نورستانی

نورستان ولایت تں ژورنالیزم سته بټه تں اچی ماچ لیلیواک پښسته به

نورستان ولایت اطلاعات جے فرهنګ ریاست سته ابل مښ ایکی ولایت سته اچی ماچ لیلیواک سه سیں کلی ژورنالیزم جے وری ولسته بټه تں لسته که پښه تی وری وله سته زعں تی پاوګعمیں پمیوک تسته به.

نورستان ولایت اطلاعات جے فرهنګ ریاست سته ابل مښ ایکی ولایت سته اچی ماچ لیلیواک سه سیں کلی ژورنالیزم جے وری ولسته بټه تں لسته که پښه تی وری وله سته زعں تی پاوګعمیں پمیوک تسته به.

اینه بګانه می نورستان ولایت سته اطلاعات جے فرهنګ ریاسته جیښټ مولوی سمیع الحق حقبیان وری وله تی ګجیګو:

ایموسته لیلیواک سته دمتال وارتعں اچاک دی لسته که کودیوم اونګں سته بګانه سوره امکیاں پاګعمیں اوتی تی لسته که مدلل وری ولں زعاں سته بګانه اچی واس دیوکں امکی پښه سته بګانه ایکی ریاست پارستعں آړه لیلیواک مښ اینه بګانه دویی سنه یا.

ایکے اموسته وری تں اوتا کعا اینه وام تں نورستان ولایت تں ژورنالیزم سته بټه تں بتات جےکودیوم زعں له لیلیواک کښعں بوسته تں سکال نه اترں مښ میوکں میوک اسمیش ایکی بټه تں اچاک دی لسته که کودیوم کعسته بولا کی که اینه دره یی ولتں ایموسته لیلیواک ژورنالیزم سته بټه تں کودیوم زعں تی سوره ایکی کودیوم مښ په تتی لسته منچاں پمیوکو اوتی تی وری ولسته بګانه دی کودیوم کعسته بولا کی که  اینه کودیوم کعا.

Related Articles

ځواب دلته پرېږدئ

ستاسو برېښناليک به نه خپريږي. غوښتى ځایونه په نښه شوي *

Back to top button