مقالې او تبصرې

نگهداری مطمئن فـايل‌هـا درکمـپيوتر

درصورت عدم تدابير امنيتي درکمپيوتر فايل ها را که سالها زحمت کشيده ايم ازقبيل کتاب ، رساله ، تصاوير، فايل های ويديوئي ، پلان های امنيتی ،گزارش ها واسناد محرم نتنها محفوظ نخواهد ماند بلکه احتمال بدست آوردن بعضي فايل ها را از طريق انترنيت درکمپيــوتر ها ويا هم از اثر ويروس تماماٌ فايل هاي خويش را از دست دادند ، بنا ءٌ مسئله حفظ امنيت درنگهداري فايل ها بايد از آخرين امکانات دست داشته استفاده گردد . درنخست  کمپيوتر را باز نمائيد  ودرايف هاي کمپيوتر را مشـــاهده نمائيد ،درصورتی که يک درايف (درايف c) درکمپيوتر داشته باشيد، فايل ها ي کمپيوتر محفوظ نخواهد بود ! زيرا اگر به کميپوتر ويروس شيوع يابد و در عملكرد سيستم عامل ويندوز در(درايف C )اختلال ايجاد گردد، کمپيوترشما  به مشکل روبرو خواهد شد، بناءٌ لازم است تاکمپيوتر را جديدلاٌ انستال  و ويندوز را نصب نمائيد دراين صورت تماماٌ فايل هائي که درکمپيوتر داريد از بين ميرود زيرا که درکمپيوتر يک درايف (درايف C )داشتيم .پس به خاطر نگهداری مطمئن فايل ها بايد درکمپيوتر چندين درايف ايجاد نماييم .فرضــــاً درايف (C)(D) (E)  وغيره .مطابق ظــــرفيت هارد دسک که درايف (C) را صرف به سيستم عامل ويندوز تخصيص ميدهيم ودردرايف های (d)(e) ميتوان فايل ها را مطمئن نگهداری وsave نمود ، که درصورت شيوع ويروس ويا مشکل کمپيوتر ميتوان صرف سيستم عامل ويندوز را دردرايف (C) نصب نمود . و دردرايف های ديگر کمپيوتر که فايل های ما ذخيره است آسيب نرسد . وفايل های کمپيوتر را از دست نخواهيد داد . وهمچنان برای نگهداری مطمئن فايل درايف های Dو E ميتوان درايف ها را قفل نمود که درصورت روشن بودن کمپيوتر هم اشخاص به فايل های ما دسترسی نخواهد داشت که با استفاده از عمليه Bit locker Drive Encryption  که اين دستوردرويندوز XP وجـود ندارد .ولی درويندوز 7 و8 درDvd وجود دارد ، ولي در سی دی ويندوز 7  اين دستور وجود ندارد . با استفاده از اين دستور ميتوان درايف های کمپيوتر را قفل نماييم تا فايل های ما محفوظ بماند وکسي نتواند فايل های ما را از بين ببرد که با کليک نمودن بالاي Control panel وانتخاب دستور Bit locker Drive Encryption ويندوي باز ميگــــــــــــــــــــــــردد .فرضاٌ درايف E کمپيوتر را ميخواهيم قفل گردد ، بطرف راست درايف E  بالاي دستور Turn on Bit locker  کليک نموده و درساحه Type your password شفر خويش را وارد ميسازيم ودرساحه Retype your password بازهم تکراراٌ پسورد را تحرير مينماييم وNext را انتخاب نموده وميتوانيم بعضی از معلومات را به خاطر Recover انتخاب نماييم : مثلاٌ پسورد را فراموش نماييم، ميتوانيم فايل ها درايف مشخص شده را Recover نماييم واگر دستور save the recovery key to a file را انتخاب نماييم ، فايل Recover را به شکل فايل ثبت ميکند ، موقعيت فايل Recover را مشخص وyes را انتخاب ميکنيم وبعداٌ بالاي Next کليک نموده وسپس دستور start Encrypting را انتخاب ودرايف ما قفل ميگردد، تا فيصدی تکميل گردد ودرايف متذکزه قفل ميگردد وهرکسي که درايف را باز نمايد شفر وپسورد کمپيوتر طلب مينمايد ودرصورتی که  خود شما ميخواهيد درايف را باز نمائيد بالای درايف قفل شده دبل کليک نموده وشفر وپسورد خود را وارد سازيد، درايف تان باز ميگردد واگر ميخواهيم درايف را دوباره  unlock نماييم ،توسط پسورد که داده ايم پس قفل آنرا ميتوان از بين برد .

پوهنیارسمونوال محمد فیاض حیدری/ استاد اکادمی پو لیس

Related Articles

ځواب دلته پرېږدئ

ستاسو برېښناليک به نه خپريږي. غوښتى ځایونه په نښه شوي *

Back to top button