ګزارش

وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث:120 طرح پیشگیری اضطراری اجرا شده و کمک های بشردوستانه به 965289 خانواده توزیع شده است

زندگی بشر از بدو پیدایش تا کنون دستخوش اثرات زیانبار بلایا و سوانح طبیعی بوده است. گستردگی اثرات حوادث طبیعی جان و مال، مسکن و مواشی انسان ها را به صورت کلی و قسمی نابود و متضرر نموده و به مقیاس بزرگتر سبب تغییر در شکل گیری و بود و نبود تمدن ها گردیده است. خاطرات و اثرات جانی و مالی بلایای طبیعی به مانند، زلزله، سیلاب، برف کوچ سونامی و طوفان به مانند خاطرات جنگ های خونین و ویرانگر در تاریخ بشر ماندگار شده است.

کشور ما افغانستان نیز از وقوع بلایا طبیعی مستثنی نبوده، این در حالیست که تنوع اقلیمی و خصوصیات منحصر بفرد توپوگرافی این سرزمین سبب گردیده که پوتانسیل بالایی در وقوع حوادث طبیعی داشته باشد و همه ساله بلایای طبیعی چون برف کوچ، سیلاب، لغزش زمین و زلزله، تلفات و خسارات قابل توجهی از خود به جا می گذارد.

امروزه افغانستان در کنار جنگ و نابسامانی های موجود به صورت بسیار جدی با تهدید حوادث طبیعی مواجه بوده و نظر به افزایش نفوس، نبود زیرساخت های استندرد و معیاری، پائین بودن میزان توسعه اقتصادی و اجتماعی، خطرپذیری کشور در برابر حوادث طبیعی به خصوص سیلاب، لغزش زمین، برف کوچ، خشکسالی و زلزله افزایش پیدا نموده است. در دهه گذشته وقوع سیلاب های مدهش و ویرانگر در اکثر ولایات کشور، افزایش شدید دما، خشکسالی های نادر، لغزش زمین و ذوب شدن یخچال ها در ارتفاعات بنابر رونما شدن تاثیرات تغییر اقلیم و گرمایش جهانی نظر به سایر حوادث طبیعی بیشترین دفعات وقوع را در سطح کشور داشته اند.

در زمینه خبرنگار روزنامه هیواد گزارش را تهیه کرده که تقدیم میگردد.

وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث دربرنامه گزارش دهی دولت به ملت که درمرکز اطلاعات ورسانه های حکومتی با حضور رأسای مختلف این وزارت، نماینده های رسانها اشتراک داشت دایر شد.  از جمله مولوی عبدالرحمن زاهد رئیس عمومی مالی واداری وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث صحبت کرده گفت: سال گذشته با همکاری کشورهای کمک کننده، دفاتر سازمان ملل، سازمان های ملی و بین المللی، موسسات خیریه و افراد؛ اقلام غذایی و غیرخوراکی و کمک های نقدی برای 965289 خانواده آسیب دیده به دلیل بلایای طبیعی و غیرطبیعی توزیع شده است. همچنین به ورثه شهدا و مجروحین زلزله های گذشته در ولایات پکتیکا و خوست؛ 160 میلیون افغانی از بودجه دولت داده شده است.

آقای زاهد علاوه کرد: پاک کاری حدود900- کیلو متر راه ها وسرکها از وجود برف درنقاط صعب العبور در زمستان گذشته و همچنان پاک کاری 65 کیلومتر مربع ساحه ملوث با ماین ومهمان منفجرناشده بشمول علامت گذاری آن؛ آگاهی دهی از حوادث طبیعی وخطرات مهمات منفجر ناشده برای یک میلیون نفر؛ جلب و جذب کمک های خوراکی، غیر خوراکی، ادویه جات وسایر موارد کمک برای بیشتر از 300 هزار خانوده؛ اعمار وترمیم 25293 منزل مسکونی برای خانواده های که منازل شان از اثر حوادث طبیعی تخریب شده بود.

