مقالې او تبصرې

نوعیت و ساختارحکومت وابسته به رضایت ملت است

مدت بيش از دوسال ميشود که امارت اسلامي درتمام قلمرو افغانستان حاکميت دارد و تحت يک نظام واحد سياسي اداره ميشود ،هرچند کابينه ي  امارت اسلامي ،کابينه ي سرپرست است، اما تلاش هاي پيهم وصادقانه مسوولان امور پيرامون حکومتداري، هيچگاهي مانند وزيرسرپرستان نظام گذشته وعدم مسووليت پذير آنان نيست،بل متعهد،راستي مسووليت پذيري ،خدمت به خلق الله و ... ازجمله فرايند است که از نخستين روزهاي حاکم شدن دوباره امارت اسلامي به افغانستان تا امروز، نه تنها که تغيير نکرده ، بلکه روي يک معيار قبول شده دولت داري،ادامه دارد که ميشود نمونه بارز آنرا درتامين امنيت سراسري ومطمين ،عرضه خدمات معياري ،مبارزه ،عليه فساد اداري واخلاقي جمع آوري وشفافيت عوايد، تطبيق پروژه هاي عمراني ومحو کامل مواد مخدر و... دانست واين راهکارهاي موثر نيز ازديد هيچ شهروند کشور پنهان نمانده است ،بل همواره ازطريق رسانه ها اين کار کرد ها توسط مسؤلان امور به ملت گزارش داده شده است ،اما عليرغم اين همه تلاش هاي پيکير مسؤلان ،بازهم دربرخي ازموارد شماري ازکشور ها وافراد از ايجاد حکومت همه شمول، سخن مي گويند که اين اظهارات غيرمسؤلان واکنش هاي رابه همراه داشته است.

مدت بيش از دوسال ميشود که امارت اسلامي درتمام قلمرو افغانستان حاکميت دارد و تحت يک نظام واحد سياسي اداره ميشود ،هرچند کابينه ي  امارت اسلامي ،کابينه ي سرپرست است، اما تلاش هاي پيهم وصادقانه مسوولان امور پيرامون حکومتداري، هيچگاهي مانند وزيرسرپرستان نظام گذشته وعدم مسووليت پذير آنان نيست،بل متعهد،راستي مسووليت پذيري ،خدمت به خلق الله و … ازجمله فرايند است که از نخستين روزهاي حاکم شدن دوباره امارت اسلامي به افغانستان تا امروز، نه تنها که تغيير نکرده ، بلکه روي يک معيار قبول شده دولت داري،ادامه دارد که ميشود نمونه بارز آنرا درتامين امنيت سراسري ومطمين ،عرضه خدمات معياري ،مبارزه ،عليه فساد اداري واخلاقي جمع آوري وشفافيت عوايد، تطبيق پروژه هاي عمراني ومحو کامل مواد مخدر و… دانست واين راهکارهاي موثر نيز ازديد هيچ شهروند کشور پنهان نمانده است ،بل همواره ازطريق رسانه ها اين کار کرد ها توسط مسؤلان امور به ملت گزارش داده شده است ،اما عليرغم اين همه تلاش هاي پيکير مسؤلان ،بازهم دربرخي ازموارد شماري ازکشور ها وافراد از ايجاد حکومت همه شمول، سخن مي گويند که اين اظهارات غيرمسؤلان واکنش هاي رابه همراه داشته است.

 گلبدين حکمتيار رهبرحزب اسلامي درتازه ترين اظهارات خود ادعا کرده که امريکا با سپردن فهرستي به امارت اسلامي ازاين نظام خواسته است که حکومت همه شمول تشکيل دهند.

دراين مورد ذبيح الله مجاهد سخنگوي امارت اسلامي درصفحه  ي اکس خود نگاشته است که ادعا ها درزمينه ي درخواست امريکا ازامارت اسلامي مبني برتشکيل حکومت همه شمول حقيقت ندارد، وي در ادامه گفته است، امارت اسلامي به هيچ‌کس و در هيچ‌جاي وعده ساختن چنين حکومت را نداده است، سخنان حکمتيار صاحب دراين ارتباط درست نيست مجاهد تاکيد کرده که بزرگان کشور بايد سخنان بي‌اسناد و غير دقيق نگويند.

کابران شبکه هاي اجتماعي نيز درواکنش به اظهارات اخير حکمتيار ،گفته اند که حکومت امارت اسلامي مطابق خواست واراده ملت تشکيل شده وتمام اقوام خود رادراين حکومت مي بينند وازيک مرکز واحد سياسي اداره ميشود واين کابران تاکيد مي کنند که دقيق اين حکومت (امارت اسلامي )مانند حکومت که حکمتيار صاحب صدراعظم آن بود وتوسط بينن سيوان برنامه ريزي صورت
مي‌گرفت، نيست .

بنابراين اگر روي تشکيل حکومت ها بحث شود ،نتيجه ي که به دست مي آيد اينست که دنياي امروز ،دنياي حکومت هايي است که مهمترين عنصر تشکيل دهنده آن ، شهروند (ملت) مي باشد ازهمين رو رکن جمعيت يا عامل انساني رابايد مهمترين عامل درتشکيل حکومت ها به حساب آورد. هرچند اين عامل درفرايند سياسي وحقوقي درارتباط باعامل ارضي وسرزمين معنا پيدا مي‌کند، زيرا ملت ها به واسطه عامل ارضي ازهم باز شناخته مي‌شوند. اما پيرامون ايجاد حکومت بايد گفت که تشکيل ساختار ونوعيت حکومت ويا نظام سياسي وابسته به رضايت شهروندان آن کشوراست نه به فرمايش ودکته‌يي خارجي ها.

احمد

Related Articles

ځواب دلته پرېږدئ

ستاسو برېښناليک به نه خپريږي. غوښتى ځایونه په نښه شوي *

Back to top button