مقالې او تبصرې

پاسخ‌های زیبا به اهانت قرآن کریم

قرآن کریم به‌عنوان آخرین کتاب الهی و دستور نجات‌بخش برای جهانیان از سوی خدای متعال برای بشر فرستاده‌شده است. مجد و عظمت قرآن کریم، از نام و مرامش پیداست. خدای متعال می‌فرماید: «اين (قرآن) كتاب مبارکى است كه ما آن را فرو فرستاده‏ايم‏.» (انعام: 92) پیامبر گرامی صلی‌الله علیه وآله وسلم فرموده‌اند: «فضل وبرتری کلام خدا بر دیگر کلام‌ها همانند برتری خدا بر بندگانش است». (احمد بیهقی، شعب الهی‌مان، ج 3 ص 393).

حبیبی صالحی

قرآن کریم به‌عنوان آخرین کتاب الهی و دستور نجات‌بخش برای جهانیان از سوی خدای متعال برای بشر فرستاده‌شده است. مجد و عظمت قرآن کریم، از نام و مرامش پیداست. خدای متعال می‌فرماید: «اين (قرآن) كتاب مبارکى است كه ما آن را فرو فرستاده‏ايم‏.» (انعام: 92) پیامبر گرامی صلی‌الله علیه وآله وسلم فرموده‌اند: «فضل وبرتری کلام خدا بر دیگر کلام‌ها همانند برتری خدا بر بندگانش است». (احمد بیهقی، شعب الهی‌مان، ج 3 ص 393).

این کتاب باعظمت از همان اوایل نزول، باکسانی مواجه شده که در برابر آن قرار گرفتند و به مخالفت پرداخته‌اند، توهین کرده‌اند و مانع راه نفوذ و اثرگذاری
قرآن کریم شده‌اند و برای مانع‌شدن اثر قرآن، گاهی آن را کهانت گفته‌اند و گهی آن را سحر خوانده‌اند، گهی آن را سخنان دیوانگی و گهی آن را شعر و سرود خوانده‌اند. گهی آن را تلقین و تعلیم بشر و گهی آن را سخنان خودساخته‌ی پیامبر گفته‌اند. این نوع برخورد خصمانه و توهین‌آمیز در طول تاریخ نزول قرآن وجود داشته و تا امروز نیز دشمنان اسلام و قرآن کریم، آن شیوه را دنبال می‌کنند و هرازگاهی به ساحت مقدس قرآن می‌تازند و به آن اهانت روا می‌دارند.

در این اواخر افراد چندی از مسیحی‌های کاتولیک افراطی در کشور سویدن ضمن یک گردهمایی در برابر سفارت ترکیه به توهین قرآن کریم پرداخته و یک مصحف شریف را آتش زدند. این آتش زدن قلب میلیون‌ها مسلمان را جریحه‌دار نموده و وسیله انزجار مسلمانان در سراسر جهان گردید؛ زیرا توهین و خوار داشتن هر چیزی که باشد، از نگاه همه مردود است و به‌ویژه که توهین به مقدسات انسان‌ها باشد و حرمت‌ها پامال شود. این حرمت‌شکنی از چند ناحیه قابل‌تأمل است:

 اما از آن جای که این افراد مسیحی کاتولیک افراطی هستند و سرنوشت افراط همین‌گونه است که هماره افراطیان مرزها را نادیده می‌گیرند و حرمت‌ها را می‌شکنند و از این افراطی‌های مسیحی کاتولیک هم این حرمت‌شکنی و نادیده‌گیری مرز تقدسات، چندان بعید نیست.

2.آنانی‌که قرآن کریم را آتش زدند درواقع بر اساس قانون ظالمانه آن کشور و زیر چتر حمایت پلیس به‌گونه‌ای رسمی، آتش زده می‌شود. کشور سویدن که علم بردار دیدگاه فیمنستی است و قوانین فمینیستی بر آن حکم روایی می‌کند، از یک‌سو قوانین ظالمانه و تحجر و بی‌تمدنی آنان را نشان می‌دهد و از سوی دیگر مخالف انسانی بودن قوانین فیمنیستی را نشان می‌دهد و می‌نماید که چقدر ناعادلانه است.