رئیس عمومی در بخش آسیب شناسی بیات داشت: این وزارت طبیعی را تا سطح ولسوالی های کشور آسیب شناسی نموده وبر این اساس 20 ولایت مواجه با تهدیدات بلند خطر سیلاب و 4 ولایت مواجه با خطر لغزش شناسی شده است. مطالعات اخیر نشان میدهد که افغانستان یکی از کشور های شدیدا زلزله خیز دنیا است که عمدتا ولایات شمال وشمال شرق در معرض خطرات شدید زلزله قراردارند. ولایات بامیان، دایکندی، بدخشان، غزنی، پروان و بغلان تحت خطرات شدید برف کوچ قرار دارند.

مولوی زاهد در بخش وقایه وکاهش دهی خطرات حوادث تصریح کرد: وزارت دولت در اموررسیدگی به حوادث در همکاری با کمیته های مبارزه با حوادث ولایتی دفاتر سازمان ملل متحد و موسسات ملی وبین المللی در سال 1444 ه ق- پروژه های کاهش دهی ذیل را به منظور ایجاد مصوونیت در برابر خطرات حوادث طبیعی تطبیق کرده است.

آقای زاهد در بخش تطهیرماین و مهمات منفجر ناشده اظهار داشت: تطبیق برنامه های ماین پاکی اعم از سروی ساحات ملوث، پاکسازی، اجرای برنامه های آگاهی دهی از خطرات ماین ومهمات منفجر ناشده وکمک به معلولین توسط موسسات غیر حکومتی که تحت نظارت ودر هماهنگی با ریاست انسجام وهماهنگی تطهیر ماین، تحت چتر وزارت دولت در امور رسیدگی با حوادث فعالیت مینماید. این برنامه توانسته است در سال جاری 65 کیلومتر مربع ساحه ملوث با ماین ومهمان منفجرناشده را پاکسازی نماید که به تعداد 2002 حلقه ماین ضد پرسونل، 625 حلقه ماین ضد تانگ، 3109 حلقه ماین دست ساخت و 28788 عد مهمات منفجر ناشده دریافت وبه شکل مصوون از بین برده شده است. تیم های از بین بردن مهمات فرسوده باقی مانده از جنگ CWD به مقدار 265 تن مهمات باقی مانده ازجنگ را از بین برده اند.

رئیس عمومی در بخش امضاء موافقت نامه و تفاهمنامه ها افزود: وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طی سال 1444 ه ق به تعداد 87 تفاهمنامه را در حوزه مدیریت حوادث، کاهش خطرپذیری ورسیدگی به آسیب دیده گان ناشی از حوادث با موسسات ملی وبین المللی وکشور های کمک کننده به امضاء رسانیده است که مضای این تفاهمنامه ها میزان مشارکت جوانب ذیدخل در امر مدیریت حوادث را درکشور تقویت می بخشد. جلب وجذب کمک های بشردوستانه شامل؛ مواد غذایی، غیرغذایی، ادویه جات، تیل و گاز، از کشورهای کمک کننده، برای متضررین حوادث طبیعی وغیر طبیعی با دایر نمودن جلسات هماهنگی که در نتیجه سعی وتلاش رهبری این وزارت برای بیشتراز (300 هزار خانواده) به دسترس این اداره قرارداده است.

اقای زاهد دربخش آگاهی عامه گفت: این وزارت با همکاری با موسسات ملی وبین المللی، برای بیشتر از 1 میلیون نفر برنامه آگاهی عامه را به منظور بلند بردن سطح مردم از خطرات حوادث طبیعی وغیر طبیعی( خطرات ماین ومهمات منفجر ناشده) در سطح کشور تطبیق نموده است.

