تاں کیوت کوله چے اتکی ایموسته ګول وعیں سته اسانی بګانه منچ اموایپاسته بوله کی که.

کابینه سته ایکی ګعم وری تں اته پیوه وزارت سوره  ملی دفاع وزارت جے استخبارات سته ریاست تں بتات پلوشه یاکی ملکی جے نظامی اورګان ضد مرمی موټر جےامشیں مښ دروں شتارچے چمترں پلنګاں سته جواز بګانه دی وری وله یه چے کی کوسته بولا که.

یکی ګعم وری تں آړه امکی موټربګانه چےاسناد نه وای ای امکیاں مښ کی کوسته بولا کی که دی وری وله یه. کابیه سته ایکی ګعم وری تں یوسته جےپیسته لتری مښ په تتی اوښه سته بټه تں ملی اداره تں بتات پلوشه یا ګول تں بی کیفیت اوښه جے یوواں پمیوک اولاں بګانه ابل کتی امکیاں سته میوک دمسته بګانه بګانه دی کودیوم کوله کی که.

Related Articles

ځواب دلته پرېږدئ

ستاسو برېښناليک به نه خپريږي. غوښتى ځایونه په نښه شوي *

Back to top button