نورستانی

وښ وارسته وزارت:امنی دیوسه تں ۳۰۰تعں پولسه تی اوښه  اموں ایپاسته بیسته ای

افغانستان اسلامی امارت سته صحت عامه وزارت سته ښه یی در وزیر ډاکټر قلندرعباد جے ایکے مښ په تتی پوت وه  یی هئیت دوس گرجارقوس ماس سته تره وبولی واس تں اورزګان ولایت سته صحت عامه سته جښټ مښ جے ایکی ولایت تں اتیوعں وښ وارسته بټه تں بتات کوله سه سیں مښ وعیک وعیک ګتی، وښ وارسته بټه تں کودیوم کولی موسسه سته سمی ستاں مښ وری وله تی ګجیکو:

افغانستان اسلامی امارت سته صحت عامه وزارت سته ښه یی در وزیر ډاکټر قلندرعباد جے ایکے مښ په تتی پوت وه  یی هئیت دوس گرجارقوس ماس سته تره وبولی واس تں اورزګان ولایت سته صحت عامه سته جښټ مښ جے ایکی ولایت تں اتیوعں وښ وارسته بټه تں بتات کوله سه سیں مښ وعیک وعیک ګتی، وښ وارسته بټه تں کودیوم کولی موسسه سته سمی ستاں مښ وری وله تی ګجیکو:

 افغانستان  اسلامی  امارت امنی دیوتیربی تں کی! پووه جےتوریڅں امنی دیوسه تں اتیوعں ګول سته اوجوپچوعه بټه تں منچاکں وښوارسته بټّ تں کودیوم تں منچاں کں امکیاں سته اویج بوله تورں ستعں پوړله بګانه کښعں که ۳۰۰ تعں پولسه تی وښ وارسته (صحی) مراکزایپه یسته ای کی که پتیان پوعوانه کعا.

ایکی وعیک وعیک تں صحت عامه ریاسته ښه یی واستوک مښ وری وله تں امکی امشیں سته کودیوم منچاں سته اویج بوله تں منچاں کں کودیوم کوسته بګانه ابل کتی منچاں سته وښ وارسته که اته دمسته بګانه کودیوم کولاسعں کی که امکی امشیں سته کودیوم تں په دمه تی اچاک دی لسته که ایموسته ګول وعیں کں اویج بوله بټه تں کودیوم کولاسعں.

Related Articles

ځواب دلته پرېږدئ

ستاسو برېښناليک به نه خپريږي. غوښتى ځایونه په نښه شوي *

Back to top button