مولوی زاهد در بخش تقنین وتوسعه پالیسی ها افزود: تخریب وطی مراحل اسناد قانون مدیریت حوادث، تهیه وترتیب پالیسی ملی لغزش زمین. تهیه وترتیب طرزالعمل مدیریت امور گدام داری وحفاظت مواد و تجدید نظر در پلان ملی مدیریت حوادث.

آقای زاهد دربخش برنامه های وفعالیت عمده پلان شده برای سال 1402 ه ش تأکید کرد: تطبیق پروژه های تحکیمات، محافظتی وپاک کاری سیلبرها، در محلات مسکونی مواجه با خطرات شدید حوادث. تخریب کتله سنگ های درحال های لغزل احتمالی، شناسایی شده در محلات آسیب پذیر شهر کابل. راه اندازی برنامه ارزیابی ساحات آسیب پذیر و نظارت از تیم های ارزبابی درسطح کشور.

بسیج کمکهای بشردوستانه وانتقال آن محموله های امداد 34 ولایات وساحات آسیب پذیر. پوشش وتوزیع کمک های بشری ( مود غذایی وغیر غذایی در ساعات نخست حادثه برای خانواده های متضررناشی از حوادث طبیعی). نشر وپخش پیامهای پیشگوی مربوط به حودث سیلاب ها، لغزش زمین وخشکسالی.  فعال نگهداشتن مراکز عملیاتی اضطراری در مرکز وولایات (مراکز سوق و اداره) بطور 24 ساعته، تهیه تدارک وتوزیع غذای طبخ شده و توزیع کمک های اولیه وعاجل برای بیجاشدگی ومتضررین حودث الی 72 ساعت اول حادث. توزیع مساعدت نقدی برای فامیل بازمانده گان شهدا، مجروحین ومالکین منازل که در اثر حوادث طبیعی احتمالی خانه های شان کلا تخریب گردد. از بین بردن ماین ومهمات منفجرناشده از ساحات ملوث با ماین. تدویر ورکشاپ های آگاهی دهی از خطرات ماین در ساحات محلات معرض باماین. طرح ترتیب وپلان سیلاب های بهاری، زمستان سرد و پلان به اساس نتایج سالانه. نهایی سازی پلان استراتژیک پنج ساله. نهایی سازی سیستم معلوماتی منابع بشری (HR-MIS). انکشاف سیستم ملی معلوماتی مدیریت حوادث(NDMIS) در ولایات. تجدید وعقد تفاهمنامه های همکاری دوجانبه با ادارات وزارت ها وموسسات بین المللی. نظارت دوامدار از چگونگی تحقق تمامی فعالیتها وبرنامه های شامل پلان عملیاتی. اعمال ساختمان 15 باب تعمیرات واحد های دومی اداره ملی آمادگی  مبارزه با حوادث در ولایات پروان، بدخشان، سمنگان، نورستان، بامیان، قندهار، لوگر، میدان وردک، لغمان، ارزگان، تخار، فاریاب، غزنی، بغلان. اعمار وساختمان 20 هنگر( گدام های معیاری) در ولایات بدخشان، سمنگان،نورستان، کنر، میدان وردک، زابل، ارزگان، فراه، هلمند، تخار، فاریاب، غور، غزنی، دایکندی، خوست، کاپیسا، سرپل، باد غیس ولغمان.

با وجود این همه حوادث که درکشوررخ ده است حکومت امارت اسلامی ا فغانستان توانسته است رسیدگی به تمام آسیب دیده ها داشته و پلان برنامه های دقیق جلوگیری از حوادث را هم دارد و نمیگذارد مردم و وطن توسط بلاهای طبیعی به ویرانه تبدیل گردد ودر زمینه تمام رهبران و مردم این کشور تلاش میروزند که از حادثات خود، مال و کشور مصئون باشد.

محمد رفیع تیموری

Related Articles

ځواب دلته پرېږدئ

ستاسو برېښناليک به نه خپريږي. غوښتى ځایونه په نښه شوي *

Back to top button