نورستانی

نورستان ولایت ۲۴هزار پرمعاں مښ دویی سناته

نورستان ولایت سته والی محمد آغا حکیم حوت ماس سته وڅاتره بولی واس تں یونیسف سه سیں سته سواوعنڅلی(شرقی) بټه تں سته جیښټ ابراهیم کانتی مښ وعیک وعیک ګتی دویی سناں سته بګانه وری وله یه. باخترسته ښوپعله تں ګجیکو: ایکی وعیک وعیک تں بدشره یونیسف کمیټه سته شرقی بټه تں بتات واجیښټ محمد ابراهیم کانتی مښ وعیک وعیک ګتی وری وله تی ایموتسه ګول وعیں مښ دویی سناسته بګانه وری وله یه.

نورستان ولایت سته والی محمد آغا حکیم حوت ماس سته وڅاتره بولی واس تں یونیسف سه سیں سته سواوعنڅلی(شرقی) بټه تں سته جیښټ ابراهیم کانتی مښ وعیک وعیک ګتی دویی سناں سته بګانه وری وله یه. باخترسته ښوپعله تں ګجیکو: ایکی وعیک وعیک تں بدشره یونیسف کمیټه سته شرقی بټه تں بتات واجیښټ محمد ابراهیم کانتی مښ وعیک وعیک ګتی وری وله تی ایموتسه ګول وعیں مښ دویی سناسته بګانه وری وله یه.

ایکی وعیک وعیک تں ابراهیم کانتی اینه پتیان پوعوانه کی! اڅلی تورں ولتں نورستان اوجووپچوعه ۲۴هزار تں ویک  پرمعں ویره اواڅله لیلیواک سه سیں مښ ایکی اداره پارستعں دویی سناسته بولا کی که. ابراهیم کانتی اینه پتیان پوعوانه کعا کی! امکی ش وش وعں له پرمعاں سته امه وعیک پرمعں سته ښه یی ګعں تی ۱۰هزارجه پوچ صدتره وڅه(۱۰۰۵۶۰) افغانی  ویک بدویوو ټنګں پعسته بوتت چے امکی بله امشیں سته اویج بوله پوړاله.

 ایکی موسسه سته جیښټ ګجیکو: نورستان ولایت سته سواوعنڅلی بټه تں اینه بګانه کودیوم کوسته بیسه سوره اتکی سکال کتی شوش وعں پرمع ای کی که ټیچ تیاسته بیسته ای.

Related Articles

ځواب دلته پرېږدئ

ستاسو برېښناليک به نه خپريږي. غوښتى ځایونه په نښه شوي *

Back to top button