ورزش

ورزش پهلوانی در افغانستان و جهان

مقدمه

در حدود ۳۵۰۰ سال قبل از میلاد یعنی از زمان ثبت نام آریانا در تاریخ این کشور بر علاوه زراعت و مالداری که شالوده حیات اجتماعی آن عصر را تشکیل میداد ورزشهای از قبیل زور آزمایی و سنگ انداختن به شیوه معمول آنوقت رواج داشت که جوانان برای آماده گی اشتراک در مسابقه، میله های عمومی به مشق و تمرین می پرداختند و به استناد تاریخ ویدا و اوستا در زمان سلطنت شاهی، آریانا اسپ دوانی نیز رایج بود (زمان یما اولین پادشاه آریانا قدیم) ورزش به شکل یک عنعنه در میان پهلوانان نیرومند و قوی نقش مهمی در جنگ ها و سرنوشت کشور و اداره دولت داری داشت.

تاریخچه ورزش پهلوانی در افغانستان

درافغانستان پهلوانی اززمان یماپادشاه وقبل ازآن قدامت داشته است .

بعدازسال (۱۳۲۵) شمسی(۱۹۴۶) عیسوی با فراغت نخستین گروپ از مربیون تربیت بدنی ورزش پهلوانی تحت دلچسپی قرارگرفت واتلتیک خفیفه وپهلوانی به طورعملی ونظری مورد تطبیق قرارگرفت.

افغانستان درسال (۱۹۳۶)میلادی شامل بازی های المپیا یی گردید وبه طور سیستماتیک ازسال ۱۹۵۱ م درهم چو بازی ها اشتراک نموده است. پهلوانی توسط (یوری) استاد پهلوانی اتحاد جماهرشوروی سابق در افغانستان پایه گذاری شد. وپهلوانان مشهورکشور در آن زمان محمد ابراهیم، محمداسلم، جان آقا، شجاع الدین، عبدالرازق و صدیق زرگر که هرکدام درمسابقات جهانی شرکت نموده بودند. و بسیارافتخارات را برای کشورعزیزما افغانستان کمایی نمودند ویاد آنها جاویدانه خواهند ماند.

اصطلاحات تخنیکی پهلوانی سپورتی

تخنیک پهلوانی عبارت از مجموع حرکات همه جانبه می باشد که جریان عمل چنین حرکات را مقررات و قانون پهلوانی سپورتی اجازه دهد ( حمله، دفاع و ضد حمله ).

1 – تخنیک حمله: عبارت از انجام عمل پهلوانی و تغییرات حالت در رابطه با حالت حریف و دوشک می باشد.

2 – تخنیک دفاع: عمل پهلوان در مقابل حمله حریف و خنثی نمودن تخنیک مقابل میباشد.

3 – تخنیک ضد حمله: عبارت از عمل بالمثل در مقابل حریف نظر به شرایط می باشد و یا به عبارت دیگر خنثی نمودن عمل حریف و اجرای تور آن می باشد.

4 – هماهنگ یا رابطه: توام بخشیدن یا هم آهنگ ساختن تخنیک حمله یا اجزای آن و ادامه حرکات یکی بعدی دیگر در حالت ایستاده و پارتر (نشسته) و یا معکوس آن.

5 – دور خوردن (چرخش): عبارت از حرکت سینه پهلوان در رابطه با دوشک در هنگام پرتاب از شانه، کمر ، روی دست، ران …. می باشد.

6 – پوشاندن: به هدف آماده گی به ضد حمله و یا در مقابل ضد حمله که مجال اجرای پرتاب را به حریف ندهد

7- انتظار موقع: هنگامی که حمله کننده حرکات را مورد استفاده قرار میدهد، لازم است تا حالت خطرناک را نیز به خود بگیرد به منظور این که بتواند شانه های حریف را به دوشک بکشاند. در این حالت ممکن است از طرف حریف به ضد حمله نیز مواجه گردد.

8 – پیشی گرفتن: عمل ضد مقابل پهلوان شده میتواند همزمان تا وقتی صورت گیرد که موفقیت از آن پهلوان خواهد بود که با تدبیر و با سرعت بیشتر حرکات را اجراء نماید.

9 – طبقه بندی تخنیک:  اجزای تخنیک در مجموع رابطه با عملکرد پهلوان در حالات مختلف می باشد (ایستاده و پارتر ).

اجزای طبقات

الف – پرتاب از حالت ایستاده:  تخنیک پرتاب در حالت که حریف را از زمین جدا ساخته و در حالت خطر در آورد.

ب – برگرداندن: در آوردن حریف به حالت پارتر میباشد (بدون پرتاب).

ج – پرتاب از حالت پارتر: هم مانند پرتاب از حالت ایستاده که حریف را در حالت خطر آورده و آن را از زمین جدا سازد.

د – انتقال از یک حالت به حالت دیگر: در آوردن حریف در حالت خطر بدون آن که آن را از زمین جدا سازد ( از حالت پارتر).

و – توقف دادن محکم گرفتن درحالت خطر: در آوردن حریف در حالت خطر و حفظ نمودن مدت آن در همین حالت.

هـ – از حالت پارتر برآمدن: حالت است که پهلوان از حالت خطر (پارتر) خود را به بالا کشد .

ز – تمرینات درد آور: عبارت از حرکات است که در اثر خلاف حرکت مفاصل و یا فشار آوردن بالای حریف می باشد.

اساس عمل حمله در هنگام حمله

الف – خمیده: عبارت از عمل حمله کننده بوده که بدن از حالت عمودی به حالت مایل درآید.

ب – چرخاندن: عبارت از عمل حمله کننده بوده که همزمان باخمیدن حمله کننده ستون فقرات (پشت شانه) خود را به طرف حریف دور داده و پا ها کمی قات باشد تا از آن حالت بتواند پرتاب را اجراء نماید .

ج – انداختن: حرکتی است که در نتیجه آن حالت بدن حریف تغییر کرده و باعث جدا شدن از زمین می شود در صورتی که یک اتکاء به زمین (دوشک) داشته باشد و به عقب حریف قرار گیرد.

نتیجه گیری:  پهلوانی یکی از قدیمی ترین و دوست داشتنی ترین نوع سپورت در بین مردم و جامعه بشری در اکثر ممالک جهان از زمان های قدیم وجود داشته است. اساس و تهداب این نوع سپورت از قرن های متمادی  یعنی در جامعه اولی انسان های به مبارزات انفرادی می پرداختند. در این مبارزات انفرادی انسانها سعی می نمودند تا به تخنیک ها، تکتیک ها و حرکات مختلف خود را عادت بخشند. همچنان سعی می ورزند تا طریق حرکات را جویا شوند که بتوانند به هدف و موفقیت های دسترسی پیدا کرده و در اثر اجرای تمرینات انرژی کمتر را به مصرف رسانند، یعنی با انرژی و قوه کم بتوانند تمرینات مشکل و ثقیل را اجراء نمایند. گرچه پهلوانی به ذات خود دلچسپ ترین نوع سپورت بوده و تماشاچیان زیادی را به خود جلب نموده بود پهلوانان در حرکات مختلف از خود دلاوری، شجاعت، قوه نرمش، مردانگی و غیره را به تبارز گذاشته روی این علت در جای که تجمع جوانان بوده این نوع سپورت در بین آنها معمول میباشد.

پوهیالی سمونوال فرید الدین «ابراهیم خیل»

Related Articles

ځواب دلته پرېږدئ

ستاسو برېښناليک به نه خپريږي. غوښتى ځایونه په نښه شوي *

Back to top button