3.آتش زدن در کنار سفارت ترکیه که امروز خود را دنباله‌رو خلافت عثمانی می‌داند، عمق حقد، کینه و دشمنی مسیحیان را در برابر اسلام و مسلمانان نشان می‌دهد؛ یعنی هنوز هم مسیحیان همان دشمنی برهم زنی خلافت عثمانی را به یاد دارند و آن دشمنی فروکش نکرده است، بلکه آن را گه‌گاهی اظهار نموده و به‌صورت آتش زدن قرآن آن را جشن می‌گیرند و به این طریق اسلام هراسی را در اذهان مردم اروپا حکم می‌کنند؛ اما فراموش کرده‌اند که بر اساس فرمایش‌های پیامبر اکرم صلی‌الله علیه وآله وسلم، قرآن و اسلام با آتش زدن شما نابود شدنی نیست، بلکه تأثیرات اسلام و قرآن چنان مرزهای افکار مردم را عبور نموده اثر می‌گذارد که روزی خواهد رسید که این جوامع مسیحی گرویده‌‌ی اسلام خواهند شد؛ همان‌گونه که امروزه حقیقت یافتگان مسیحی گروه‌گروه در کشورهای اروپایی مسلمان می‌شوند.

  1. 4. دفاع از قرآن کریم وجیبه‌ی هر فرد مسلمان است؛ زیرا قرآن کتاب مقدس مسلمانان و کلام خدای جهانیان است. نشان دادن هرگونه انزجار و نفرت در برابر این اهانت، نشان ایمان افراد است؛ اما انزجار و نفرت به معنای هتاکی و فحش دادن نیست؛ زیرا هرگونه فحش و بی‌حرمتی در برابر مواردتکریم ناباوران را خدای متعال ممنوع قرار داده و چنین می‌فرماید: «(اى مؤمنان!) به معبودها و بت‌هایی كه مشركان به‌جز خدا مى‏پرستند دشنام ندهيد تا آنان (مبادا خشمگين شوندو) تجاوزكارانه و جاهلانه الله را دشنام دهند.» (انعام: 108)

پس دفاع و پاسخ به معنای واقعی آن را که مسلمانان این بر کره خاکی می‌توان به چنین هتاکان بدهیم، قرار زیر
است:

‌أ-                  حفاظت قرآن کریم: حفاظت قرآن کریم به دو گونه از همان اوایل نزول قرآن در عمل انجام‌شده و تا حال ادامه دارد و از این به بعد نیز ادامه خواهد داشت. این دو گونه حفظ در حقیقت مصداق حفاظت خدای متعال است که می‌فرماید: «ما خود قرآن را فرستاده‌ایم و ما خود از آن حفاظت و نگهداری می‌کنیم.» (حجر: 9) یکی از آن حفظ قرآن کریم در سینه‌هاست. ما باید به حفظ قرآن بپردازیم و فرزندان را نیز وادار به حفظ قرآن کریم گردانیم. به تعداد دارالحفاظ بیفزاییم و قرآن را در سینه‌هایمان حفظ کنیم. این حافظان درواقع مصداق حفظ خدای متعال و سینه‌های حفاظت گاه الله متعال است. دوم حفظ قرآن با نوشتن است. یک‌زمانی قرآن را با نوشتن در پوست‌ها، استخوان‌ها و پوست درختان حفظ می‌کردند، امروزه از جهت تغییر وسایل، می‌بایست قرآن را با نوشتن در کاغذ و یا کامپیوتر، چاپ کردن و انتشار آن در میان ملت‌ها، حفظ کرد. به تعداد چاپ و چاپخانه‌های قرآن کریم باید افزود. این نوشتن‌ها، چاپ‌ها و چاپخانه‌ها نیز در حقیقت مصداق حفظ و نگهداری خدای متعال و یکی از مصادیق آیه کریمه «حفاظت» است.

‌ب-           تلاوت و خواندن قرآن کریم: تلاوت قرآن و افزودن در آمار تلاوت کنندگان و تدویر مراسم اجتماعی تلاوت قرآن، باعث افزایش غیظ و خشم دشمنان قرآن و یکی از مصادیق دفاع و پاسخ به اهانت کنندگان است.

‌ج-               فهم قرآن: در امر فهم قرآن، دومرتبه كلى عمومى و تخصصى را باید مطرح کرد: مرتبه کلی عمومی براى توده‌های مردمى، تنها ترجمه و تفسیر مختصر قرآن است و مرتبه تخصصی برای توده‌های خواص است که باید تمامی علوم و آگاهی‌های قرآن و امور تفسیری را باید بیاموزند. درنتیجه فهم قرآن از پیام‌های قرآن، برخوردار خواهیم شد و حقایق قرآن را درک خواهیم کرد و از هر گونه شبهه‌ای در این زمینه قرآن و مسائل آن در امان خواهیم ماند که این خودپاسخی واقع¬نگرانه به دشمنان مخاصم قرآن کریم است. مردم در عصر پيغمبر اكرم صلی الله علیه وآله وسلم و بعد از او تا زمان‌های طولانی قرآن را مى‏خواندند و مى‏شنيدند و آن را مى‏فهميدند تا خواندگی را درست نمی‌فهمیدند به‌پیش نمی‌رفتند.

‌د-                  عمل به قرآن: عمل به قرآن کریم یکی از وظایف اصلی باورمندان است. عمل به دستورهای قرآن و پیام‌های آیات قرآن درواقع رستگاری بشر و باعث ترقی و پیشرفت آنان می‌گردد. چه‌بسا آیاتی است که تاکنون زمینه‌ی عمل ما به آن‌ها میسر نشده است و الآن می‌طلبد که به آن عمل کنیم. طور مثال عمل به آیه‌ای «اعداد قوت» که می‌فرماید: «برای (مبارزه با) آنان تا آنجا كه مى‏توانيد نيروى (مادى و معنوى) و (ازجمله) اسب‌های ورزيده آماده‌سازید تا بدان (آمادگى و سازوبرگ جنگى) دشمن خدا و دشمن خويش را بترسانيد». (انفال: 60) و عمل به آیه‌ی «انعام آهن» که می‌فرماید: «و آهن را پديدار كرده‏ايم كه داراى نيروى زياد و سودهاى فراوانى براى مردمان است.» (حدید: 25) و آهن و ده‌ها معادن زیرزمین دیگری که در کشور ما وجود دارد و هنوز دست نا خورده است، بهترین زمینه استفاده از آن‌هاست که از یک‌سو وسایل بسیاری برای آبادانی کشور و افزایش قوت و توان خود بسازیم و از سوی دیگر به روش بهتر به این آیات قرآن کریم عمل کنیم.

‌ه-                  تفسیر نویسی: از زمان نزول قرآن کریم تاکنون هزاران تفسیر برای قرآن کریم نوشته‌شده است و هنوز هم نوشتن تفسیرها ادامه دارد؛ زیرا قرآن کریم برای نیازهای هر زمان و مکان پاسخ‌گو و در هرزمانی که به تفسیر آن پرداخت، سخن مطابق مکان و زمان دارد. الآن برای ما می‌سزد که با نوشتن تفسیر در خدمت قرآن کریم باشیم و با دو زبان ملی فارسی و پشتو به تفسیر نویسی بپردازیم، این کار از یک‌سو زمینه‌ی فهم خوب‌تر قرآن را برای پیروان این دو زبان فراهم می‌کند و از سوی پاسخ زیبا توهین‌کنندگان قرآن است.

‌و-                  پاسخ‌دهی به شبهات: از گذشته‌های نزدیک شبهات بسیاری از سوی خاورشناسان در حوزه قرآن کریم مطرح‌شده است و در این اواخر همان شکوک و شبهات مطرح کرده خاورشناسان را بسیاری از نافهم‌ها در فضای حقیقی و مجازی برای نسل امروزی جوان و نوجوان مطرح می‌کنند و بدین‌وسیله باور و افکار مردم و نسل نوین را به انحراف می‌کشانند. بهترین پاسخ به توهین‌کنندگان قرآن، پاسخ‌دهی به این شبهات و شبه افگنان است تا نسل نوین از شر شکوک آنان در امان شوند و باورها و افکارشان حفاظت و نگهداری شود.

Related Articles

ځواب دلته پرېږدئ

ستاسو برېښناليک به نه خپريږي. غوښتى ځایونه په نښه شوي *

Back to top button